Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Karlsson (fotograf )

Anders Karlsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag står på plats två på riksdagslistan för Centerpartiet i Jönköping efter partiledare Annie Lööf. Jag kan bidra med erfarenheter inom kommun, näringsliv, egenföretagande och lantbrukskooperation. Jag vill stärka lönsamheten i de gröna näringarna och öka självförsörjningsgraden av livsmedel. Jag kommer att arbeta för mer grön förnybar energi. Det ska bli enklare att bo och verka på landsbygden.

Presentera dig själv

Jag är gift och har två vuxna söner. Vi bor i Norra Sandsjö som ligger i Nässjö kommun. Jag och min bror driver Prästgårdens Lantbruk som är ett mjölkproducerande företag. Jag är kommunalråd, inne på tredje mandatperioden där jag ansvarat för skola, omsorg och kulturfrågor. Jag är ordförande i vårt fiberbolag och räddningstjänst. Jag kopplar gärna av med jakt och skidåkning.

Vad har du för yrke?

Jag är kommunalråd i Nässjö kommun. Egenföretagare som mjölkproducent.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha ett styre som har en tydlig mitt. Centerpartiet är nu det parti som kan minimera SDs inflytande över Sveriges politik. Detta för Sveriges bästa.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anders Karlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig All företag har behov av vinst för att utvecklas och investera i duktiga pedagoger och i detta fall ge bättre elevresultat. Det största problemet för en kommun är förluster och en ev. konkurs av friskolor, där kommuner får gör ett snabbt övertagande. Vinster som beror av att man bildar stora koncerner bör begränsas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig Kostnaden för ny kärnkraft är för hög. Vi behöver mycket energi nu och det tar för lång tid att få den från kärnkraft. Kärnkraften ger ett avfall som har en farlig strålning i hundra tusen år. Får vi ett radioaktivt utsläpp kan vi ödelägga livsmedelsproduktion på ett stort område under lång tid. Teknikutvecklingen av vind och sol går fort och blir allt billigare. Företagen vill ha grön el!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig Polisen behöver mer verktyg men vi måste samtidig värna individens integritet. Att tidigt arbeta förebyggande med individen så att ungdomar lyckas i skolan och har en meningsfull fritid är en bättre väg. Samverkan mellan polis, räddningstjänst, skola, socialtjänsten och kultur/fritid tillsammans med näringslivet i EST-arbete, är ett bättre verktyg som många kommuner redan valt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig Rutavdragen är nu kända och etablerade så att fler medborgare använder det. Det ger totalt sett fler arbete och minskar intresset för "svartjobb". Jobb som inte hade blivit utförda utförs nu. Samtidigt kan man skruva på regelverket så fler kan använda det. Ett verktyg som man kan justera beroende på hur konjunkturen ser ut.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Ett rikt land som Sverige måste vara med och bidra till att bekämpa fattigdom och att främja demokratisk utveckling och miljöarbete.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Kungahuset bidrar med mycket PR för landet. För att upprätthålla ett stort kulturarv, med allt vad det innefattar, bör nuvarande nivå minst bibehållas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig På kort sikt bör vi sänka skatten. I dagsläget får staten in mycket stora pengar med de höga drivmedelspriserna. På längre sikt ska skatteöverskottet kunna omvandlas till ekonomiskt stöd vid övergång till andra drivmedel än bensin och diesel. Vi måste klara klimatmålen!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Skatt på fastigheter har vi haft i Sverige och den har ersatts med fastighetsavgift. För detta finns stor acceptans men den ska inte höjas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Ja, det ger ett rikare utbud.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig Ja, men det borde inte behövas för alla borde vilja vara med på mer grön, förnybar el. Det är rimligt att justera regelverket för vindkraftsutbyggnad. Samtidigt måste vi värna det kommunala inflytandet. Framtidens storskaliga vindkraft kommer att byggas till havs. Detta för klimatet och Sveriges bästa.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Vi har ingen idealvärld och att säga nej är att skapa ännu större klyftor. Det är inte det första en utsatt person väljer. Problematiken bakom fenomenet tiggeri grundar sig i att dessa människor inte kan försörja sig. Bättre att ge dessa människor möjlighet till arbete.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Ja, vi är alla olika. Att ändra en lagstiftningen så fler mår bra är en självklarhet

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Föräldrar vet vad som är bäst för dem och barnet. I dag har vi moderna arbetsgivare som bejakar individens / förälderns val.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Vi behöver en privat sektor som ett komplement till en bra sjukvård. Tjänsten är utmärkt inte minst när man blir sjuk vid utlandsvistelse. När du är så dålig att det är svårt att ta dig till sjukvård är möjligheten bra. Detta avlastar annan sjukvård och ska till största del finansieras av skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Huvudregeln är att värna asylrätten. För att klara den är det inte möjligt att ett litet land som Sverige att ger permanent uppehållstillstånd som huvudregel. Detta för att fler ska ges möjlighet till asyl.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig Så som världen utvecklats är det den bästa lösningen för Sveriges bästa.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Nej, A-kassan är en ersättning mellan två jobb för att öka drivkraften till nytt jobb. Det är rimligt att det är en tydlig skillnad mellan arbete och stöd.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig Ja, vi har många vatten i landsbygdskommunerna. Att använda strandnära tomter för att få fler att bosätta sig på landsbygden är bra för dessa kommuners utveckling och ger bra boendemiljöer. Detta bidrar till en levande landsbygd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig Upprustning kräver mer kapital. Frågan om höjd skatt är beroende på hur budgeten ser ut, dvs om annat kan bortprioriteras eller om man måste höja skatten. Detta är en budgetteknisk fråga. Höja skatt är ett verktyg men det sista i verktygslådan.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Vi har en bra funktion på uppdraget i dag som jag inte ser någon anledning att ändra.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: 2025 är för kort omställningsträcka. Det är lämpligt att följa stora länder som Tyskland för att slippa negativa effekter på konkurrensen länder i mellan i införandet av en klimatsmart bilpark.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Vi kommer alltid betygsättas i livet. När det sker tycker jag är ganska underordnat. Det viktiga är att det finns resurser i skolan för att ge förutsättningar så att alla elever ges möjlighet att lyckas med satta mål.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig Ska vi få hela landet att utvecklas är det ett bra förslag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig Ja. Det är viktigt att våra värderingar avspeglas i straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Ja. Detta ökar byggandet och ger möjligheter för fler att få det boende man önskar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig Att då bygga med ny teknik för snabbare kommunikation ökar konkurrensen med ex bil och flyg. Vi behöver den planerade utbyggnaden p g a nuvarande spårsystem inte ger utrymme för fler tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig Vi behöver fler aktörer som i dag. Kommunen utför mer av avancerad sjukvård i dag. Den privata sjukvården är en resurs som fungerar väl även i hop med regionens sjukvård. Att byta huvudman till staten är inte någon lösning varken inom vården eller skola.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig Karensdagen är bra för att hålla sjuklönekostnaderna nere. Vi vet hur hög den var före den infördes. Valfriheten för egenföretagarens karensdagar är bra för att påverka kostnaderna i företaget.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: En ökad flexibilitet på arbetsmarknaden är bra för Sverige.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Karlsson: Vi ska inte krångla till det mer än absolut nödvändigt, men vi får inte tulla på miljökraven.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig Vi lever i en orolig värld och är ett rikt land som ska leva upp till asylrätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig För att bekämpa brott måst vi ge effektiva verktyg för polisen för att förebygga brott. Jag litar på att vi har en polismyndighet som kommer att hantera denna möjlighet på ett bra sätt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Karlsson: Det är rimligt att höginkomsttagarna har en högre skattesats för att få våra ambitioner i välfärden att gå ihop.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Karlsson: Extra viktig Genom många olika enskilda skogsägare ökar den biologiska mångfalden. Många skogsägare är väldigt intresserade av sin skog och är garanten för en ökad mångfald och som ger ett skydd. Att staten som storägare av skog omvandlar mer till enskilt ägande är en bättre väg att gå.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders Karlssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi

Så svarar Anders Karlsson: Självklart måste staten vara med på olika sätt inom många fler områden än de prioriterade.