Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Thomas Eckard (fotograf null)

Thomas Eckard

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min breda allmänbildning, kunskap och erfarenhet samt mina ambitioner att göra Sverige till en välfärdsnation utan dess like, för övriga världen att ta efter.

Presentera dig själv

Jag är borgerlig, dvs ickesocialist. Många år som egen företagare Bygg- och anläggningsingenjör men också studier i marknadsekonomi, nationalekonomi, entreprenadjuridik, personlig utveckling, m.m Arbetat som försäljningsingenjör, med kyl- och värmeentreprenader samt med material till stora byggentreprenader men också med marknadsföring, personlig utveckling, fastighetsskötsel, etc

Vad har du för yrke?

Just nu undersöker jag möjligheterna för en ny anställning och/eller verksamhet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Thatchers styrka. Obamas vilja o stil

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vill se en borgerlig regering, med stöd från vänster och höger

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Thomas Eckard

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Vi behöver mer konkurrens, inte mindre. Om konkurrensen är större är varje vinstkrona viktigare för utveckling av verksamheten. Vi behöver ett brett utbud av skolor - statliga, kommunala och privata med såväl gemensamma som olika inriktningar utöver läroplanerna likaväl som alla barn och vuxna har olika intressen, ambitioner och erfarenheter

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Jag är väldigt positiv till solenergi, vindkraft, vattenkraft, m.m. Men fram till dess att vi har fullgod täckning av ofarliga energikällor, utan att samhället går på knäna för att anskaffa dessa, måste vi fortsätta tämja kärnkraften. Den fjärde generationens kärnkraft (gen IV) kommer dessutom att vara betydligt ofarligare, och tar dessutom vara på, och kraftigt reducerar, mängden gammalt bränsle

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Det måste vara rättssäkert. Att inte utreda och pröva detta kan dock vara värre för medborgarna

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Rut- och Rotavdrag ska vara till för att hålla svarta jobb borta. Det ska absolut inte användas i arbetsmarknadspolitiskt syfte

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Det är oerhört viktigt att värna den demokratiska utvecklingen i världen. Betydligt fler länder borde ställa upp på att en procent av BNP går till bistånd

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Jag vill att Sverige ska ha en president, av ren princip och för att jag inte ser nyttan med monarki. Jag ser inte att demokratiska monarkier mår bättre än republiker?

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Bränsleskatterna och reduktionsplikten, dvs inblandning av biobränslen, bör synkronisera med andra likvärdiga länder

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Jag förstår att fastigheter behöver beskattas varefter de genererar vinst men fastighetsskatten slår också väldigt fel - drabbar t.ex intet ont anande infödda när fastighetsvärdena stiger på en populär plats. Det uppstår ju ändå en skatt när fastigheten väl säljs med vinst

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Det måste finnas såväl samhälleligt som privat finansierad kultur

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Det kommunala självstyret är viktigt för demokratin. Av bra anledningar ska naturligtvis kommunerna kunna stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Omöjligt att förbjuda tiggeri. Däremot bör det inte vara någons rätt att kunna tigga i anslutning till t.ex en butik eller där mycket människor rör sig Detta är inte minst en EU-fråga. Hemländerna bör ta väl hand om sina medborgare så att de inte behöver tigga vare sig hemma eller i andra länder

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Ser inga problem i detta. Vi är alla individer och ska inte klumpas ihop

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Tycker att båda föräldrarna ska ha rätt till lika mycket tid med barnen. Och barnen ska ha rätt till lika mycket tid med båda föräldrarna. Det får inte vara en ekonomisk fråga. Men naturligtvis finns det undantag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Vi måste öka konkurrensen inom vården, så att det finns många såväl privata som samhälleliga aktörer

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Möjligen ett tak om ett rimligt antal permanenta tillstånd per år, men långtifrån omedelbart vid ankomst

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Sverige ska inte stå mittemellan diktaturer och demokratier. Vi ska värna och skydda det demokratiska samhället

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Det är oerhört viktigt att man kan leva på sin A-kassa. Däremot behövs betydligt mer långtgående stöd till arbetslösa att på heltid skapa efterfrågan på sig själva på arbetsmarknaden, utifrån sina kunskaper, kontakter, erfarenheter och ambitioner

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Det måste vara möjligt att bo och verka där man trivs. Men det måste ju fortsatt tas hänsyn till miljön och till att andra människors behov av stränder

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Jag är egentligen motståndare till progressiv skatt, men vi har inget annat att ta till innan det finns lösningar som gör att alla har det bra tack vare rejäla jobb

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Public service kostar enorma pengar och rycker undan benen för privata aktörer. Men ska absolut finnas kvar, med ett smalare uppdrag som sagt

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Ambitionen ska vara hög, men vi måste följa EU och övriga västvärlden i detta

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Bedömningar görs ändå. Det behövs inget kvitto så tidigt i åldrarna

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Om möjligt och vid behov

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Det är i princip en köpt våldtäkt

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Jag är i princip för marknadshyror men tyvärr fungerar inte marknaden så bra, än så länge. Det kommer att drabba de svaga till sist, som kan tvingas flytta, till vadå?

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig De verkligt dyra kategori 1-järnvägarna som klarar mer än 250 km/h kan passa för kortare sträckor i tätbebyggda områden eller till t.ex stora flygplatser, men är på tok för dyrt mellan Stockholm och Göteborg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Vi bör ha såväl statliga, regionala, kommunala som privata aktörer inom vården. De regioner eller för all del kommuner (t.ex Göteborg där vården är kommunal) som vill, kan släppa det till staten, eller återta det

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Är nog ändå bra om det finns en självrisk i systemet, som karensdagen, för att t.ex hålla måndagssjuka borta. Men det måste också finnas ett skydd för den som har samma åkomma, t.ex migrän eller magproblem, som återkommer vid flera olika tillfällen, om man har läkarintyg

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Det är tyvärr redan för enkelt. Det behövs betald uppsägningstid som kan ägnas åt jobbsök, samt en väl fungerande, trygg och enkel arbetslöshet som snabbt genererar nytt jobb. En bättre attityd hos företag och offentliga verksamheter gentemot arbetslösa är också viktigt. Visstidsanställningar utnyttjas av fler och fler, även det offentliga, istället för provanställning

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Ja vi kan inte bara utnyttja andra länder

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Vi ska ligga på en nivå där vi klarar integrationen snabbt och fullt ut, med hög ambition att höja nivån

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Personlig integritet är oerhört viktigt Dock osäker på nuvarande nivåer

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Vi måste beskatta höginkomsttagare till dess vi får upp lönerna på låglöneyrken igen

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Osäker, men vi ska skydda mycket skog. Den svenska skogen är viktig såväl som skog som att bruka

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Thomas Eckards val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning

Så svarar Thomas Eckard: Extra viktig Ökad sysselsättning och högre löner i låglöneyrken är viktigast av allt - en förutsättning för ökat välstånd. Men såklart även viktigt med Lag och ordning, Invandring/integration, Energiförsörjning, Äldreomsorg, Miljö, Ekonomi, osv