Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Varför ska väljarna rösta på dig?

En i grunden positiv och utåtriktad person som ofta söker samverkan med andra för att hitta breda lösningar. Jag vill jobba för att samhället hittar lösningar på klimatsituationen och att vi bättre fördelar samhällets tillgångar.

Presentera dig själv

Gift och har tre utflugna barn. På fritiden sysslar jag gärna med trädgården, läser en god bok eller reser till intressanta platser. Har ett långtgående fackligt engagemang och brinner för arbetsmiljöfrågor.

Vad har du för yrke?

Arbetar med maskinsäkerhet/säkerhet vid förändringsarbete inom metallindustrin.

I vilket land är du född?

Sverige.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I Herrljunga leder jag gärna en majoritet med samarbetsorienterade partier.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mats Palm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Extra viktig Pengar till skolor ska användas för att hålla högsta möjliga kvalitet i skolan. Stödfunktioner, lärare och utbildningsmaterial ska alltid gå före avkastning till aktieägare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Under en period, tills det helt förnybara är utvecklat och tillräckligt, kommer säkert en andel kärnkraft att behövas för att stabilisera tillgången på el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Det skapar ingen känsla av tillhörighet och trygghet att som oskyldig men boende inom ett visst område, alltid betraktas som misstänkt för brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Det är inte självklart att boende i lägenheter ska betala för villaägares fönsterputs eller fasadmålning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Enprocentsmålet är viktigt. För att inte ytterligare öka flyktingströmmar i världen, är det avgörande att livsmöjligheter bibehålls i utvecklingsländerna.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Monarkin är jag tveksam till. Som inom andra områden, borde man se över om det finns onödiga utgifter även inom monarkin.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: En sänkning av skatten skulle sakta av den energiomställning vi är inne i. Däremot borde de alternativa bränslena beskattas lägre än de fossila.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Det borde finnas ett tak för fastighetsskatten för "normala" boendestorlekar. För mer exklusiva och stora fastigheter skulle en extra fastighetsskatt kunna införas. Det skulle då motsvara logiken kring kommunal och statlig skatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Kulturen ska finnas tillgänglig för alla. Det ska vara en fristående kultur, som inte styrs av marknads eller politiska intressen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Då vi behöver mer tillgång till förnybara energikällor, är det ett hinder att kommunpolitiker på grund av lokala opinioner hindrar den regionala och nationella nyttan. Energibehovet kommer inte att minska.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Att vara fattig kan inte vara förbjudet, även om fattigdom borde vara förbjudet. Här måste vi jobba så att behovet av att tigga försvinner.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: I de fall könstillhörigheten är en belastning för den enskilde, kan detta behövas att utredas för att hitta former för könstillhörigheten.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Extra viktig Då föräldraledigheten påverkar såväl arbetssituation som pensionsutfall är detta dåligt. Barnet ska dessutom kunna ha en tidig och djup relation med båda föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Extra viktig Då utfallet i praktiken ofta handlar om att de allvarligare situationerna ändå remitteras till vårdcentral eller sjukhus, är detta endast en kostsam mellanlandning.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Situationen i ursprungslandet kan under tre år helt ha förändrats, varför behovet inte längre kvarstår. Efter tre års behov och integration, är det däremot rimligt att man får ett permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Det finns givetvis aspekter med NATO som vi inte älskar. Dock är situationen nu så förändrad, att ett medlemskap känns motiverat.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Det ska vara möjligt att ha ett fungerande liv även i en omställning. Osäkerheten om försörjningen får inte bli en inlåsningseffekt. Ska beskattas på samma sätt och på samma nivå som en vanlig inkomst.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: I landsbygdskommuner bör det vara ett mindre antal meter i strandskydd, kanske cirka 100 meter. Allmän väg längs en sjö bör bryta strandskyddet på andra sidan vägen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Bör finansieras med ett särskild värnskatt på de högsta inkomsterna, tills vi nått den utbyggnadsnivå vi behöver.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Extra viktig Public service ska stå fristående och finansieras generellt. Viktigt att vi har opartisk och fristående media, som ger en korrekt bild av samhället.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Bättre att låta utvecklingen och efterfrågan styra utbudet än att gå fram med förbud. Bättre att gå tillsammans med EU i denna fråga.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Tidiga betyg kan vara bra för att fånga de som riskerar att halka efter. Detta måste då kombineras med tillräckliga resurser för att stärka de som inte hänger med.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Det är stor ojämlikhet mellan kommuner. Ofta har de kommuner med minst utbud av service ändå de högsta avgifterna. Rika storstadskommuner bör utjämna till kommuner med utflyttnings och glesbygdsproblematik.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Prostitution är oftast kopplat till trafficking. Här behöver vi få stopp på detta utnyttjande av utsatta kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Det kan generera en större segregation där de med lägre inkomster aldrig kan efterfråga ett boende i ett attraktivare område.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Beroende på vad ett "Höghastighetståg" är, är det viktigt att vi inom landets stora avstånd kan konkurrera med flyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Bra att regionerna har kontroll över förutsättningarna för att bedriva en nära och jämlik vård efter behov.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Extra viktig Vi bör ha samma nivåer som övriga norden. Karensdagen slår hårdast mot de som inte kan "jobba hemma". Karensdagen är en försvårande aspekt för stora delar av befolkningen, men inte alla. Ojämlikt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Extra viktig Det är med dagens arbetsmarknads och rehabiliteringsregler tillräckligt enkelt. Ett ytterligare steg skulle öppna upp för godtycklighet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Palm: Nuvarande regelverk fungerar bra. Dock kunde tillståndsprocessen går mycket fortare. Nationella behov bör väga tungt, och inkomster från gruvorna ska också tillkomma staten.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Palm: Extra viktig En asylprövning är styrd av FN-stadgan, den ska vi förhålla oss till. Detta ska dock delas solidariskt inom EU. Viktigare än antalet är hur väl vi integrerar de anlända till samhället och arbetsmarknaden.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Palm: Vi har ingen egen tydlig kunskap om hur mycket det spanas i preventivt syfte idag. Därför svårt att gradera behoven.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Palm: De allra högsta inkomsterna ska bidra mer, till exempel till utbyggnad av försvaret och nationell infrastruktur.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Palm: Vi har en avvägd avverkning idag, som ska säkra skogens fortlevnad och vårt behov att timmer. En utökning av naturreservat kan dock vara motiverad för att behålla en biologisk mångfald och möjlighet till naturupplevelser.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mats Palms val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi