Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Jonsson (fotograf null)

Anders Jonsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill ta tillbaka makten över välfärden och ge ideella föreningar och icke vinstdrivande organisationer en större roll här. Avskaffa karensavdraget och schyssta villkor på arbetsmarknaden är vad jag står för. Vill sen en levande skärgård utan att för den skull bygga sönder stränderna.

Presentera dig själv

Pappa, Morfar, Särbo, Internationalist, "Bilburen ungdom", Rolling Stones fan, livekonsert fantast, föreningsmänniska, ogillar orättvisor starkt. Uppvuxen i Solna men bor nu i Norrtälje sen 1993. Bor i glesbygd men älskar att resa och uppleva storstäder. Fascinerad av allt som drivs med ånga. I 20 år har hela världen varit min arbetsplats och det har gett mig perspektiv på vad som är viktigt.

Vad har du för yrke?

Ombudsman Kommunalarbetareförbundet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Min Pappa

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering med en majoritet i riksdagen och Magdalena Andersson som statsminister.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anders Jonsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Extra viktig Skattemedel ska gå till verksamhet inget annat.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Det finns modernare och tryggare alternativ att ersätta fossila bränslen med

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Tror bara det gör brottsligheten rörligare, inte mindre

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: En fördelningspolitisk katastrof som inte heller städade upp vissa branscher fån svartarbete och dålig a arbetsvillkor. hundratals miljoner betalas ut till Spanska företag på solkusten, det gör inga svarta jobb i Sverige vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Extra viktig Nu om någonsin ser vi väl vad internationellt bistånd gör världen lite bättre.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Om vi nu tvunget ska vi ha Kungahuset kvar så får vi väl betala för det.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Det finns bättre alternativ att minska kostnaderna för de som verkligen behöver ha bil och det måste göras snabbt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Borde kunna ske ett skifte från höga inkomstskatter på arbetsinkomster till beständigare skattebaser överhuvudtaget.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Men det förtar inte privata aktörer/finansiärers deltagande i finansieringen av kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Energiförsörjningen är ett nationellt ansvar och då ska möjligheten att säga nej till etableringar också ligga på organisationer/myndigheter mm som är av nationell art.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Man ska vara säker på att man kan övervaka ett förbud innan man beslutar om det och tiggeri har väl alltid varit en del av de fattigas sätt att överleva. Bättre att bekämpa fattigdom än att förbjuda tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Låt alla välja själva hur de identifierar sig.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Föräldraförsäkringen är som alla andra delar av Sveriges välfärdssystem finansierat av oss alla tillsammans då är det också rimligt att vi tillsammans sätter reglerna

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Extra viktig Tror svensk sjukvård skulle bli mycket bättre och effektivare om man samlade resurser istället för att snuttifiera allt och riskera att personer bara skickas runt mellan en massa olika vårdgivare utan att för den skull få den hjälp de behöver

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Det viktiga är väl att man får ett besked snabbt om uppehållstillstånd eller avslag. När det går fort kan man sen diskutera om det ska vara permanent eller tillfälligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Av nöden tvungna

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Extra viktig Absolut, precis som rika människor sporras av skattesänkningar sporras mindre rika människor av en trygg ekonomi oavsett livssituation.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Extra viktig Strandskyddet ska inte avskaffas nånstans men det ska vara skillnader på vilka strandskyddsområden som ska ha högt skyddsvärde och de som ska ha lägre. Högexploaterade områden ska fortsatt ha ett starkt skydd medan mindre- eller oexploaterade stränder ska kunna ha flexiblare regler.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Hur ska annars en upprustning gå till

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Extra viktig Nej Public service ska ett brett uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: På just detta område ska vi varken vara snabbare eller långsammare än EU

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Betyg ska finnas där de gör nytta, inte där de kan skapa oro

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Extra viktig Absolut, hela Sverige ska leva.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Hur hjälper det till att få någon att köpa sexuella tjänster förutom under tiden han/hon sitter i fängelse i så fall.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Vi ska inte ha marknadshyror nånstans.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Vi behöver flytta resande från flyg till tåg och då måste också tåget bli effektivare. Det går nog att finna lösningar på att köra fortare utan att behöva bygga om hela järnvägsnätet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Det är väl ungefär den rimliga åtgärden efter att ha sett hur illa/olikt det var under pandemiåren.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Extra viktig En av de största jämställdhetsreformerna på länge. Ett oerhört orättvist system som främst drabbar kvinnor i låglöneyrken med mycket tung arbetsbelastning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: Extra viktig Nej det ska vara en fråga för arbetsmarknadens parter att avtal om anställningsskydd

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Jonsson: det fungerar bra i dag med tillståndsprocessen för gruvdrift.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Jonsson: Men vi måste se till att framförallt EU medlemsländerna tar samma ansvar, det kan inte bara vara några få EU-länder som tar stort ansvar och en grupp som tar lite mindre ansvar och en grupp som inte tar nåt ansvar alls.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Jonsson: Ser väldigt lite brott som klaras upp på detta sätt, visa att det fungerar först.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Jonsson: Decennier av skattesänkningar för höginkomsttagare i olika former måste ta slut och ett mer solidariskt skattesystem börja utformas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Jonsson: men förbättra kommunikationen med markägare om var och varför.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders Jonssons val:

 • Landets ekonomi
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning