Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Aida Birinxhiku (fotograf )

Aida Birinxhiku

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag började engagera mig politiskt i ung ålder eftersom jag vill bidra till ett samhälle där ingen människas liv begränsas på grund av tjockleken på deras plånbok, var de bor eller vilka föräldrar de råkar ha. Som socialdemokrat kommer jag kämpa varje dag för ett jämlikt samhälle där alla kan känna frihet, trygghet och framtidstro.

Presentera dig själv

Jag är 23 år, från Falkenberg och läser min sista termin på juristprogrammet vid Lunds universitet. Vid sidan av studierna har jag jobbat med affärsjuridik. Frågor om utbildning, integration och trygghet ligger mig särskilt varmt om hjärtat.

Vad har du för yrke?

Juriststudent.

I vilket land är du född?

Sverige.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Min största förebild är min mamma.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en socialdemokratisk regering som tar tillbaka kontrollen över välfärden, ökar tryggheten i samhället och leder en hållbar och rättvis klimatomställning.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Aida Birinxhiku

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Extra viktig Våra skattemedel ska gå till elevernas lärande, studiero och trygghet – inte vinstjakt. Det är viktigt att den svenska skolan ges mer resurser för att kompensera för elevers olika förutsättningar. Först då kan alla barn och unga få en ärlig chans att lyckas i skolan, oavsett var de bor eller vilka föräldrar de råkar ha.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Vi socialdemokrater står bakom målet om 100% förnybar elproduktion 2040. Sverige har unika förutsättningar för förnybar energi. Det innebär dock inte ett förbud mot kärnkraft, som sannolikt kommer utgöra en viktig energikälla under lång tid framöver.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Polisen har idag stora möjligheter att visitera och göra husrannsakan vid misstanke om brott. Att visitera personer i vissa områden utan brottsmisstanke riskerar dock att hota förtroendet mellan människor och polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Det krävs dock en översyn av avdraget för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Som socialdemokrat är enprocentsmålet viktigt. Sveriges bistånd ska användas för att bl.a. minska fattigdomen, ge fler barn möjlighet att gå i skolan och fler människor tillgång till rent vatten.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Det är ett ganska bra förslag i nuläget eftersom bränslepriserna gått upp orimligt mycket sedan Rysslands invasion av Ukraina, vilket drabbar många svenska hushåll.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Privata aktörer kan med fördel bidra finansiellt till kulturlivet. Det krävs däremot en stark offentlig finansiering för att skapa ett levande kulturliv för alla.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Det är dock viktigt att alla kommuner tar sitt ansvar för att vi ska kunna uppnå vårt mål om 100% förnybar elproduktion år 2040.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Det ska däremot vara förbjudet att tjäna pengar på andra människors tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Extra viktig Det är fortfarande en majoritet av kvinnorna som tar huvudansvaret för hem och familj. För jämställdhetens och barnens skull är det viktigt att föräldrar delar föräldraförsäkringen mer lika.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Digitala sjukvårdstjänster bör vara en del av den ordinarie sjukvården i stället för att skötas separat av vissa företag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Extra viktig Vi går till val på att göra permanenta förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen eftersom det innebär trygghet för vanligt folk. Under pandemin blev det tydligt att a-kassan inte är tillräckligt stark i Sverige idag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Våra gemensamma försvarsåtaganden behöver finansieras på ett stabilt och långsiktigt sätt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Det är viktigt att vi har ett fortsatt starkt och oberoende public service med ett brett utbud som speglar hela landet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Betygen och de nationella proven är viktiga för bedöma om en elev klarar kunskapsmålen. Det finns däremot varken stöd i forskning eller profession för att införa betyg redan från årskurs 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Sveriges kommuner har väldigt olika förutsättningar. Därför är det viktigt att resurserna fördelas på ett rättvist sätt så att alla kommuner har råd med en jämlik välfärd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: De som vinner på marknadshyror är fastighetsägare som kan göra större vinster per lägenhet. För vanligt folk innebär det högre hyror. Alla har rätt till en bostad med en rimlig hyra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Vi behöver en jämlik och tillgänglig vård i hela Sverige, men lösningen är inte att förstatliga sjukvården. Däremot ser jag positivt på en ökad statlig kontroll och bättre samordning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Dagens system är orättvist och slår hårt mot de som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Sverige är det enda landet i Norden som har ett karensavdrag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Aida Birinxhiku: Anställningsskyddet är helt avgörande för en ökad trygghet på arbetsmarknaden. Behovet av denna trygghet blev särskilt påtagligt under pandemin.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aida Birinxhiku: Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Med sagt är det viktigt att Sverige har en hållbar och långsiktig migration med en väl fungerande integration.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aida Birinxhiku: Polisen behöver fler och bättre verktyg för att bekämpa den allvarliga brottsligheten. Det är dock viktigt att det sker på ett rättssäkert sätt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aida Birinxhiku: Skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov. Det är rimligt att exempelvis Willys VD betalar en större andel i skatt än en kassörska på Willys.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Aida Birinxhiku: Den svenska skogen skapar jobb och hållbar tillväxt i landet. Samtidigt har skogen ett unikt naturvärde som ska skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Aida Birinxhikus val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning