Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Granath (fotograf SKR)

Maria Granath

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill bidra till att skapa ett hållbart samhälle, ekonomiskt, mänskligt och ekologiskt. Med mitt patos för rättvisa och alla människors lika värde vill jag bidra till att kommande generationer kan ärva en värld för alla.

Presentera dig själv

Jag har varit samhällsintressad hela mitt liv. Redan som barn hade vi livliga diskussioner i familjen runt matbordet och i teve-soffan. Jag fick med mig vikten av fred, frihet och jämlikhet. I yrkeslivet har jag valt arbetsplatser vars uppgift är att ge invånarna lika möjligheter. Som förälder har jag medvetandegjort uppväxande släktet på vikten av rättvisa, respekt och hänsyn.

Vad har du för yrke?

Kommunikatör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrika Bremer

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En bred mitten

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maria Granath

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Skattepengar ska användas för de ändamål de är öronmärkta för. Men för att privata aktörer ska kunna etablera sig och driva verksamhet behövs en möjlighet att göra och ta ut ett överskott, som kan återinvesteras i verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Extra viktig För att kunna lämna över ett hållbart klimat till kommande generationer måste vi satsa på fossilfria och förnybara energikällor. Kärnkraften kan vara ett alternativ först när det använda kärnbränslet går att återanvända i moderna och effektiva reaktorer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Extra viktig Ett samhälle där det råder skilda regler på olika platser är inte ett rättssäkert samhälle. Individer ska inte utsättas för insatser eller lyda under särskilda regler bara för att man bor på ett visst ställe.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Extra viktig RUT-avdraget ger möjligheter och förutsättningar för att genomföra en mängd olika företagsidéer inom servicesektorn. Det har gett fler arbetstillfällen och ger personer som står långt från arbetsmarknaden en chans att komma i jobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Extra viktig Biståndet ska absolut inte minskas. Sverige har råd att dela med sig till andra länder. Med biståndet kan vi minska världsfattigdomen och skapa ett hållbart klimat.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Kungafamiljen behöver inte mera pengar. Däremot är det viktigt att det kulturarv som kungliga slott mm underhålls och görs tillgängligt för allmänheten.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Extra viktig För att snabbt nå ett fossilfritt samhälle är inte sänkning av diesel och bensin rätt väg. Istället kan skatt på biobränsle göras, bevara reduktionsplikten, minska det byråkratiska krånglet för vind-och solkraft, samt minska möjligheten för att överklaga.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: En höjd fastighetsskatt bidrar inte till rörlighet på marknaden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Extra viktig Kulturföretag innebär att även kultur ekonomiskt kan stå på egna ben. Men för att kulturens mångfald ska kunna spira så behöver den även stöttas med bidrag framförallt till barn, ungdomar och nya innovoativa kulturprojekt och idéer som i framtiden kan bära sig ekonomiskt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Extra viktig Alla måste bidra till att minska de fossila utsläppen snarast. Vindkraft är ett bra alternativ, som ger god effekt på kort tid. Genom att ge de kommuner som upplåter mark eller vatten för vindkraft en möjlighet att ta del av vinsterna från vindkraften skapas en morot för att bygga vindkraft inom kommunen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Vi kan inte förbjuda folk att skänka pengar.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Extra viktig Eftersom det finns personer som har behov av detta ska det införas. Alla har rätt att vara sig själv. Vi måste stärka HBTQI personers rättigheter.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Extra viktig Det finns idag många olika familjekonstellationer, staten bör inte detaljstyra hur föräldraledigheten används. Däremot ska vi uppmuntra och stötta alla föräldrar att göra ett jämställt uttag av föräldraledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Extra viktig Privatläkare vare sig de finns på nätet eller på en privatpraktiserande klinik i kvarteret bidrar till valfrihet i vården och fritt vårdsökande. De privata vårdgivarna bidrar till att ge god vård och kortar köerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Det är omänskligt att skapa oäkerhet kring framtiden för människor genom att ge temporära och korta godtyckliga uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Sverige måste bygga sin säkerhet ihop med andra. Nato är för oss den självklara försvarsalliansen. Det finns ingen alternativ allians att samarbeta med för att stärka vår säkerhet och försvara våra gränser.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen ska stå i rimlig proportion till den tidigare inkomst som man förlorat då man inte längre har ett jobb. Dock bör nedtrappning av stödet ske. Samtidigt ska en förstärkning av insatser göras möjlig för att den arbetslösa åter ska kunna komma i arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Strandskyddet är en kvarleva från 70-talet. Vi måste ha modet att luckra upp den och ge kommuner och fastighetsägare den möjligheten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: En höjning av anslagen är nödvändig i det osäkra säkerhetsläget. Två procent av BNP är en rimlig nivå.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Extra viktig Public service är en från staten fri mediaaktör och ska ha ett brett uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Extra viktig Vi måste snabbt få ned de fossila utsläppen. Branschen är i full färd med att ställa om. Kunderna väljer bort diesel-och bensinbilar. Men för att snabba på omställningen mot ett hållbart och fossilfritt samhälle kan ett förbud vara en puff i rätt riktning.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Det skolor som vill ge betyg från 4:e klass ska kunna göra det.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Det är bättre att energiinvesteringar som görs i kommunen i större utsträckning ger återbäring till kommunen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Extra viktig Vi måste få stopp på den människohandel som sexköp innebär. Fängelsestraff är avskräckande och bör införas. Dock måste det kombineras med inititativ som ger sexköparen insikter kring vilken skada hen gör mot en annan människa.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Det är viktigt att det finns ett starkt skydd mot chockhöjningar för hyresrätter och att hyresregleringen ses över. Fler hyresrätter i olika prisklasser behöver byggas. Områden ska bestå av olika boendeformer.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Bättre att rusta upp de stambanor som finns.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Regionerna ska ansvara för sjukvården i Sverige. Det behöver för invånarna skull vara relativt nära till beslutsfattande nivå.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Karensdagen behövs för att socialförsäkringssystemet inte ska överutnyttjas. Det kan istället vara upp till arbetsgivaren, att som en förmån, erbjuda slopad karensdag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Att säga upp personal ska för arbetsgivaren medfölja ett ansvar som ska bestå av möjlighet till ett annat jobb. T ex erbjudande om utbildning eller andra åtgärder som leder till jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Granath: Vi behöver balansera mellan de rättigheter som ursprungsbefolkning här har och våra behov av mineral. Vi kan heller inte utarma och förstöra fattiga länder och de människorna där.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Granath: Extra viktig För att upprätthålla ett gott samhälle behöver vi fler invånare.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Granath: En brottsutredning ska inte falla på bristande möjlighet att stärka bevisen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Granath: Däremot ska skatter på företagsamhet och arbete sänkas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maria Granath: Skogsägaren ska ges ökad möjlighet att ta hand om sin skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Granaths val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat