Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna-Britta Åkerlind (fotograf Leif Wikberg)

Anna-Britta Åkerlind

Varför ska väljarna rösta på dig?

En tydlig röst för Norra Sverige i allmänhet och Örnsköldsvik (Västernorrland) i synnerhet. Lång erfarenhet av skilda områden i samhället och ffa egen kunskap kring företagande.

Presentera dig själv

kvinna, 61 år, lång erfarenhet av samhällsengagemang inom ungdomsorganisationen Förbundet Vi Unga, folkbildningen (Studieförbundet Vuxenskolan, Alma folkhögskola , Folkbildningsrådet mm) och i Centerpartiet lokalt i Örnsköldsviks kommun. Heltidspolitiker sedan 2013. Tidigare yrkesverksam som journalist och egen företagare som kommunikationskonsult. Skogsägare. Hästar, ridsport, trav.

Vad har du för yrke?

kommunalråd i Örnsköldsviks kommun, för oppositionen (ÖrnsköldsviksAlliansen)

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maud Olofsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst med partierna i den gamla alliansen, till nöds med S

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anna-Britta Åkerlind

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: Förslaget bygger på dålig kunskap om hur företagande fungerar. Ska vi ha friskolor (vilket vi ska) så måste själva företagsformen också värnas.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: kärnkraftsmotståndare sedan 70-talet, har inte ändrat mig.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: Tror att polisen själva kan fatta beslut om vad de behöver och inte behöver göra för att komma till rätta med brottslighet.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: RUT har gjort en hel bransch vit, varför ta bort det?

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: Sverige har råd att stötta vid krig och katastrofer samt för utveckling av demokrati, jämställhet och självförsörjning

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: ok som nu

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: under en period

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: Det är viktigare VAR fastighetsskatten hamnar. Kommun snarare än stat.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: Om vi menar större del än nu

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: Det måste finnas andra sätt att få ny fart på vindkraftsutbyggnaden än att ta bort det kommunala vetot. Varför inte låta vindkraftspengarna stanna där de skapas och energin likaså?

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: Det är väldigt dumt att förbjuda offentliga insamlingar, tänk Frälsningsarmén....

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: Man behöver se över formerna, men inte förbjuda privata företag att driva denna verksamhet

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: Ge oss möjlighet att på landsbygden nyttja allt det vatten vi har att erbjuda för fina boenden!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: Skatten är tillräckligt hög. Prioritera!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: Per definition behöver public service ha ett brett uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: Vi kommer aldrig att få en ändamålsenlig tågtrafik i norra sverige om det ska byggas för höghastighet i södra. Måste i sf finansieras HELT utanför ordinarie finansieringssystem.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Anna-Britta Åkerlind: Vi har ett utmärkt regelverk med lämpligt stora avsättningar för natur- och skyddsändamål

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna-Britta Åkerlinds val:

  • Integration
  • Landets ekonomi
  • Sysselsättning