Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Carina Sundbom (fotograf null)

Carina Sundbom

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill skapa lika villkor för alla människor i hela landet, på landsbygden i städer och i förorter. En röst på Centerpartiet är en röst för klimatets bästa - för minskade utsläpp, grön omställning. För ökad jämställdhet och en trygg vardag.

Presentera dig själv

Gift, två vuxna barn och är gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå sedan 2014.

Vad har du för yrke?

Kundtjänsthandläggare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf och Maud Olofsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill ha en politik och ett samarbete förankrat i mitten av politiken för Sveriges bästa.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Carina Sundbom

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Hela systemet med vinstutdelning behöver reformeras. Det är inte vinst i sig som är fel, det är när pengarna åker utomlands eller till andra verksamheter som inte har med skola eller undervisning att göra.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Det finns många risker med kärnkraften därför är det ett ganska dåligt förslag och det ska inte byggas nya kärnkraftverk. Men för att klara energibehovet behöver de kärnkraftverk som är igång effektiviseras för att utnyttja den kraft som idag inte används.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Det finns risk för att oskyldiga blir hårt ansatta utan anledning.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: RUT är en bra reform som gjort svarta jobb vita, som gett familjer möjlighet att underlätta vardagen och det har gett fler kvinnor möjlighet att starta företag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Det internationella biståndet ska inte minskas, men det bör styras till satsningar på klimatförbättringar och innovationer för att minska fossilberoendet i bland annat tredje land.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Kungahuset har en uppgift att fylla, men behöver även se om sina omkostnader.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Vi vill ta bort skatten på biodrivmedel så det blir billigare att tanka med miljöbränsle.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Vi vill inte införa fastighetsskatten, men det behövs en översyn av skatterna på bostadsområdet så att rörligheten ökar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Det bör finnas både finansiering från stat, region och kommun, men privata aktörer kan ta större del i finansieringen. Ger kanske en större bredd av kulturen...

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Kommunen måste få ha veto, det är kommunen som känner sitt område. Men det är bra om svar på förfrågan om vindkraftsetableringar begränsas i tid.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Att förbjuda tiggeri i Sverige hjälper inte. I stället behöver vi hitta lösningar på EU-nivå som innebär att medlemsländerna tar ansvar för sina fattigaste medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Idag lever många med psykisk ohälsa när hen varken kan identifiera sig som kille eller tjej. Här kan ett tredje kön göra skillnad.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Idag finns det givna mamma- och pappadagar. Det är bra. Hur man sedan fördelar resterande dagar bör föräldrarna själva få bestämma.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Regionens sjukvård klarar idag inte av uppdraget att ta hand om alla som har behov. Därav behövs även de privata nätläkarna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Den som söker asyl i Sverige och har skyddsskäl ska få stanna här och få bästa möjligheter att integreras. Den som får avslag ska snabbt återvända till sitt hemland.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Ja, Sverige har inte varit neutralt tidigare heller, trots att man försökt lära ut att Sverige varit det.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Det är viktigare att arbeta för att fler kommer ut i jobb istället för a-kassa.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Ja. De regleringar som behövs vid vattendrag kan kommunerna själva besluta om. Det är kommunerna som har kunskaperna om dess geografi och behov av nybyggnation.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Vi vill inte höja skatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Public service behöver ha ett brett uppdrag, för att inte favorisera endast en del av Sverige och dess olikheter.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Det skulle vara bra om nyförsäljning förbjuds, men det måste finnas fler alternativ till olika energislag inom nybilsbranschen innan det kan bli ett förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Det är viktigare att betygen som sätts är rättvisande och eleven ska få samma bedömning på samma insats oavsett vilken skola hen går på.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Idag är förutsättningarna för kommuner så olika, här behövs ett nytt system för fördelning mellan kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Även om den förebyggande effekten av hårdare straff är liten så har strängare straff en effekt genom att de som döms inte kan begå fler brott under den period de avtjänar sitt straff.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Vi anser att en friare hyressättning skulle stimulera rörlighet på bostadsmarknaden och bidra till ökat bostadsbyggande, utan att det leder till hyreshöjningar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Det är bättre att satsa på fler stambanor och upprustning av befintliga stambanor är höghastighetståg- det gynnar fler och det gynnar klimatet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Nej. Verksamheter ska beslutas och utföras så nära invånarna som möjligt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: En karensdag kan vara motiverad för att stärka arbetslinjen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Det handlar om mer flexibilitet och enklare att anpassa kompetensen inom företagets verksamhet efter hur behoven ser ut.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Carina Sundbom: Idag är det för lång väntetid på beslut om tillstånd.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carina Sundbom: Vi står upp för en reglerad invandring byggd på medmänsklighet och ordning och reda. Asylrätten ska värnas och dagens asylregelverk ska ligga fast. Den som söker asyl i Sverige och har skyddsskäl ska få stanna här och få bästa möjligheter att integreras. Den som får avslag ska snabbt återvända till sitt hemland.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carina Sundbom: Men vi vill att polisen ska kunna säkra bevis på fler sätt än i dag, exempelvis genom hemliga tvångsmedel, och att det ska bli lättare för polisen att sätta upp övervakningskameror i brottsutsatta områden. Det är också viktigt att de som utreder grova brott får lättare att utbyta information med varandra.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carina Sundbom: Gränsen för att betala statlig skatt bör höjas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Carina Sundbom: Sveriges landyta täcks till närmare 70 procent av skog i någon form. Att detaljreglera användningen av all skogsmark är varken önskvärt eller görbart. En politik som bygger på frihet under ansvar, med enkla men tydliga regler, är därför den bästa. Så klarar vi ett skogsbruk där miljö och produktion går hand i hand.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Carina Sundboms val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning

Så svarar Carina Sundbom: Här behöver det finnas breda överenskommelser mellan partierna för att få en långsiktighet.