Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mie Nilsson (fotograf null)

Mie Nilsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill se ett fokus på långsiktig planering för en hållbar utveckling. Det kan inte fortsätta med panikåtgärder och beslut som baseras på en period om fyra år, till nästa val. Visionen om hur framtiden på vår planet ska säkras för kommande generationer måste sträcka sig många år framåt.

Vad har du för yrke?

Chefssekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mie Nilsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Mie Nilsson: Extra viktig Skolan ska inte ha sparkrav. Skattepengar ska gå till fler lärare och egna läroböcker för varje elev.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Mie Nilsson: Energifrågan måste lösas nu, inte om 15-20 år vilket utbyggnad av kärnkraft skulle ta. För ett hållbart samhälle måste vi se helheten och satsa på energiframställning som kan vara i drift så snart som möjligt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Mie Nilsson: Extra viktig Det krävs att vi gör allt vi kan för att bekämpa gängkriminaliteten och då kan detta vara en åtgärd som behövs under en begränsad tid. Det stora arbetet handlar om att återuppbygga tillvaron i utsatta områden. Satsa på behöriga lärare samt undervisning i svenska för barnen och deras föräldrar så att familjerna får möjlighet att bli en del av det svenska samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Mie Nilsson: Extra viktig Miljöpartiet vill istället se riktad ekonomisk ersättning för de som har det största behovet, t ex boende i glesbygd och lantbrukare.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Mie Nilsson: Extra viktig Kommuner och kommuninnevånare ska i stället få ersättning för att man har vindkraftverk. Det ska löna sig att deltaga i omställningen till grön energi.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Mie Nilsson: Det är varken humant eller medmänskligt att tillåta tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Mie Nilsson: Jag tror på varje förälders förmåga att själv avgöra vad som passar bäst för den enskilda familjen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Mie Nilsson: Sveriges alliansfrihet är en styrka. Det är inte bra gå med i NATO som en panikåtgärd p g a kriget I Ukraina. Ska Sverige gå med i NATO ska det göras en grundlig oberoende analys först och gärna en folkomröstning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Mie Nilsson: Strandskydd är viktigt för att bibehålla allmänhetens tillgänglighet till både bad, fiske och rekreation.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Mie Nilsson: Extra viktig Public Service ska värnas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Mie Nilsson: Ett skriftligt analyserande omdöme ska ges, inte ett siffer- eller bokstavsbetyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Mie Nilsson: För en lika vård oavsett var man bor.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mie Nilssons val:

  • Integration
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning