Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Söderlund (fotograf null)

Peter Söderlund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har stor livserfarenhet och jag gick in i politiken 2009 med målet att man måste satsa mera att på riktigt förebygga när det gällde kriminalitet för att motverka det som hänt idag i Sverige. Sverige utökar sina fängelse platser 2020-30 med 100% där vi måste anställa fler poliser, bygga ut domstolar och en massa industri runt problemet. Jag vill få en röst att vända på detta i Sverige.

Presentera dig själv

Jag är en sexbarnsfar som varit mycket engagerad i olika civilsamhälles organisationer och brinner för att människor skall ges stöd och uppmuntran att bilda föreningar och folkrörelser oberoende på politiskt intresse. Jag har stor livserfarenhet att arbeta med människor både ideellt och kommersiellt och jag tror på människor som en kraft som tillsammans kan förändra det som behövs förändras.

Vad har du för yrke?

Enskild firma

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Peter Söderlund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Extra viktig Det är tid att göra upp med vinstjakten från olika aktieägare som sällan är nära skolans vardag, skolans syfte ska vara utbildning – inte vinst. Skolan har blivit en marknad där allt fler skolor är drivna av koncerner med vinst som främsta syfte. Det drabbar både den kommunala skolan och mindre friskolor som har elevernas lärande i fokus

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Extra viktig Den är extremt dyr och tar lång tid att bygga upp och innebär också enorma säkerhetsrisker med verksamheten. Svenska hushåll, företag, industrier behöver billig el snabbt - inte dyr el om 20 år. Miljöpartiet vill hellre satsa på utökad produktion av förnybar energi samt energieffektivisering. Det är billigare, säkrare och går mycket snabbare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Extra viktig Det finns redan idag lagstöd för att visitera dem polisen behöver kontrollera. Visitationszoner skulle med stor sannolikhet drabba grupper av människor i socioekonomiskt utsatta områden, det riskerar att skapa spänningar mellan allmänheten och polisen och det eventuella förtroende som byggts upp riskerar att raseras snabbt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Att spendera pengar på tjänster istället för konsumtion av varor är positivt för miljön och klimatet. Miljöpartiet vill att RUT-avdraget ska främja omställningen, med ett större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi än idag. Det är viktigt att RUT-avdraget inte blir en subvention av välmående gruppers konsumtion av tjänster och därför bör nivåer och inkluderade aktiviteter löpande ses över.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Fler än någonsin lever på flykt, fattigdome enorm och hungern ökar och behovet är stort. Matpriserna ökar, kriget i Ukraina skapar en akut brist på vete i många länder. Det svenska biståndet hjälper utvecklingsländer som ger dem resurser att stärka sitt demokratiarbete, ekonomiska stabilitet och tillgång till mat.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: I en demokrati bör ingen födas till ett offentligt ämbete.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Sänkt skatt på bensin, diesel kommer göra att Sverige inte når sina klimatmål. Det innebär isåfall att vi finansierar Putins invasion av Ukraina. Priset på utsläppen ska öka och inte minska. Det är också politikens uppgift att göra hållbart resande bättre - som kollektivtrafik, cykel och elbil.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Vi vill skapa en mer enhetlig och samtidigt rättvis beskattning av tillgångar. Bostäder behöver beskattas och vi vill samtidigt skapa ett system som möjliggör progressiv beskattning. Tills vidare vill vi införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Kulturen till marknadens villkor är ingen bra ide, eftersom den då skulle styras av kommersiella intressen, men inte styras av politiska vindar heller. Miljöpartiet anser att politiken för det fria kulturlivet främst ska utgå från den konstnärliga friheten och det offentliga ska ge stöd till kultursektorn.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: De ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft och vi vill att det ska bli tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej till vindkraft. Vindkraftsprocessen upplevs idag ofta, både av lokalsamhälle och företag som rörig. Vi måste skapa ordning och reda i processen!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Extra viktig Att be om hjälp skall inte vara ett brott och fattigdom löses inte med förbud. Samtidigt som vi arbetar med att stötta människor här i Sverige skall vi också samverka med och stötta de länder många av de som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Miljöpartiet vill införa ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Vi vill öka jämställdheten, främja barns rätt till båda sina föräldrar och anpassa till dagens familjekonstellationer. Vi vill att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Skattemedlen behöver användas klokt och inte till privata företags vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Det är bättre för individen som ger en trygghet, stabilitet och möjligheterna till etablering förbättras och det är bra för individen och Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Extra viktig Sverige skall inte gå med i Nato! Vi skall rusta upp det svenska totalförsvaret och fördjupa våra försvarssamarbeten med de skandinaviska länderna, Storbritannien, EU , Nato. Sverige skall inte anpassa sig till Turkiets krav för medlemskap och tumma på frågor om mänskliga rättigheter. Sverige behöver en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Alla kan drabbas av arbetslöshet eller sjukdom och Sverige skall vara stolta för sina trygghetssystem som vi bör fortsätta att utveckla och värna om och göra ännu bättre.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Extra viktig Miljöpartiet vill värna om allemansrätten och vi behöver ha ett starkt strandskydd i Sverige.Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar goda livsvillkor för djur och växter för alla i Sverige.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Det är bra, militära satsningar får aldrig göras på bekostnad av välfärden i Sverige. Vi vill återinföra en värnskatt för personer med högre inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Extra viktig Vi vill skydda public service i grundlagen, för att skydda verksamheten mot politisk styrning. Det för viktigt med ett starkt Public Service som kan spegla hela Sverige.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Elbilar och laddbara bilar dominerar nybilsförsäljningen och det blir dyrare och dyrare med att köra Diesel och bensin bilar. Många vet vart världen är på väg, men alldeles för få vet vad och hur vi skall göra för att rädda våra och andras barns framtid.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Extra viktig Betyg i lägre åldrar visar inte på någon positiv effekt för elever det går bra för enligt forskning och det har en negativ effekt på lågpresterande elever som riskerar tappa motivationen i skolan. Betyg från årskurs 7 räcker.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Det är bra att den ekonomiska utjämningen mellan kommuner ses över. Systemet måste bli mer rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Fängelser och straff har sällan en effekt att minska brottslighet vii borde istället komma på andra bättre lösningar än att ständigt låsa in fler o fler människor i Sverige, det har inte fungerat i något annat land, inte ens i Sverige. Vi behöver minska på den växande fängelseindustrin i Sverige genom att göra om och rätt..

