Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jan Ericson (fotograf Riksdagen)

Jan Ericson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att man vill ha en riksdagsledamot som tar ansvar, som tänker själv, som har starkt engagemang, politisk erfarenhet och en tydlig ideologisk kompass. Och för att man vill ha en riksdagsledamot som alltid är tillgänglig för sina väljare.

Presentera dig själv

Riksdagsledamot sedan 2006, idag ledamot av Finansutskottet och EU-nämnden. Bor i Ubbhult i Marks kommun. Du hittar allt om mig och vad jag uträttat i riksdagen på min hemsida.

Vad har du för yrke?

Jurist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Gösta Bohman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en borgerlig regering som leds av moderaterna. Exakt hur den ska se ut beror på valresultaten och hur riksdagen ser ut efter valet. Politikens innehåll är viktigare än vilka partier som regerar. Därför utesluter jag inte heller samarbete i sakfrågor med något annat parti, även med politiska motståndare, om man har en samsyn i någon fråga.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jan Ericson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Extra viktig Om Sverige ska återfå en trygg och stabil energiförsörjning behövs kärnkraft och vattenkraft som bas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: RUT-avdraget gör det billigare för hushållen att anlita arbetskraft och bidrar därmed till att skapa jobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Extra viktig Sverige ger nästan mest bistånd av alla länder i världen i relation till BNP. Vi ger idag så mycket att vi inte har någon kontroll över hur pengarna används, och behoven inom Sverige är stora. I det läget är det rimligt att minska biståndet en del. Även efter moderaternas minskning kommer Sverige att vara ett av de mer generösa länderna i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Detta har just setts över och dagens nivåer är rimliga.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Extra viktig Människor på landsbygden plågas svårt av höga drivmedelskostnader, och vi har bland de högsta drivmedelsskatterna i världen. Moderaterna har gått i spetsen för att minska skatterna, och som en av initiativtagarna till riksdagens bilnätverk är jag med och driver på i denna fråga.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Extra viktig Finns ingen anledning att beskatta ägande. Man betalar mycket hög skatt när man köper en fastighet (stämpelskatt och lagfartsskatt) och betalar skatt om man gör vinst vid en försäljning. Dessutom en årlig fastighetsavgift. Det är fullt tillräckligt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Det är rimligt med en mix av offentlig och privat finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Det kommunala vetot måste värnas med hänsyn till närboende.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Finns ingen anledning.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Extra viktig Jag anser att all kvotering av föräldrapenning borde avskaffas. Föräldrar vet bäst själv vad som passar familjen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Nätläkare som håller hög kvalitet är en tillgång för patienterna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Dagens regler med tillfälliga uppehållstillstånd är rimliga och i linje med hur det ser ut i våra grannländer.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Om man inför en tillfällig höjning i bred politisk enighet måste man också stå fast vid att den tillfälliga höjningen dras tillbaka som planerat. Hur den långsiktiga a-kasseersättningen ska se ut är en annan diskussion.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Att avskaffa strandskyddet helt är kanske inte rimligt, men att kraftigt lätta på reglerna, framförallt på landsbygden, är mycket angeläget.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Extra viktig Vi har redan världens nästan högsta skatter. Om andra länder kan finansiera sitt försvar med lägre skatter än Sverige kan vi också göra det. Det viktiga är at prioritera hur skattepengarna används.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Extra viktig Budgeten för Public Service är väldigt stor. Det är inte orimligt att även SVT och SR effektiviserar så att "TV-skatten" kan sänkas. Viktigast dock att vi skärper reglerna vid överträdelse av reglerna om opartiskhet och saklighet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Extra viktig Orimligt och orealistiskt. Dessutom skulle det bli extremt dyrt för svenska folket.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Vi har redan ett utjämningssystem som är i överkant och som missgynnar kommuner som arbetar för att förstärka sin egen ekonomi.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Det är redan straffbart och det räcker så. Det är väl snarare den som ägnar sig åt människohandel, trafficking och tvång mot andra människor som borde straffas hårdare än idag.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Extra viktig Höghastighetståg kostar enorma pengar, har enormt lång leveranstid och saknar finansiering i statens budget. Kommer att äta upp allt utrymme för andra investeringar i infrastruktur, och underhåll av det vi redan har. Bättre att bygga traditionella banor för snabba tåg, och bygga ny järnväg på fler platser i landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Det är i praktiken ganska orealistiskt och skulle ta massor av tid och kraft från dagens akuta sjukvårdsproblem.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Frågan är felställd. Vi har ingen karensdag idag utan ett karensavdrag, som är mer rättvist mot dem som jobbar långa arbetspass eller nätter och färre dagar än andra. En viss egenkostnad vid sjukdom är rimlig, och den är redan idag maximerad för att inte de som är sjuka ofta ska drabbas orimligt hårt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Frågan är egentligen felställd. Det viktiga är att man i mindre företag ska kunna undanta fler nyckelpersoner än idag, samt att man har bra omställningssystem, på plats för dem som mister jobbet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Ericson: Så länge en gruva inte stör närboende alltför mycket bör man regelmässigt ha en positiv inställning till nya gruvor.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan Ericson: Extra viktig Sverige har under få år tagit emot alldeles för många. Nu måste vi minska rejält under överskådlig tid för att klara integrationen och få de som redan kommit i egen försörjning.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan Ericson: Viktigt för bekämpning av kriminella gäng och organiserad brottslighet. Dock måste alltid besluten tas på ett rättssäkert sätt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan Ericson: Om vi ska behålla kompetens arbetskraft i Sverige kan inte skatten vara avsevärt högre än i omvärlden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan Ericson: Bästa skyddet för skogen är att engagerade markägare vårdar sin skog. Om man ska skydda skog från avverkning måste markägaren få marknadsmässig ersättning för detta.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jan Ericsons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi

Så svarar Jan Ericson: Omöjlig fråga. All välfärd är viktig, men mycket finansieras av kommunala skatter, exempelvis skola, sjukvård och äldreomsorg. Pensionerna ligger till största delen i ett separat system. Energipolitik och lag och ordning är däremot statliga uppgifter och därför har jag markerat dem.