Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mats-Olof Liljegren (fotograf Anders Nordqvist)

Mats-Olof Liljegren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Rösta på mig om du vill ha en socialliberal och trygg person med en övertygelse om människans okränkbarhet och lika värde. Utbildningspolitik och barnens rätt till det stöd varje individ behöver är speciellt viktigt för mig. Jag vill att välfärden ska finansieras genom skatter, med principen hälften kvar. Mindre krångel för ett blommande näringsliv.

Presentera dig själv

Jag är nybliven morfar med stort intresse för barn och utbildning. Hela mitt liv har jag arbetat som ledare, framförallt bland ungdomar. Musik är en stor del av mitt liv och jag är utbildad kördirigent och har som musiker turnerat runt i stora dela av Europa. Som ung tog jag ställning och Fp/L var och är mitt socialliberalas hjärtas självklara val.

Vad har du för yrke?

Legitimerad lärare/politisk tjänsteman/politiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Per Ahlmark

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en borgerlig regering utan SD. Att komma överens i sakfrågor med alla partier är bra när det går.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Mats-Olof Liljegren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Det fria skolvalet är viktigt för mig. Friskolor också. Driftsformen är minder viktig än vad skolan levererar i from av kunskap och färdigheter. Skattemedel ska gå till skolverksamheten i första hand men vinstutdelning kan ske om det inte går ut över elevernas undervisning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Extra viktig Vi behöver massor med el. Den el vi använder ska vara producerad med så liten påverkan på klimatet som det är möjligt. Vind, sol och vatten är superbra men kommer inte räcka. För vårt klimats skull och vår egen fortlevnad måste koldioxidutsläppen minska och kärnkraften behövs under överskådlig tid.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Vi måste öka tryggheten i brottsutsatta områden men visitationszoner är fel väg. Fler poliser och ökad kameraövervakning på utsatta ställen är bättre.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: RUT-tjänster är bra, ökar intergationen och bryter utanförskapet. Svarta tjänster har blivit vita och många har kommit i avlönat arbete. fler ska in på svenska arbetsmarknaden och där bidrar RUT-tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Extra viktig Enprocentmälet innebär 99 procent till annat än bistånd. Vi har resurser att klara både enprocentsmålet samt vår egen välfärd. Minskar vi på biståndet minskar vi också andra länders möjligheter till utveckling. Jag vill att vi är med och bidrar till en bättre värld och för mig som liberal är det viktigt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Jag är inte för kungahuset men inte heller direkt emot. Tycker vi ska ha kvar apanaget tills vidare.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Jag förstår att vi temporärt måste sänka bensinskatten- och dieselpriset. Landsbygden och företagarna måste kunna ha förutsättningar att både kunna bo och driva verksamhet. Men det är inte en hållbar lösning på sikt. Men jag är för att vi sänker priset som en akut åtgärd just nu.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Jag säger nej. Fastighetsavgiften som Liberalerna var med och införde tycker jag är både bra och rimlig.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Jag ser gärna att privata aktörer tar ett större ansvar för kulturen men det kommer alltid krävas ett offentligt stöd. Det är otänkbart för mig att skära ner på de offentliga satsningarna även om näringslivet kliver in. Jag ser det som en resursförstärkning till en hårt prövad sektor som behöver mer resurser, inte mindre.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: De som bor nära planerade vindkraftsparker måste få vara med och bestämma. Därför behöver kommunerna fortsatt ha möjlighet att kunna stoppa vindkraftsetableringar. Jag säger ja till mer vindkraft men med fortsatt stort lokal beslutanderätt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Jag tycker illa om tiggeri men att förbjuda det avhjälper inga problem. Barn som tigger ska inte få förekomma, de måste tas om hand omedelbart av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Jag förstår inte vad ett tredje kön ska tillföra eller lösa för problem. Tycker man kan utreda det och ta fram bättre underlag än vad jag har idag. Är tveksam men inte helt bestämd på att det inte ska införlivas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Jag tycker det är rätt bra som det är nu, med 90 dagars öronmärkning. Det bidrar till att öka jämställdheten. Men samtidigt bör det finnas flexibilitet så varje familj och vårdnadshavare kan utgå från vad som är bäst för just deras barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Flera utövare kan beta av långa vårdköer. Det gynnar alla och som liberal välkomnar jag företagare inom alla brancher.