Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Kers Hagberg (fotograf )

Anna Kers Hagberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer att prioritera starkt fokus på hållbar utveckling. Det brinner på vår jord. Torkan, den globala uppvärmningen, den ökande fattigdomen, orättvisorna, vattenbristen medför enorma risker för människor natur och djur. Planeten måste skötas med omsorg och gedigna kunskaper.

Presentera dig själv

Engagerad medborgare med starkt fokus på hållbar utveckling. Det brinner på vår jord. Torkan, den globala uppvärmningen, vattenbristen medför enorma risker för människor natur och djur.

Vad har du för yrke?

Universitetsadjunkt

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

MP S V och C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anna Kers Hagberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Anna Kers Hagberg: Extra viktig Riskerar stora områden av vår planet. Utsätter människor och djur för ödesdigra konsekvenser vid ett ev läckage, vid kärnkraftshaveri och vid olyckor vid kärnkraftverk.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Anna Kers Hagberg: Extra viktig Om det sker på korrekt respektfullt sätt kan detta förebygga kriminalitet och tragiska följder för individer i utsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Anna Kers Hagberg: Extra viktig Vi ska absolut inte öka utsläppen och därigenom sponsra krigföringen som Putin plågar Ukrainas människor med. Bättre att sänka matmoms. Folk behöver bli mer innovativa gällande transporter, jobba hemifrån, samåka etc.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

OBS
Anna Kers Hagberg har hoppat över denna fråga

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Anna Kers Hagberg: Extra viktig Vår unika allemansrätt måste bevaras och stärkas. Alla ska ha möjlighet till rekreation i skog och natur samt vid sjöar och hav.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Anna Kers Hagberg: Extra viktig Betyg i tidig ålder segregerar och stämplar elever med svaga prestationer. Minskar deras nyfikenhet och ambition när de känner sig sämre.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Anna Kers Hagberg: Extra viktig Vi måste sluta exploatera jordklotet

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Kers Hagbergs val:

  • Energipolitik
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning