Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Robin Tannarp (fotograf null)

Robin Tannarp

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill du ha en förträdare som anser att vi behöver prioritera våra skattemedel och att vi idag betalar allt för hög skatt i landet. Staten ska ägna sig åt kärnuppdraget. Vill du se tydligare krav på kvalite i svensk skola och en företrädare som värnar vår inre och yttre säkerhet så finner du mig. Ge polisen de nycklar de behöver för att klara sitt uppdrag och försvaret likaså.

Presentera dig själv

29 år gammal. Idag förtroendevald och ansvarig för gymnasieutbildningen i Eskilstuna. Har tidigare jobbat inom skola, bevakningsbranschen, behandlingsprogram och arbetar idag som säljare. Har ett brinnande intresse för föreningsfrågor och för Lag och ordning.

Vad har du för yrke?

Förtroendevald, Säljare samt studerande.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margret Tatcher, Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borlig regering ledd av Moderaterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Robin Tannarp

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Det är inte vinst som är problemet utan kvaliten. Svensk skola ska prägglas utav kvalite och då måste man också våga ställa krav på kvalite. En vinst för en fristående aktör är viktigt för att kunna utveckla verksamheten. Det finns ingen huvudman som kan bedriva en skola med +/- 0 i investeringar och utveckling. Dåliga skolor oavsett huvudman som inte genererar kvalite ska stängas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Ska vi klara klimatomställningen och bidra till att elektrifieringen ökar så måste kärnkraften utvecklas och vara med oss. Här behöver politiken sätta ned foten rejält. Hushållen ska inte bestraffas för elbrist eller kapacitetsbrist och nej till importering av Tysk brunkol och rysk gas. Hushållens ekonomi påverkas av de höga elpriserna vilket minskar möjligheter för fler att ställa om.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Ska vi få bukt på kriminaliteten och den otrygghet som sprider sig i samhället så måste man också vidta fler åtgärer och ge polisen ökat mandat.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Yrken där flest kvinnor driver företag ska inte bestraffas utan vi behöver se över fler verktyg och nycklar för att få fler att våga starta och driva företag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Sverige bör minska biståndet men framförallt ställa krav på mottagarländerna. Vi ska inte ge bistånd till diktaturer och länder/organisationer som inte står upp för mänskliga rättigheter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: En översyn behöver göras men Kungahuset tjänar vårt land väl och bör också bevaras. En översyn av apanaget är dock välkommet nu när kungafamiljen utökats.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Bestraffa inte hushållen och de som är beroende utav bilen för att få ihop livet. Se till att göra det enklare att köpa bilar som drar mindre i förbrukning eller elbilar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Skatten i landet är redan tillräckligt hög. Låt människor få möjlighet att investera i sitt eget boende. Bestraffa de inte.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Mycket bra förslag. Staten eller den offentliga sektorn ska inte stå för allt. Låt fler få vara med och bidra till att finansiera kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Värna det kommunala vetot.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Människor utnyttjas idag i stor utsträckning och vi behöver tillstånd för många saker. Vill man tigga utanför butiker så kan man söka tillstånd för passiv pengainsamling. Att be om hjälp ska aldrig förbjudas. Vi behöver få kontroll på de som utnyttjas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Låt invidivden själv få bestämma om man inte definerar sig som man eller kvinna så ska det vara möjligt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Varje familjs livsituation är unik och då bör också föräldrar själva ha den möjligheten att bestämma. Staten ska inte lägga sig i.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Vi har ett fritt vårdval i Sverige, det ska fortsatt beakas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Tillfälliga uppehållstillstånd med tydlig kravställan bör vara huvudregeln. Du ska veta vad som krävs av dig för att bli svensk medborgare. Det ska gälla krav på egen försörjning och språket.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Sveriges yttre och inre säkerhet måste värnas. Vi kan inte låta Putin diktera vilkor för svensk säkerhet. Ensam är inte alltid starkast.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Lås inte in människor i bidragssystem utan hitta nycklar ut i egen försörjning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Låt inte länsstyrelsen/staten reglera byggregler utan låt kommuner själva få bestämma. Värna det kommunala självstyret.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Se över skattesatsen och vad vi faktiskt lägger skattemedel på. Skatten ska finansiera kärnverksamheten. Det som inte är kärnverksamhet bör inte heller finansieras i hög grad av skattebetalare

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Public service bör finnas kvar men behöver ha ett tydligt uppdrag och målbild.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: En sucsesiv övergång är bättre utan ett strikt förbud. Höj isåfall tex skatten på bilar som släpper ut mycket och underlätta för hushållen att byta till bilar som är mindre skadligt för miljön.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Vi behöver börja jobba med kunskapsutveckling tidigt och då är betygen en bra måtstock på vart fokus och stöd behöver in.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Självklart behöver kommuner hjälpa varandra. Men rika kommuner ska inte behöva stötta kommuner som inte har en ansvarsfull ekonomisk politik.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Fullt rimligt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Låt marknaden sätta priset och framförallt dagens årliga hyreshöjningar slår hårt mot familjer. Låt hyran sättas av markanden så skapas en stabilitet och mindre detaljregleringar så blir också hyresnivåerna mer rimliga.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Bra satsning men finansieringen och långsiktigheten behöver ses över. Om kapaciteten och tåget kommer fram i tid så är satsningen olönsam. Förbättra hela tågnätet är därför viktigt. Underlätta för pendlaren.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Mer samarbete kring högspecialiserad sjukvård men låt fortsatt regioner bedriva sjukvård men ökat regionalt samarbete. Alla sjukhus kan inte vara bäst på allt

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Arbetslinjen måste värnas och då ska fler incitament för att komma tillbaka i jobbet till. Risken med ett avskaffande är att människor stannar hemma som är friska istället.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: LAS principen behöver skrotas. Personer som är duktiga på sitt jobb ska inte behöva gå när företaget behöver minska. Kompetens ska värnas. Dock ska företag inte tillåtas hantera uppsägningar hursomhelst. Bör fortsatt finnas viss reglering.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robin Tannarp: Ska vi klara omställningen så behöver vi få fram miniraler och bryta mer för att kunna ställa om

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robin Tannarp: Restrektiv fortsatt. Vi behöver få in folk i försörjning. Sverige kan inte ensamt ta emot allt och alla. Däremot ska vi ta vårt ansvar för kvot och asylinvandringen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robin Tannarp: Alla verktyg som polisen vill ha och behöver ska underlättas. Vi behöver fler nycklar och verktyg för att komma till bukt på kriminaliteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robin Tannarp: Sänk skatten för alla

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robin Tannarp: Markägarna behöver få avgöra i högre grad och staten reglera mindre.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Robin Tannarps val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi