Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ingmari Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag försöker ha ett helikopterperspektiv och se helhet och framtid. Hela Sverige behöver leva, varje by behöver samlingspunkter som affär, skola eller dagis. Varje människa behöver känna att de ingår i ett viktigt sammanhang, sin familj, sitt jobb, sin bygemenskap. Alla måste ha möjlighet till utbildning och utveckling. Det är Sveriges småföretagare som driver svensk välfärd framåt.

Presentera dig själv

Jag är en kvinna som brinner för miljö- och kulturfrågor. Flyttade för över 30 år sedan ut på landsbygden från staden. Har varit medlem sedan 1985 och haft diverse uppdrag både i kommunal, region och rikspolitik. Nyligen utbildad till lärare men varit både bl.a. egenföretagare, fritidsledare och städare. Sjunger i kör och är ordförande i kulturförening på hemmaplan.

Vad har du för yrke?

Grundskollärare 4-6, SO, svenska och engelska

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Alice Bah Kuhnke

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En bred politisk lösning med grundläggande etisk syn. Ex. S, V, C och MP.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Liberalerna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ingmari Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: Extra viktig Den kommunala skolan ska inte behöva vara backup för friskolor och därför ska friskolor ha en mindre tilldelning i skolpeng från kommunerna så att det utbildningen blir likvärdig.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: Extra viktig Den elförbrukning som samhällets utveckling ökar med måste istället begränsas. Kärnkraft kan aldrig vara ett långsiktigt hållbart alternativ.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: För att kunna öka säkerheten för allmänheten och minska brott kan detta vara ett verktyg men det finns ju redan möjlighet att utföra visitation vid misstanke.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: RUT används inte alltid i det ursprungliga syftet. Det behöver ständigt ses över och kontrolleras av skattemyndighet och andra myndigheter.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: Extra viktig Vi har ett internationellt ansvar och resurser tillsammans i Sverige för att göra det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: Det opartiska i att det finns en representation för hela vårt rike har ett värde.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: Skatten måste differentieras, de som bedriver näring ska bli subventionerade på något vis. Det är skillnad på land och stad och de som inte behöver använda bilen ska betala rätt skatt så att bensin och diesel m.m. bara är ett av många väljbara drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: Extra viktig Kultur är inte bara för de rika.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: Vi behöver ett större skydd för den som tvingas till att förnedra sig och tigga av andra.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: Inte alla familjer har ekonomisk eller praktisk möjlighet att vara hemma med sina barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: Det finns oftast en anledning till immigrationen. Hela migrationspolitiken måste ses över och vara flexibel till förmån för flyktingarna.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: Jag tror vi inte har så mycket annat val.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: Varje bäck eller sjö måste var för sig ses över och bedömas gällande strandskydd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: Det politiska läget kräver en upprustning men det ska inte drabba vår välfärd.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: Än så länge finns det inte tillräckligt många alternativ till bensin- och dieselbil för att hela Sverige ska leva därför måste avvecklingen mycket långsammare. Det kommer ske successivt av sig självt när det finns många olika drivmedel att välja på. Det finns många andra tekniker som behöver utvecklas.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ingmari Nilsson: Det ska vara lika att bo överallt i Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingmari Nilsson: Vi har ett solidariskt ansvar för de som behöver vår hjälp.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ingmari Nilsson: Extra viktig Det beror på var och hur. Rovdriften av skogen måste försvinna.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ingmari Nilssons val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning