Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulf Larsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Kämpar för det jag tror på. Gillar inte personer som säger nej för att ett bra förslag kommer från fel person

Presentera dig själv

Äldre man med mycket erfarenhet o brett kontakt nät i alla samhällsgrupper. Social med alla!

Vad har du för yrke?

Stationsföreståndare

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

torbjörn fäldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stark regering med lyhörda politiker, men det är väljaren som bestämmer o där är vi inte idag

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ulf Larsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Extra viktig Följer man skolinspektionens krav på utbildning o får pengar över gör man ett bra o effektivt jobb! Man måste dock ta samma ansvar för alla barn med eller utan problem!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Extra viktig Med ny säkrare o effektivare teknik är detta ett grönt allternativ!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Extra viktig Rut o rot motverkar svart arbetskraft o skatt till staten o pensions grundande inkomst för den enskilde

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Extra viktig Som ett välmående land är det vår skyldighet att hjälpa till

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Jag är för monarkin! Deras ersättning ska indexreglerad som allt annat. Ser monarkin som en del av den statliga verksamheten

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Tillfälligt under den nuvarande krisen i världen

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Kostnaden för boendet är för högt nu som det är. Högre skatter på o onödiga produkter o tjänster ( tobak, alkohol o varför inte socker!)

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Bör finnas ett statligt grundbidrag att få o söka, sedan sockrar det privata!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Extra viktig Kommunen ansvarar för dess egen närområde, kommunen måste ha sista ordet!!!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Svår fråga men absolut inget förbud, möjligen på något sätt reglerat

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: 2 kön ,inget hitte på, opereras man till kvinna är man kvinna o vise versa!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Självklart

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Varför inte, samma peng som vanligt fysiskt besök o kanske effektivare i en del fall

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Ska man sträva efter men tror på typ amerkas grönt kort o prövo tid. Begär du brott med straffskala över 2 år under denna tiden blir du utvisad om det finns ett land att utvisa till!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Har bara varit en tidsfråga

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Extra viktig Tycker också att a-kassan ska vara obligatorisk för alla som jobbar

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Extra viktig Absolut dagens system är vansinnigt, ta fram ett nytt regelverk med kommunerna som huvudman inte länstyrelsen

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Dålig fråga, höjd skatt på vad??

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Tvärt om brett utbud attraherar tittaren

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Behövs inget datum dom kommer att fasas ut automatiskt annars flyttar vi bara problemet till annat land o då spricker helheten

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Extra viktig Betyg är bra för barnen, föräldrarna o lärarna så inte som idag barn går ut 9: an o inte kan läsa t. Ex

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Extra viktig För att ha ett levande Sverige måste vi ha ett omfördelnings system. Höjas ja men ingen större skilnad mot idag, man måste dock se att utflyttning från glesbygds kommun inte straffas så hårt som idag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Upp till domstol att bestämma, upprepade köp, ja

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Marknaden skall styra hyrorna

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Extra viktig Stålleprov, först få vårt ordinarie när att fungera, vilket betyder går ett tåg 05.37 Ska det inte vara intakt för löv på spåret. Ni ser var kvaliten är idag! Hela Sverige måste kunna använda tåg inte bara storstaden

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Men systemet måste ses över. Någon äter pengar i systemet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Extra viktig Utmärkt förslag när det kom utmärkt nu med, ser helst att den egna företagaren inte alls ska stå för sjukkostnaden.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Dagens system funkar till 90%

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Larsson: Kluven i den frågan kan för lite.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulf Larsson: Kvot flyktingar som idag, sedan får man se vad som händer i världen o tas beslut efter det

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulf Larsson: Bör alltid finnas beslut om nödvändigheten av den sortens avlyssning! Men avlysning vid troligt brott självklart

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulf Larsson: Vi har idag en rimlig skatteskala

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulf Larsson: Att skydda ny skog idag straffar skogsbönderna som vårdat o skött sin skog o nu inte får avverka. Myndighetsmissbruk! Villman skydda den, får man köpa loss den för dagsvärdet

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ulf Larssons val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning