Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eva Ekmehag (fotograf )

Eva Ekmehag

Varför ska väljarna rösta på dig?

God insikt i politiken. Bra lyssnare, skarp debattör samt god förmåga och ett starkt driv att genomföra det jag åtagit mig.

Presentera dig själv

61 år, i maktens centrum. Brinner för att stärka kontaktytorna mellan medborgare och förtroendevalda.

Vad har du för yrke?

Utrikespolitisk rådgivare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderatledd regering med stöd av kristdemokraterna och liberalerna, samt passivt stöd av sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Eva Ekmehag

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Eva Ekmehag: Extra viktig Merparten av överskottet bör investeras i verksamheten för ökad kvalitet och ökat fokus på individanpassad undervisningen.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eva Ekmehags val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Skola och utbildning