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Denna fråga hänger samman med hur man gör i andra länder inom EU. Det är bättre med permanenta uppehållstillstånd för individen men om det ska införas måste det ske i samklang med de andra medlemsstaterna. Därför får vi fortsätta som nu till det kan bli en förändring på EU-nivå.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Extra viktig Vi är för litet land för att kunna nå en tillräcklig säkerhetsnivå på egen hand. NATO är ett bra alternativ som vi ska ansluta oss till så fort det är möjligt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Nja, jag vill istället se skattesänkningar så det blir mer attraktivt för arbetsgivare att anställda och som gör att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb. Arbetslinje före bidragslinje gäller för mig.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Det behövs grundläggande förändringar i strandskyddet. Trots omfattande inskränkningar i människors frihet nås inte målen med strandskyddet. I glest befolkade områden finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet utan att det skulle strida mot något av strandskyddet syften.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Skattetrycket kan inte fortsätta höjas. Det kommer skapa sämre förutsättningar med risk för en nedåtgående spiral där de totala skattemedlen blir mindre på sikt. Vi måste få snurr på ekonomin istället med fler som arbetar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Jag värnar public service, som jag tycker ska ha ett brett, oberoende uppdrag. "Dumburken" blir ännu dummare utan bra public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Det vore bra att ställa om bilparken så snabbt det går. Men vi måste göra detta tillsammans med övriga änder inom EU. Jag tror inte det går redan till 2025 men om vi får igenom beslut om det i EU så är jag för. Kräver stora investeringar i laddinfrastruktur dock.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Liberalerna är för tidiga betyg men jag är inte riktigt ense med partiet här. Att skolor inför betyg på prov tycker jag ändå är bra. Vi behöver mer kunskap om hur betygen påverkar och det behövs mer underlag. Det viktiga är att barnen lär sig och får både kunskaper och färdigheter.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Sverige är ett avlångt land med otroligt olika förutsättningar i de 290 olika kommunerna. Någon form av utjämning måste ske. Dagens system är rimligt och bra tycker jag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Att utnyttja andra människors kroppar bör ha ett högre straffvärde. Minst fängelse är jag för.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Det är viktigt att det byggs fler hyresrätter. Fri hyressättning i nyproduktion ger incitament till att bygga mer. Samtidigt måste det finnas ett starkt skydd för den som bor i hyresrätt. Marknadshyror ska inte införas i befintligt bestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Höghastighetsbanor är kostnadskrävande. Bättre att satsa på befintlig infrastruktur och bygga bort de stopp som finns där. Järnvägsnätet måste användas än mer i framtiden och godstrafiken bör flyttas utanför städerna. Gärna snabbare tåg men inte otroligt dyra höghastighetsbanor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Statens roll i sjukvården ska tydliggöras. Detaljstyrningen ska minska, men staten behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Karensdagen är rimlig, finns i alla försäkringar en visst självkostnadsdel. Det finns risk att sjukskrivningar ökar om det inte kostar något.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: En bra arbetsmarknad har rätt stor flexibilitet. Om regelerna lättas upp kommer fler våga anställa. Jag tycker det är bra att LAS-regelerna reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Vi kan inte vara ett land som kämpar för bättre miljö och klimat utan att ta ansvar själva. Vi har många mineraler och malmer att ta vara på. Gruvdrift måste dock ske med höga miljökrav och tydliga krav på hur området ska återställas efter drift.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Jag värnar asylrätten men de som inte har asylskäl ska inte vara kvar här i Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Vi måste komma åt de kriminella och hemlig avlyssning och övervakning tycker jag ska kunna ske om polis och åklagare finner skäl för det.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Jag tycker "hälften kvar" är en bra utgångspunkt. Det måste löna sig att arbeta och att också få betalt för sin utbildning/insats.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Vi har väldigt lite urskogar kvar i Sverige. De som finns måste absolut skyddas. Allt hänger ihop och den biologiska mångfalden ska skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mats-Olof Liljegrens val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Mats-Olof Liljegren: Extra viktig Skola och utbildning är hela samhällets förutsättning till en bättre morgondag. Utan kunskap och färdigheter blir det svårare att bidra till samhällets fortsatta utveckling liksom till sin egen försörjning. Allt börjar med en bra skola.