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Extra viktig Det är inge bra då de kommer skapa bostadsområden där det blir segregation och göra det svårt för många att kunna få en bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Extra viktig Vi behöver åka mera tåg och flyga mindre och banor för höghastighetståg kortar restiderna mellan stor städer och det gör flyget överflödigt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Det är ett stort ansvar och en jättelik omorganisation att låta staten ta över allt, regionala ansvaret är bra och sjukvården behöver lugn och ro och få stabilitet. Staten bör ta mer ansvar för finansiering och förtydliga patient lagen mera.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Karensdagen känns som den gjort sitt och den får sjuka människor att gå till jobbet för de inte kanske har råd att missa karensdag/dagar. Och de som kan jobba hemma när de är lite sjuka behöver inte förlora karensdagar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Miljöpartiet vill skapa en trygg arbetsmarknad för alla och försöka komma ifrån att det är svårare och svårare att få en fast anställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Söderlund: Miljöpartiet är inte emot att det öppnas gruvor men det får inte bli enklare på bekostnad av man inte ställer höga miljökrav och därför vill Miljöpartiet också ge mer resurser till Miljöprövande myndigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Söderlund: Vi ska möta människor med medmänsklighet och möjligheter, inte murar. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras och ett land byggs av människor oavsett vart man kommer ifrån.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Söderlund: Extra viktig Hårdare tag och mer repressiva åtgärder är ett symptom på att vi gör andra saker fel. Det är dags att se över varför Sverige är i topp när det gäller att bygga ut sin kriminalvård en växande hårdare kriminalitet för att vi på riktigt skall kunna vända på det som sker. Lösningen är inte hårdare tag. Det finns en stor risk för en demokrati att det är fritt fram att avlyssna vem som helst.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Söderlund: Under de senaste decennierna har rika blivit rikare och fattiga fattigare. De som har fått en ekonomisk skjuts, medan de med lägre inkomster har hamnat efter, har råd att betala mera i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Söderlund: Extra viktig Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit. Det råder stor brist på riktig gammelskog, och artfattiga skogsplantager breder ut sig och avverkning breder ut sig i viktiga skogsområden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Söderlunds val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning