Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Cecilia Obermüller (fotograf Fredrik Jerling - Flickr common goods)

Cecilia Obermüller

Varför ska väljarna rösta på dig?

En engagerad och lyssnande politiker. Miljö, klimat, natur, demokratifrågor och hur samhället kan utformas i samklang med naturgivna förutsättningar är det som driver mitt politiska engagemang. Hur ska vi leva våra liv och inte göra det i konflikt med klimat, natur och varandra? Ansvarstagande och drivande.

Presentera dig själv

Arbetat statligt och nu kommunalt. Tvåbarnsmamma och mormor som odlar, läser, paddlar, vandrar mm Behöver musik - allätare :) Jazz, klassiskt, rock allt som är bra från hårdrock till opera.

Vad har du för yrke?

Miljöinspektör

I vilket land är du född?

Vösttyskland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Har ingen politisk förebild

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Grönt, med en regering som kraftfullt kan växla in samhället på en miljömässigt hållbar väg. Alla nivåer måste göra detta tillsammans.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Cecilia Obermüller

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Vinst ska återinvesteras i verksamheten. Icke vinstdrivande aktiebolagsformer eller kooperativa former vore bra som alternativ.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Extra viktig Inte långsiktigt hållbart, ej ekonomiskt lönsamt, stora avfallsproblem. Utgör risk för terrorism och naturkatastrofer. Forskning på förbättrad teknik och omhändertagande av avfallet bör kunna tillåtas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Ska inte ske i utpekade zoner.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Tjänstesektorn kan ofta var mer klimatvänlig än olika typer av produktion. Laga- och fixatjänster med RUT är bra och miljösmarta Då hemtjänsten inte fungerar optimalt är RUT ett alternativ i dagsläget. På sikt bör kanske RUT avskaffas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Extra viktig Fortsatt solidaritet med världens fattigare befolkning är en självklarhet. Vårt öde och världens utveckling hänger samman över alla nationsgränser.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Det är många viktiga kulturmiljöer och historiskt viktiga byggnader som dessa medel bevarar. Kungahuset sköter en god ”marknadsföring” av Sverige. På det hela taget gör de ett gott arbete

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Extra viktig Ekonomiska styrmedel är mycket viktiga för att styra över till en mer hållbar konsumtion. En grön skatteväxling ska eftersträvas. Avgift och utbetalning vore en modell för att öka incitament för bra miljöval och bidra till att utjämna ekonomiska klyftor.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Det är troligen inte realistiskt att genomföra, även om skatt på fast egendom i sig är inte är fel.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Kulturen är mycket väsentlig för en levande. livskraftig demokrati och ska vara fristående.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Det kommunala självstyret är mycket väsentligt. Jsg tror olika subventioner till kommun och kommuninnevånare kan behövas för att gynna utbyggnad av vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Hur ska sådan lagstiftning utformas? Var går gräns för vad som ska anses vara att tigga? -Gatumusiker och performance? Riskerar att bli mycket diskriminerande- så, nej tack.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Systemet är ganska väl balanserat idag. Vill ej se en tillbakagång i jämställdheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Orimliga kostnader för svensk offentlig sjukvård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Dock svårt att genomföra i dagsläget när de flesta partier tävlar i att vara mest fientligt inställda till många typer av invandring.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Extra viktig Ökad militarisering av världen ger inte minskad grad av krigsvåld. Sverige måste dock utveckla sitt civila försvar och beredskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Gynnar ekonomiskt svagare hushåll.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Extra viktig Strandskyddet är väsentligt inte bara för den mänskliga varelsen. Ekosystemen i våra hav, sjöar och vattendrag behöver inte mer av exploatering. Undantag medges redan med dagens lagstiftning. Behöver ej luckras upp ytterligare.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Vill hellre se en civil upprustning och ökad beredskap för att kunna hantera olika typer av kriser. Beredskapslager ska återinrättas. Befolkning utbildad i första hjälpen. Brandförsvaret/räddningstjänsten behöver stärkas. Ökad nationell självförsörjningsgrad av livsmedel är mycket mer väsentlig än fler kanoner på Gotland.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Extra viktig Ser förslaget som ett mer eller mindre illa dolt angrepp på public media. Fria media är oerhört viktigt i dessa tider då ryktesspridning, dummhet och rena lögner lätt tar över det mediala utrymmet,

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Extra viktig Vi måste göra allt vi kan för att hejda klimatförändringarna. Arbete på alla nivåer måste ske så att vi tillsammans klarar av denna uppgift.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Redan idag råder en sådan betygshets så att våra barn och ungdomar mår dåligt. Fokus hos eleverna ligger mer på betygssystemet än på kunskapsinlärning, vilket är absurt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Extra viktig Det måste vara attraktivt att leva i större delen av Sverige. Samhällsservicen ska fungera bra även på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Dagens lagstiftning inte tillräcklig.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Extra viktig Det är redan idag i princip marknadshyror på nyproduktion. Risken med beslut kring marknadshyror för nyproduktion är en generell höjning av hyresnivåer även i befintligt bestånd på sikt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Svår fråga. I första hand måste befintligt järnvägsnät - upprustningar och planerade utbyggnader prioriteras. Befolkningsunderlaget i Sverige är lite lågt för höghastighetsbanor. Men omfördelas resurserna från alla otroligt kortsiktiga och miljöskadliga motorvägsprojekt till höghastighetsspår så vore det toppen

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Dock bara de stora universitets-/akutsjukhusen. Primärvården ska i övrigt utvecklas och läggas i kommunal regi.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Extra viktig Knepig för mindre företagare. Vore dock OK om finansieringen från dag ett sker statligt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Det är redan idag tämligen enkelt för arbetsgivare att säga upp personal.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Obermüller: Extra viktig Vår minerallagstiftning är redan mycket svag och gynnar prospektöterna. Ersättning till markägare och stat är bisarrt låg. Vid konkurs lämnas ibland stora miljöskador för hantering av det allmänna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Obermüller: Anhöriginvandring och familjeåterförening är viktigt. Skydd från förföljelse och förtryck ska vi erbjuda i högre utsträckning än idag. Utvisning av personer som rotat sig i Sverige ska inte ske i dagens omfattning,

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Obermüller: Kan komma att missbrukas. Om Sverige får ett auktoritärt styre kan detta missbrukas. Den personliga integriteten behöver skyddas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Obermüller: En omfördelning behöver göras för att samhället inte ska glida isär. Inkomstskillnaderna har ökat kraftigt i Sverige vilket inte är bra för samhörighet och förtroendet för samhälle och institutioner. Statens finanser behöver stärkas för att ge ett bra skyddsnät och fungerande samhällsservice.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Obermüller: Extra viktig Skogsbruket drivs till största del industriellt som skogsåkrar, med icke långsiktigt hållbara metoder, till men för skogsekosystemen och artutrotning som följd, Mer skogsmark behöver skyddas och skogar brukas med hyggesfria metoder.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Cecilia Obermüllers val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården