Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulrika Lundblad

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har livserfarenhet och är prestigelös. Jag tror jag kan göra ett bra arbete i riksdagen och jag vill kämpa för att miljö och klimat lyfts i alla sammanhang. Jag kommer jobba med social rättvisa, verka för att sjuka och arbetslösa ska få ersättningar som de kan försörja sig på. Jag kommer inte ägna mig åt smutskastning av andra utan tror på samarbete.

Presentera dig själv

Socialarbetare med naturvetenskaplig universitetsexamen i geovetenskap ger mig en bred bakgrund där jag har kunskap inom många samhällsområden. Klimatkrisen tas alltför lite på allvar och det fick mig att engagera mig i Miljöpartiet de gröna efter förra valet. Jag är ordförande i Håbo lokalavdelning.

Vad har du för yrke?

Personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Mp, s, c

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ulrika Lundblad

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Våra skattemedel ska användas till att skapa bra undervisning och god arbetsmiljö för lärare och elever. Eventuella överskott bör gå till att utveckla verksamheten och inte till att göra ägarna rika.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Kärnkraft är problematisk, alltifrån brytningen av uran till bearbetning och slutförvar av restprodukter. Dessutom är den dyr och det finns bättre energikällor att utveckla som vi kan använda inom än närmare framtid. Och då har vi inte pratat strålningsrisker…

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Eftersom vi värnar den personliga integriteten och de flesta som skulle drabbas är laglydiga medborgare. Vi ska inte skapa en polisstat. Det finns idag goda möjligheter för polisen att stoppa misstänkta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Rut-avdraget nyttjas ojämnt och vidgar klyftorna i samhället. De som mest utnyttjar rut skulle ha råd att finansiera detta själva.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Viktigt för global rättvis omställning att vi har ett adekvat bistånd. Vi har ett högt välstånd som är en del av den vita världens kolonialism. Fattigare länder behöver nu vår hjälp för att själva bygga välfärd, demokrati och rusta för klimatförändringarna.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Jag gillar kungen men att vi har en monarki är något vi på sikt bör avveckla.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Det kanske måste svida i plånboken när vi förstör. Att kompensera de som får det besvärligt ekonomiskt bör ske på annat sätt. En sänkning gynnar ju alla även rika storstadsbor som gjort bilkörande till en livsstil men där kollektivtrafiken är väl utbyggd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Man behöver se över fastighetsskatten. Det är inte rimligt att så många hamnar i taket för fastighetsavgiften när prisutvecklingen på fastigheter stigt

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Extra viktig Då blir kulturen mindre fri och mindre tillgänglig för alla. Ta bara exemplet med Artipelags senaste utställning där inträdet är 345kr! Vem har råd att betala det?

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Kommuner ska inte köras över men det behövs en annan ordning i tillståndsprocessen så att vi kan skynda på utbyggnaden av vindkraft

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Det låter bra men med styrningen så blir också uttaget av föräldraledighet mer jämlikt vilket gynnar hela familjen på sikt

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Nätläkare är ett bra och tillgängligt komplement men det får inte leda till en dränering av regionens kostnader. Det behövs någon form av reglering

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Om man vet att man får stanna så ökar möjligheten till en snabbare integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Extra viktig Med detta bör också följa en höjning av sjukpenningen för arbetslösa som idag fortsatt följer den lägre nivån av a-kassetaket.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Extra viktig Att bevara strandskyddet är viktigt. Värna allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Nu har ju EU beslutet om 2035. Kunde vi få till det tidigare vore det bra men tveksamt om det är realistiskt till 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Betyg stressar och kan skapa utslagning. Viktigare att barnen stimuleras att lära sig med bra pedagogik och tydlig styrning. En god lärare kommer ändå att förmedla på ett bra sätt hur eleven ligger till. Kan inte se att det finns behov av betyg, vad ska de användas till?

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Vi måste ha en genomtänkt fördelningspolitik och skapa rättvisa över landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Om detta leder till lägre hyror på dessa dyra bostäder så vore det bra men det är ju inte troligt. Skapar än mer segregation mellan rika och fattiga

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrika Lundblad: Extra viktig Frågan är om det ska vara lika för alla? För oss som kan jobba hemifrån vid lindrig sjukdom kan den vara kvar men för de som jobbar inom skola, vård barnomsorg och liknande bör den tas bort

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrika Lundblad: Solidaritet är viktigt och vi behöver lösa framtidens utmaningar tillsammans. Människor som söker asyl ska ses som kapabla individer villiga att bidra till samhällets utveckling och vi ska se till att de bästa förutsättningarna för en god integration finns på plats. Vi har ett starkt civilsamhälle som ställer upp när det behövs.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrika Lundblad: Här måste göras en avvägning mot den personliga integriteten och på vilka grunder avlyssning ska ske. Hur länge får data sparas och i vilket syfte? Å andra sidan kan vi behöva göra allt som krävs och lite till för att komma till rätta med den grova brottsligheten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrika Lundblad: Mycket mer i förhållande till att de som är allra rikast idag betalar procentuellt sett mycket mindre i skatt än de som är fattigast. Vi behöver ha en solidarisk beskattning för att kunna bygga en social rättvisa.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrika Lundblad: Extra viktig Idag är stora delar av skogen trädplantager och det finns inte så stora arealer naturskog kvar som behövs för skydd av biologisk mångfald. Vi behöver skogen och skogsbruket behöver bli mer hållbart.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ulrika Lundblads val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Miljö och klimat