Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Ramstedt (fotograf Anders Ramstedt)

Anders Ramstedt

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min vision är att alla ska kunna leva ett bra liv. Fritt från krig fattigdom och översitteri. Demokratin är att alla ska ha möjlighet att påverka samhället och sina egna liv.

Presentera dig själv

Uppvuxen i röd stuga på landet och flyttade till nybyggt höghusområde när skolan börjat. Har alltid haft cykeln som huvudsakligt transportmedel. Gick byggteknisk gymnasium men valde att jobba med cyklar. Träffar människor av alla socialgrupper och ursprung och i alla åldrar i min dagliga gärning. Kan relatera till skiftande liv genom samtal som förs i butiken dagligen. Gillar hållbara transporter.

Vad har du för yrke?

Cykelhandlare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Dag Hammarsköld

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett humanistiskt och jämställt samhälle kan i dagsläget endast utvecklas med en Koalition mellan C. S. V. L. och MP

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anders Ramstedt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Det leder till ökade klyftor i samhället och dränerar kommunala skolor på elever från närområdet. Skattemedel ska komma alla elever tillgodo.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Energi ska produceras hållbart.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Fel sätt att lösa problem på. Misstänkta kan redan nu visiteras.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Avdrag för hushållsnära tjänster minskar andelen svarta arbeten.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Den rika delen av världen måste bistå den fattiga delen

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Hovets förvaltning av många av Sveriges kulturarv för inte äventyras. Men appanaget ska vara måttligt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Vi måste bli av med vårt beroende av importerad olja och gas. Vi kan pruducera energin själva på ett för klimatet hållbart sätt. Biobränsle och eldrift.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Skatt på försäljning kan höjas progressivt. Inte fastighetsavgiften. Något behöver göras för att underlätta generationsväxling i villaboendet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Kultur behöver mer kapital oavsett varifrån det kommer. Det får dock inte styra det fria uttrycket

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Landet behöver mer närproducerad energi. De som påverkas av störande närhet ska ersättas av kraftbolaget.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Det ska undvikas med hjälp ev riktade bistånd till urspungsplatsen och arbetsmöjligheter där.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Som i Tyskland bl. a länder.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Staten ska uppmuntra delat ansvar men inte styra i detalj

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Närheten till vården är viktig för glesbygden. Nätbaserad vård är en lösning som sparar tid. resor och lidande Det ska dock finansieras på ett rättvist sätt

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Det behöver finnas flera steg i processen: 1-Omedelbart arbetstillstånd. 2-Uppehållstillstånd 3-Medborgarskap

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Vi ska ha ett stärkt civilförsvar och amarbetsavtal med Nato

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: A-kassan ska göras allmän

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Vi måste värna om biologisk mångfald och om allemansrätten

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Den ska finansieras inom budgeten

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: SVT och SR har nu skattefinansierad verksamhet som är nödvändig i nuvarande bredd.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Vi måste ställa om men med ett så tidigt förbud slås stora delar av branschen ut. Krav att kunna köra med 100% E85 biogas och HVO100 är rimligare.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Lärarkåren är kapabel att se de som ligger efter i låg och mellanstadiet och stötta dem, bara det finns tid i skolan Betyg från åk 7 räcker.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Återinför RobinHood-skatten!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Extra viktig Bättre med samtalsterapi Fängelser är inte bra för någon

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Den svenska modellen är bra både inom hyressättning och lönesättning men med ökning i kronor och inte procent

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Extra viktig Stambanorna byggdes för 150 år sedan. Däremellan har motorvägar och flygplatser byggts. Nu är tid för nya snabba tåg!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Regionerna gör jobbet bra med ett ökat samarbete mellan dem gör det ännu bättre

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Extra viktig När man är sjuk ska man vara hemma men med 80% av lönen vid fastanställning från dag 1

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Rörligheten på arbetsmarknaden är bra och med en allmän A-kassa drabbas ingen så mycket.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstedt: Gruvföretag bör vara inhemska och uppfylla alla miljökrav.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ramstedt: Kostnader för invandring ska inte tas från biståndet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ramstedt: Det måste väl finnas en misstanke för att avlyssna

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ramstedt: Beskatta hellre företagens vinster högre och det som är dåligt för miljö och hälsan

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ramstedt: Det är snart slut på naturskog och ersatt av granplanteringar

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders Ramstedts val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat