Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jörgen Grubb (fotograf null)

Jörgen Grubb

Varför ska väljarna rösta på dig?

Har ursprung från verkligheten genom ett långt arbetsliv inom olika branscher, både statligt och privat. Hade aldrig funderat på att bli politiker, men såg ett Sverige som drastiskt förändrades till det sämre.

Presentera dig själv

Far till två döttrar, gift. Gillar sport, 60-70-tals musik och resor. Bor i Malmö

Vad har du för yrke?

Teknisk projektledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

SD-M-Kd ev. L

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jörgen Grubb

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: Endast skälig vinster ska få tas ut, efter att de högre krav som vi föreslår har uppfyllts.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: Extra viktig Detta är att likna vid en naturtillgång som Sverige bör nyttja maximalt. I vårt land råder optimala förutsättningar för kärnkraft samtidigt som vi behöver mycket energi samt att vi vill fasa ut fossila bränslen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: Massinvandringspolitiken har skapat segregerade områden med mycket hög kriminalitet och då är denna åtgärd ett nödvändigt ont.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: Detta avdrag har minskat den svarta arbetsmarknaden inom det segment som har möjlighet att nyttja detta avdrag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: Vi är idag det land som per capita ger bland de största bidragen till andra länder. I vissa fall diktaturer, där bidragen hamnar i fel fickor.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: Extra viktig Idag har vi hutlösa skatter med olika namn för bensin och diesel. Själva produkterna är inte ens i högsta prisläget, trots detta har vi nära nog världens högsta priser. Skäms regeringen!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: Extra viktig Socialismen vill ständigt beskatta de som varit duktiga genom arbete och sparande.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: Denna olönsamma produkt som enbart finns pga att andra energislag beskattas ska bort. Bara för att det på pappret ser bra ut betyder inte att denna produkt ger ett mervärde i realiteten.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: En självklarhet i ett välfärdssamhälle.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: Säger sig själv, är vi enskilda människor i vårt samhälle eller är vi maktens drönare.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: I det läge när vår regionala sjukvård har så extremt dålig tillgänglighet så är detta ett alternativ. I ett bättre fungerande samhälle hade detta inte behövts.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: Då migrationen till Sverige är mångfasetterad kan man inte ha en och samma regel för alla. Flyktingar som ska vara här tillfälligt och de som är här för arbetsmarknaden ska behandlas olika, då syftet är väldigt annorlunda.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: På det sätt SVT och SR fungerar idag, bör det läggas ner. Det är fakta och inte en politisk agenda som ska förmedlas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: Extra viktig Vi kan göra hela vår energiförsörjning fossilfri om vi vill. Då kan vi använda fossilt bränsle till sitt bästa användningsområde, bensin och diesel. Fortfarande är bensin och diesel det överlägset bästa att använda för bilar. Utsläppen är heller inte större än de nya el-bilarnas batterier.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: Extra viktig Självklar måste elever få veta hur de har lyckats med sin utbildning i de olika ämnena. Gärna betyg från åk1.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: Extra viktig Idag kan man inte underhålla befintlig järnväg på ett bra sätt. Snarar på ett katastrofalt sätt. Att därutöver satsa många miljarder på nya banor för höghastighetståg är galet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: Olikheterna i den redan generellt dåliga vården, framförallt då tillgänglighet är stora. Här behövs en kraftsamling och en effektivare vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: För vissa yrken, sjukvård och skola bör denna tas bort.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jörgen Grubb: Vi behöver nyttja våra naturtillgångar, istället för att köpa produkter från andra länder där miljöarbetet är mycket sämre.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jörgen Grubb: Sverige är fullsatt, så en mycket restriktiv politik måste råda, där flyktingar återvänder när situation i hemland förbättrats.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jörgen Grubbs val:

 • Energipolitik