Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åsa Edvardsson

Svar i valkompassen

:

Åsa Edvardsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Åsa Edvardsson: Extra viktig En granskning av vinstuttag bör göras och att det återinvesteras i skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Åsa Edvardsson: Extra viktig Dyr investering och kommer att bli svårt för kommande generationer att förvara förbrukat material.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Åsa Edvardsson: Vem avgör att en person ska visiteras och varför.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Åsa Edvardsson: Extra viktig RUT är här för att stanna.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Åsa Edvardsson: Vi ska bistå så de länder inte ska hamna i en situation som gör att det blir ett katastrofområde

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Åsa Edvardsson: För att representera Sverige måste de ha skäliga löner och för underhåll av deras fastigheter.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Åsa Edvardsson: Extra viktig Idag är det ohållbart för de som bor och har företag på landsbygden eller sk glesbygd. Övergången till fossilfria fordon går snabbt och det är inte alla hushåll som har den ekonomin att de kan köpa nya fordon. En övergångsperiod som är verklighetsförankrad är viktigt.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Åsa Edvardsson: Skatten är bra som den är och fastigheter köps av skattade medel idag och ha dubbla skatter på allt gynnar inte småföretag som vill etablera sig eller yngre familjers köp av sin första fastighet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Åsa Edvardsson: I vissa fall bör kulturen finansieras på andra sätt. Kan också bidra till att den ses med nya ögon och är värd någonting.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Åsa Edvardsson: Oftast är det inte kommunen som hindrar i de flesta fall hindras vindkraftverk av militärflyget.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Åsa Edvardsson: Är en svår fråga då det handlar om på vilket sätt och var det sker.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Åsa Edvardsson: Då personerna känner att de inte tillhör någondera är det bra men om jämlikhet fanns så behöver vi inte prata manligt eller kvinnligt

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Åsa Edvardsson: Alla har olika familjesituationer och ingen lag eller tvång gör familjen bättre på att ta ut lika föräldradagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Åsa Edvardsson: För det är långt till vårdcentralen eller annat sjukhus kan det vara motiverat att ha kontakt med en läkare på samma villkor som övriga patienter. Krävs genomlyst av en komplex fråga.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Åsa Edvardsson: I relation till vad eller varför personen kommit till landet. Ytterligare en svår fråga som inte kan svaras på rakt upp och ner

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Åsa Edvardsson: Om man är arbetslös är det svårt nog att ta sig till förmedlingen eller till praktik mm.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Åsa Edvardsson: Viktigt att få bo där man vill

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Åsa Edvardsson: Kan ge samtliga en aning om vad barnet har för kunskaper och vilka resurser som behövs sättas in.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Åsa Edvardsson: Medmänsklighet är viktigt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Åsa Edvardsson: Staten får inte gå in o ta över privatägd skog endast spara på det som ägs av staten idag eller om det köps till rätt pris av de skogsägare som har bevarandevärd skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Åsa Edvardssons val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Sysselsättning