Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Milad Razani (fotograf jag)

Milad Razani

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att i grunden är jag en enkel person som inte är ute efter "rykte & förmögenhet". Har varit ekonomisk rik men lärt mig pengar inte är värt människans värdighet. Envis i frågor som jag har fått bevis att är det rätt & värt att vara envis för. Alltid själva individen ska försvaras & inte makt.

Presentera dig själv

Född i Iran, har upplevt mycket i mitt liv, krig, olika utbildningar, ärlig, tålmodig, rättvis, aktiv i Röda Korset & mycket mer.

Vad har du för yrke?

Personlig assisten. Tolk. mera..

I vilket land är du född?

Iran.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Palme. Obama.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Gärna Socialdemokraterna & MP & V & C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Liberalerna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Milad Razani

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Skolor ska vara under regeringens styrd och absolut inte under privata bolag som ska tjäna pengar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Visst med tanke på kriget (Ukraina) har världen sett återigen baksidan av att vara broande av dessa länder som har olja och självklart ska världen satsa mer på naturliga energikällor men tills dess att vi når den nivå behövs en övergångsperiod som med väldig försiktighet ska fylla i perioden tills alla energikällor ska bara vara naturliga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Självklart ska polisen ha rätt att visitera misstänkta men den misstänkte inte ska vara bara pga. hudfärg.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Ju, eftersom det har visat sig att de rika har möjlighet att utnyttja detta och mycket fusk har förekommit och inte alla medborgarna/låginkomsttagare har möjlighet att nyttja.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig I en global satsning och att EU & i synnerhet Sverige ska minska antalet flyktningar då inte ska man minska biståndet. Hellre hjälpa människor i de utsatta länder/områden i stället att "göra reklam/tvång" till flykt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Visst monarkin är en rolig "reklam" för Sverige men varför dessa ska leva på skattepengar! Vi har många bolag & personer som gör positiva reklam för Sverige som betalar skatt också.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Pga. utveckling av höjda priser på allt men inte löner, och speciellt i norra Sverige (jag menar längre upp än Gävle) som är brist på lokal trafik och människor & familjer är starkt beroende av sina bilar och avståndet till allt är långa så självklart dessa personer ska betala mindre skatt på bränsle annars risken är stort att antagligen folk blir fångad i sina hem eller flytt till söder.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Till vilken nytta & för vilka?

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Riktiga unga konstnärer har inte råd med att finansiera sina konst.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig ALLA ska satsa på naturkraft. ALLA.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Ingen (nästan) människa vill frivillig satsa sitt liv på att tigga och den som gör det har inget annat val.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Lagen ska hänga med samhällets utveckling.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Föräldrar borde veta hur de har det i sina liv och inte politiker/myndigheter men ingen ska kunna utnyttja ledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Aldrig skattemedel ska finansiera privata aktörer.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Ja, om MIG V har kommit fram att den individen har rätt att bosätta sig här då denne ska få PUT men samtidigt varnas att kan dras in om denne begår allvarliga brott & lagen ska bli tydligare & starkare. Ingen ska få leva i ovisshet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Sverige har lyckats att vara ett neutralt land i många år och vi ligger i EU & ändå ingår vi EUs försvar så NATO är dåligt medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Självklart ska det bli så då en arbetslös har enormt ekonomiska begräsningar och speciellt ensamstående mammor & pappor.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Ett av Sveriges unika underbara lagar är allemansrätten och det ska avskaffas för att en del rika ska stänga ut fattiga människor. DÅLIGT.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Var annars!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig ALDRIG! SVT/public servis ak få mera resurser för att få ut mer oberoende "allt" till alla invånare.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Vi hinner inte att alla ska ha ekonomiskt råd att köpa El bilar & på det sättet om ska man sluta sälja så alla gamla bilar blir ännu dyrare & det blir bara kaos.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Det är bra att eleverna ska bli vana vid betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Självklart!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Exakt! INGEN ska ha rätt att utnyttja en annans dåliga situation till sin fördel med pengar eller annat verktyg.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Ja, för att unga som ska kunna flytta ut från föräldrars hem, alla andra ska ha råd at kunna hyra bostad till en vettig hyra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Ja, eftersom det bara gynnar södra Sverige medan i norra Sverige inte finns tåg att åka med och att det handlar bara om max en timme. Kanske efter att hela Sverige har fått tåg då ska man satsa på det.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Ja, kanske på det sättet blir mer jämlik i hela Sverige & kommunerna & regionerna kan satsa mer på annat i stället.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Ambivalent.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Det är svår fråga/ställningstagande! Då själv har upplevt att arbetsgivaren ville behålla mig kvar men inte kunde få det då sist in=först ut! Så ibland om det är bevisat/befogad, självklart ska en arbetsgivare få sparka ut en anställd.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Milad Razani: Vi måste bevara naturen som det är utan att skadas först.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Det har bevisats att Sverige inte har resurser/kunskap att kunna hantera alla individer som kommer till Sverige. Så, tyvärr (jag själv var asylsökande) måste man minska nu.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Polisen ska få alla resurser som behöver at bekämpa brottsligheten en självklart ska inte fel användas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Ca 40%

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Milad Razani: Extra viktig Långsiktighet. Vi inte ska bli som i Brasilien.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Milad Razanis val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat