Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sofie Eriksson (fotograf Privat)

Sofie Eriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det finns krafter som vill försämra tryggheten, slå sönder socialförsäkringarna, försvaga fackföreningsrörelsen och sänka skatterna för rika på välfärdens bekostnad. Vi vet bättre. Tillsammans är vi starkare, än var och en på egen hand. Vi ska höja a-kassan, skapa jobb i hela landet och återta den demokratiska kontrollen över välfärden.

Presentera dig själv

Småbarnsmamma som bor i Grängesberg, Dalarna. Kämpar för arbetarnas rättigheter, för att välfärden ska fungera i hela landet. Har jobbat som ledarskribent, vårdbiträde, städare och på bensinmack.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Annelie Karlsson, gruppledare S

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Stabilt, demokratiskt, står upp för allas lika värde och för vanligt folks intressen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sofie Eriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Det kan göras redan nu, men är väldigt dyrt och tar lång tid. Vem ska betala? Finns andra energislag som är billigare och går snabbare. Men är inte principiellt emot kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Polisen har redan idag stora möjligheter att visitera och göra husrannsakan. Visitationszoner, där man får visitera människor helt utan misstanke om brott, riskerar att göra mer skada än nytta, vilket inte minst poliser som jobbar i de aktuella områdena brukar framhålla.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Den har redan sänkts. Finns andra delar som är viktigare för att stötta hushållen i detta svåra ekonomiska läge. Breda skattesänkningar går mest till höginkomsttagare i storstäder. Arbetare på landsbygden förtjänar bättre.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Inget som mitt parti driver, men idag är den borgerliga fastighetsavgiften mycket orättvis. Folk med lågt värderade bostäder på landsbygd betalar större andel än rika i välbeställda storstadskommuner. Det är inte rättvist. Men det är lögn att S skulle vilja återinföra gamla fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Vi ser gärna att privata aktörer bidrar finansiellt till kulturlivet men tror inte att det är möjligt med en mångfald av kultur utan en stark offentlig finansiering

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Viktigt med lokal demokrati. Vi behöver mer vindkraft, men den ska ha folklig förankring. Vore även bra om mer av värdet som skapas kommer lokalbefolkningen till del.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Vi vill inte ha ett nationellt tiggeriförbud – det skulle innebära att polisen får lägga viktigare saker åt sidan. Vi har infört förbud att tjäna pengar på utsatta människors tiggeri. Kommuner får, genom lokala ordningsföreskrifter reglera tiggeri. Det är fruktansvärt när människor tvingas till tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Ändring av personnummer kräver att hela systemet görs om i grunden och möjligheten till jämförelser bakåt försvinner. Tack vare mer än 60 års användning av personnummer har vi i Sverige en källa av värdefull kunskap som många andra länder saknar. Nackdelarna med att förlora den möjligheten överväger fördelarna med förändringen och det bör inte göras en ändring till könsneutrala personnummer

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Anser att föräldraförsäkringen ska delas helt lika. Som ett steg på vägen bör försäkringen delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera föräldern och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut. Jämställd föräldraförsäkring är en av de viktigaste delarna för att skapa mer jämställdhet, ekonomiskt och i föräldraskapet, mellan män och kvinnor.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Tror det är bättre att införa vinstförbud eller vinstreglering. Generellt ska vi återta den demokratiska kontrollen. Vi har sett hur dessa aktörer suger ur välfärden pengar och ökar efterfrågan i fel riktning. Det är även problem att samma aktörer kan ha intressen i både nätläkare och apotek. Mer reglering behövs.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Viktigt med trygghet för integration och trygghet för människor. Alla EU-länder, och alla kommuner i Sverige, behöver ta sitt ansvar. Mottagandet i Sverige måste fungera.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Extra viktig Vi vill att fler ska få en ersättning som motsvarar 80 % av den tidigare lönen. När pandemin slog till genomförde vi en förstärkning av a-kassan och gav fler löntagare en möjlighet att övervintra krisen. Vi går nu till val på att göra permanenta förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Extra viktig Det ska bli enklare att bygga strandnära på landsbygden. Men strandskyddet ska skärpas där det är stor efterfrågan på mark. Strandskydd viktigt för att att bevara växt- och djurliv på land och i vatten. Genom S-regeringens förslag säkras allemansrätten samtidigt som landsbygden kan utvecklas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Extra viktig Vi ska inte betala för stärkt försvar genom nedskärningar i välfärden. vi borde införa en skatt på höga inkomster för detta ändamål.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Vi anser att public service ska ha erbjuda ett brett uppdrag och ett programutbud av hög kvalitet. Alla ska kunna hitta program som är intressanta. Alla är med och betalar och därför ska det såklart finnas något för alla.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Men vi vill se en fossilfri fordonsflotta 2030. Genom att bli mindre beroende av fossila bränslen ökar vi vårt självbestämmande. Det är dessutom bra för klimatet. Viktigt att det fungerar för folk på landsbygden. Vi ska inte straffa ut människor i omställningen, tvärtom.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Extra viktig Hela Sverige ska fungera, leva, utvecklas. Oerhört viktigt. Inte en fråga om välgörenhet, utan om att landet ska fungera. Alla landsändar bidrar med olika saker.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Att utnyttja människor som ofta befinner sig i en mycket utsatt position är ett allvarligt brott som ska ge fängelse. Böter ska därför tas bort ur straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Marknadshyror leder till en ökad omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare, med en sämre vardagsekonomi för väldigt många människor som följd, och med ännu större svårigheter att få en bostad. Allt detta utan att byggandet kan förväntas öka. Vi motsätter oss marknadshyror, och den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärkas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Vi behöver både bygga ny järnväg, och rusta upp befintliga banor. Vi har redan idag trångt på järnvägen och det är ett problem både för resenärer och industrier som exporterar. Det blir därför en fråga som kan hämma arbetsmarknaden, ifall man skulle stoppa planerna. Men det behövs satsningar i hela landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Allt blir inte bättre för att det styrs från Stockholm, tvärtom i många lägen. Däremot är det bra med ökad samverkan mellan regionerna och ökad statlig kontroll på vissa områden.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Extra viktig Det är ovärdigt att min mamma förlorade pengar för att hon blev smittad på sitt arbete. Karensdagen är orättvis, drabbar främst arbetare i kontaktyrken, och borde avskaffas för gott.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Extra viktig Nej.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofie Eriksson: Tillståndsprocesser ska effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter för att Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Nya gruvor kunna öppnas för att säkra tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineraler som behövs för klimatomställningen. Men inte tumma på viktiga regler kring tex miljö.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sofie Erikssons val:

 • Sjukvården