Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Claes Söderberg (fotograf Anders Sjödin )

Claes Söderberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om väljarna önskar en lösningsorienterad företrädare som sätter individen före systemet och som prioriterar barn, unga och gamla så hoppas jag få deras mandat.

Presentera dig själv

Jag är den lösningsorienterade obotlige demokraten som tror på varje människas inneboende kraft och förmågor. Genom att på olika sätt ha jobbat med människor i hela mitt liv har jag lärt mig att förmåga och karaktär inte hänger på kön, ålder eller etnicitet. Min motivation till det politiska engagemanget grundar sig i min vilja att värna vår liberala demokrati.

Vad har du för yrke?

Tidigare officer, journalist, politisk tjänsteman, nu obehörig lärare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre som samlas i den politiska mitt som under så lång tid har tjänat Sverige så väl.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Claes Söderberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Skolinspektionen måste få kraftfullare vapen i kontrollen av skolor oavsett driftsform. Möjligheten att starta och driva friskolor är inte minst viktig på landsbygden som en möjlighet då kommunen lägger ned skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Vi vill använda energikällor som inte orsakar de problem som kärnkraften är förknippad med, som uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar.Den som vill bygga kärnkraftverk på marknadsmässiga villkor är, Som centerpartist anser jag inte att svenska skattebetalare ska bekosta ny kärnkraft genom statligt stöd.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Extra viktig Det skulle endast verka stigmatiserande och skapa än större misstro mellan ordningsmakt och de som bor i brottsutsatta områden. Brottsligheten motverkas bäst via förebyggande åtgärder av samhällets olika instanser och även föreningslivet. En närvarande polis som bygger relationer och därmed lyckas fånga upp i ett tidigt skede är något jag helst ser.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Extra viktig Rut-avdraget har öppnat upp för en vit arbetsmarknad för både företag och anställda. Vilket är viktigt bland annat ur trygghetshänseende vad gäller försäkringar, sjukförsäkring, barnpeng och pension

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Vi, som ett av världens rikaste länder, måste ta vår del av ansvaret för att skapa bättre livsförutsättningar i fattiga och utsatta länder.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: För att de som har långa resor och saknar möjlighet att nyttja kollektivtrafik ska kunna bo och verka på landsbygden och i glesbygd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Extra viktig Skatten i dag är på en rimlig nivå och bör där förbli.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Om vi ska kunna ställa om vår energiproduktion till förnyelsebar energi måst vi kunna bygga den.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Individen måste få ha rätten att avgöra sin könstillhörighet och då även ha tydliga juridiska förutsättningar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Besluten fattas bäst hemma vid respektive familjs köksbord.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Privata nätläkare måste finnas som ett komplement till övrig sjukvård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Min uppfattning är att integrationen underlättas om den invandrade vet att denne får möjlighet att bli en del av vårt samhälle.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Extra viktig Ensam är inte stark, det har om inte annat Putins krigsbrott i Ukraina visat. Vi har dessutom varit knutna till Nato under lång tid och nu är det hög tid att ta steget fullt ut

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: För att möjliggöra en positiv utveckling av landsbygden måste dagens mer eller mindre bisarra regler avskaffas. Miljö och tillgänglighet skyddas av flera andra lagar och regler.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Sett till att markanden redan i dag går mot ett skifte till eldrift så ser jag att ett förbud kanske inte ens är nödvändigt. Sedan finns det fortfarande skäl att ha möjligheten till fossildrivna bilar där laddmöjligheten är begränsad,

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Betygshetsen är redan i dag mer än tillräcklig.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Extra viktig Små och då ofta fattigare kommuner har svårt att klara de grundläggande krav på service som ställs om inte det sker en utjämning.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Extra viktig Att köpa sex är en slavliknande form av betald våldtäkt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Marknadshyror ser jag som en möjlig väg att öka utbudet av boenden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Vi behöver både upprusta och utöka vårt järnvägsnät för ett miljövänligt sätt att resa.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Har mycket svårt att se hur sjukvården skulle bli bättre med ett statligt ansvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Jag förmodar att ströfrånvaron skulle öka markant om så skedde.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Ja det måste bli enklare med fortfarande på ett sådant sätt att även den anställdes rättssäkerhet tas tillvara. Exempelvis genom kompetenshöjande insatser.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Söderberg: Extra viktig Vi behöver allt mer metaller och då kan vi inte luta oss mot länder där både människorätten och miljön kränks. Här kan vi med modern brytningsteknik och inte minst återvinning av redan uppbrutet gruvavfall försörja oss själva och andra länders behov av exempelvis konstgödning och jordartsmetaller.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Claes Söderberg: Extra viktig Vi måste ta vårt solidariska ansvar och ge skydd åt de mest utsatta.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Claes Söderbergs val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat