Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mikael Sternemar (fotograf null)

Mikael Sternemar

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en gedigen politisk bakgrund och varit medlem i Folkpartiet/Liberalerna sedan 18 år. Har haft tunga uppdrag i Kommunen som vice kommunalråd, ordförande i Utbildningsnämnden och ordförande i ett kommunalt bolag. Jag brinner för politik och vill förbättra den svenska skolan, verka för att infrastrukturen blir bättre i Bohuslän och Dalsland. Integrationen måste bli bättre. Företagspolitik.

Presentera dig själv

Jag är 59 år och bor på Smögen i en villa, tillsammans med min fru. Vi har tre vuxna barn som är utflugna. Har haft en anställning i Uddevalla kommun men har också varit tjänstledig under 10 år för att arbeta med lokalpolitik. Under tolv år har jag varit vice kommunalråd i Sotenäs kommun. Har under drygt 25 år drivit företag inom besöksnäringen. På min fritid tränar jag och vistas i naturen.

Vad har du för yrke?

Högstadielärare i samhällsorienterande ämnen.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Bertil Ohlin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst vill jag se en Alliansregering med alla fyra partierna. Är inte det möjligt så vill jag se en regering med L-M-KD.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mikael Sternemar

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Grunden för att driva ett företag är att man skall kunna göra vinst. Friskoleföretag är dock en speciell typ av företag där man bör begränsa möjligheten att ta ut hur stora vinster som helst. Friskolor skall heller inte kunna ägas av internationella koncerner och riskkapitalbolag. Valfriheten är viktig och friskolorna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Extra viktig Skall vi kunna klara av vår omställning till ett fossilfritt samhälle så behöver kärnkraften byggas ut. För att klara stabiliteten i energisystemet så behövs det finnas planerbar kraft. Efterfrågan på el kommer kraftigt att öka och redan nu har vi problem att klara elförsörjningen. Vi skall inte använda oljeeldade kraftverk eller importera kolkraftsel från Tyskland eller Polen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Att upprätta visitationszoner riskerar göra att människor som bor i dessa områden känner sig orättvist behandlade och tappar förtroendet för polisväsendet. Det är också ett stort ingrepp i den enskildes integritet. Dock bör polisen ha långtgående möjligheter att visitera personer som är misstänkta för brott i sökandet efter vapen eller narkotika. Fler poliser och mer övervakningskameror är bättre.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Extra viktig De flyktingar och invandrare som kommit till Sverige som har en svag förankring på arbetsmarknaden ges en möjlighet att komma in i samhället och kunna försörja sig själv. Att klara sig själv ger den enskilde en större självkänsla och gör att man växer. Viktigt är också att det blir genomgångsyrken så man kan kompetensutveckla sig och byta yrke om man så vill. RUT-avdraget bidrar till större inte

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Extra viktig Sverige är ett rikt land och har råd att ha ett bistånd på1% av BNP. Dock är det viktigt att biståndet får en inriktning mot att lyfta länder ur fattigdom och intebara blir ett passivt stöd. Kontrollen på biståndsmålen måste öka så att det inte bidrar till att hjälpa korrupta regimer att sitta kvar vid makten.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Ser ingen anledning till kungahusets apanage skall minska. De tjänar Sverige väl och bidrar på många sätt till att Sverige får publicitet både inom och utomlands. Kostnaderna för att ha en republik hade säkerligen varit väsentligt högre.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Extra viktig Med de priser vi har på bensin och diesel just nu så borde skatten sänkas. En halvering hade varit lagomt. Människor som bor på landsbygd och glesbygd måste ofta ta bilen och då är inte kollektivtrafiken ett alternativ. Ett alternativ kunde vara att ha ett speciellt avdrag för de som bor på landsbygd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Extra viktig Den som äger sitt boende betalar redan för alla kostnader i form av reparationer på sin hus. Dessutom betalar de redan idag en kommunal fastighetsavgift. Det är svårt att se varför man skall lägga på dessa ökade kostnader så mannar svårt att behålla sina ägda hus. Däremot borde kostnaderna för att bo i hyresrätt minska.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Extra viktig Det är positivt att privata aktörer vill satsa medel på kulturen. Men då måste stöden utformas på ett sätt som gör att de privata aktörerna inte påverkar det kulturella utbudet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Extra viktig En vindkraftspark är ett mycket stort ingrepp i naturen och då är det helt logiskt att en kommun kan tacka nej till att få denna på sina marker. Även för den enskilde markägaren kan det vara ett stort ingrepp och bidra till att man får sin idyll förstörd av rotorbladens ljud. Således skall också enskilda kunna säga nej till att bli granne med en verk eller en park.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Möjligheten att tigga måste alltid finnas. Däremot är det inget önskvärt att människor tvingas att förnedra sig genom att tigga. Skall människor tigga så borde det förenas med tillståndsplikt så man har kontroll på dessa människor. Tiggeri löser inte problemet med fattigdom men det gör inte ett förbud heller.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Har inte tillräckligt med kunskaper på området för att ta ställning.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Extra viktig I den bästa av världar så bestämmer den enskilda familjen själv hur föräldraledigheten skall fördelas. Risken är dock att det blir kvinnan som tar ut större delen av ledigheten. Det är bra som det är idag med tre öronmärkta månader. L vill att man skall få välja mellan en kortare föräldraförsäkring med en högre ersättning eller en längre med lägre ersättning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: I de fall där privata nätläkare kan komplettera den offentliga vården är det positivt. Men dränerar privata nätläkare den offentliga vården skall de inte få ersättning för sina uppdrag. Ett nätläkarbesök skall aldrig jämställas med ett utomlänsbesök.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Skall man etablera sig i ett annat land så är incitamenten att anstränga sig och också känna en större trygghet i det land man är i om man har PUT. Å andra sidan blir det mycket svårare att utvisa en människa som har begått ett eller flera grova brott om man har PUT. I nuläget är Liberalernas linje att vi förordar tillfälliga uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Extra viktig Skall Sveriges säkerhet kunna tryggas så krävs det att vi har uppbackning av en Millitärallians. I en otrygg omvärld så klarar man sig inte ensam. Sverige har haft ett intimt samarbete med NATO under lång tid. Nu är det dags att ta steget fullt ut och gå med i NATO. En uppfattning som Liberalerna har haft sedan 1997.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: A-kassan skall vara en omställningsförsäkring och ha en hög ersättningsnivå i början som trappas ned över tid. För att ha en trovärdighet så. Kan inte nivåerna vara för låga för stora grupper av löntagare. Därför skall A-kassan ligga på en högre nivå initialt och trappas ned över tid.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Extra viktig Strandskyddet har tjänat Sverige väl och allmänhetens tillgång till strandremsor. Dock har det utvidgade generella strandskyddet till 300 m över allt varit ett trubbigt instrument. Möjligheten för landsbygdskommuner att bygga i närheten av sjöar och vattenleder måste ökas. Ett flexiblare strandskydd där men ett fortsatt strikt strandskydd vid kusten där hårt exploateringstryck är rimligt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Får man fler i arbete så får man in högre skatteintäkter och kan finansiera försvarets upprustning på det sättet. Försvaret måste upprustas men fler som betalar skatt än höjda skatter är att föredra.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Public service skall fortsatt ha ett brett uppdrag med ett brett utbud av program för alla kategorier av lyssnare och tittare. Det är ju därför det har en legitimitet som Public Service. Blir uppdraget för smalt då är det inte längre till för alla grupper.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Extra viktig Att förbjuda nyförsäljning av bensin-och dieselbilar kommer att komma. Men om man är där redan 2025 kan man ha olika uppfattningar om. Fordonsflottan måste ställas om till el men att redan göra det till 2025 är tveksamt om det fungerar. Elbilsinfrastrukturen måste hinna byggas ut innan man förbjuder försäljningen avnypa el -och dieselbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Det behövs tidiga avstämningspunkter i skolan för att se till att alla barn och ungdomar har fått med sig tillräckligt med kunskaper och färdigheter. Detta måste inte ske i form av betyg före åk. 6. Det viktiga är att se till att alla elever är med och att ingen har kommit efter.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Förutsättningarna mellan Sveriges kommuner är alldeles för olika. Kommunalskatten skiljer för mycket mellan en rik och en fattig kommun. Möjligheterna till en likvärdig service måste finnas mellan alla kommuner i Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Liberalerna har ställt sig bakom att bötesstraffet har tagits bort för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Rörligheten på bostadsmarknaden måste öka och då kan marknadshyror i nybyggda lägenheter vara en faktor som kan bidra till att fler hyresrätter byggs. Det krävs en ordentligt sammanhållen och genomtänkt bostadspolitik för den bristsituation som Sverige är i.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Extra viktig Trafikinfrastrukturen i Sverige har varit försummad länge i Sverige. Rusta upp de brister som finns avseende befintliga vägar och järnvägar i stället för att lägga pengar på höghastighetståg. Tåg som går i 240 km/timma räcker gott i vårt land. Vi är ett glest befolkat land och behovet av höghastighetståg finns inte.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Extra viktig Staten skall ta över ansvaret för sjukhusen och enskilda kommuner eller kommunalförbund kunde ta ansvaret för primärvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: I stället för karensdag så skall man ha 50% ersättning den första dagen man är sjukskriven. När man har en karensdag är risken att man sjukskriver sig en extra dag för att man tycker man skall få någon ersättning när man är sjuk. Kostnaderna för sjukförsäkringen riskerar då att öka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: För små företag kan det vara svårt och kostsamt att säga upp en anställd. För stora arbetsgivare är LAS tillräckligt flexibel för att arbetstagare skall kunna sägas upp. Det är viktigt att den enskilde arbetstagaren känner trygghet på arbetsplatsen.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mikael Sternemar: Den svenska gruvnäringen är viktig. Processen att ansöka om tillstånd måste bli mycket effektivare, mer rättssäker och mer förutsägbar. Samtidigt behövs tydliga krav på den som vill öppna en gruva. De höga svenska miljökraven är inte minst ett resultat av Liberalernas långa kamp. Det är en konkurrensfördel för den svensk gruvnäringen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Sternemar: Det är viktigt att värna asylrätten och att människor som har sökt asyl hanteras snabbt och rättssäkert. Har man fått avslag så skall man återvända till sitt hemland. Det är viktigt att fler länder tar sitt ansvar och tar emot flyktingar. Sveriges integrationspolitik måste bli bättre.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Sternemar: Möjligheten för polisen att avlyssna grova kriminella och gängmedlemmar måste ökas. Däremot så skall man inte avlyssna människor som inte har ett kriminellt förflutet, utan brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Sternemar: Extra viktig Det finns en princip om att man skall få behålla minst 50% av en inkomst. Den skall gälla även i framtiden. Brytpunkten för statlig skatt skall sänkas så att färre räknas som höginkomsttagare. Vanliga yrken som poliser och lärare skall inte betraktas som höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mikael Sternemar: De återstående gammelskogar som aldrig har avverkats ska skyddas. Klimatförändringarna går snabbt, vilket gör många arter mer sårbara än tidigare. De behöver också ges möjlighet att sprida sig över stora områden. Detta gör att sammanhängande skogsområden behöver skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mikael Sternemars val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning