Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Torbjörn Ekelund (fotograf null)

Torbjörn Ekelund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kan samarbeta med alla och har god kunskap om olika partiers grundsyn. Är van att hitta bra lösningar utan att dagtinga med min liberala grundsyn där den enskilda människan skall ha så mycket frihet som möjligt. Förstår att alla har olika förutsättningar och vet att ställa krav är att bry sig. Men kraven måste vara anpassade till varje individ.

Presentera dig själv

Jag bor i Teckomatorp i Svalövs kommun. Gift och har två utflugna barn. Har varit politiker sedan 2006 och har samverkat med många olika partier för att hitta breda lösningar. Börjar bli politiskt erfaren och vet hur man samarbetar.

Vad har du för yrke?

yrkesofficer/major

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill och Johan Pehrson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag önskar ett borgerligt styre med liberal grund.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Torbjörn Ekelund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Extra viktig Det fria skolvalet är inte fritt om friskolorna försvinner. Men kontrollen bör vara hårdare. Skolan är till för att ge eleverna kunskaper. Inte för att ge övervinster till riskkapitalister. Religiösa friskolor bör förbjudas. Men friskolorna måste få fortsätta att utvecklas om det sker på rätt sätt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Extra viktig Sverige behöver mer säker baskraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Efter beslut av åklagare och i särskilt besvärliga situationer kan det komma att bli nödvändigt. Men det finns ett integritetsproblem som måste lösas innan det förverkligas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Vi behöver fler jobb som är enkla att få. Dessutom måste dessa jobb vara beskattade och ge pensionsrätt för de som utför dem. Utan RUT kommer den svarta marknaden åter att växa.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Sverige är ett rikt land och bistånd är bra även för Sverige. Vi måste hjälpa fattiga länder ur fattigdomen och in på den fria världsmarknaden.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Svår fråga. Kungahuset skall ha pengar nog att vara goda representanter för Sverige och bevara alla kulturhistoriska byggnader.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Vi betalar för mycket skatt i Sverige. Just nu är dieselpriset för högt. Men på sikt måste diesel fasas ut för att värna klimatet. Om världsmarknadspriset sjunker bör skatten öka igen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: En rimlig fastighetsskatt är en bra del i skattesystemet. Just nu är det maskerat till en avgift med ett tak. det taket kan lyftas något.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: I huvudsak skall kulturen finansieras efter hur efterfrågan ser ut. Men viss offentlig finansiering måste finnas för att även ge lite smalare kultur en möjlighet att finnas och utvecklas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Vi behöver mer vindkraft på kort sikt. På lite längre sikt behöver vi kärnkraft. men trots svårigheterna att bygga vindkraft just nu, så är det kommunala självstyret något vi måste värna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Det skall inte vara förbjudet att be om hjälp. Men tiggeri måste bekämpas med socialtjänst och internationella överenskommelser. Det är inte rimligt att man skall behöva tigga i Sverige.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Man skall få identifiera sig som man själv vill.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: En viss styrd fördelning är bra ur ett jämställdhetsperspektiv. Men i huvudsak måste föräldrar själv kunna välja.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Alla entreprenörer skall få finnas. Men det måste vara reglerat så att det passar in i vårt vårdsystem.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Det är rimligt att man först får ett tidsbegränsat tillstånd. Om detta inte räcker eftersom det inte går att återvända till ursprungslandet skall detta uppehållstillstånd kunna prövas för att ersättas med ett permanent.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Extra viktig Sverige måste vara en del av den demokratiska världens säkerhetspolitik. Sverige klarar inte sitt försvar själva när Ryssland nu visar sig allt mer aggresiva.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Bidrag skall vara så anpassade att de gör att människor som hamnat i en svår situation kan klara sig. Men bidrag får inte permanenta arbetslöshet. Det måste vara lönsamt att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Varje situation måste bedömas för sig. Strandskyddet är viktigt ur miljösynpunkt. Men på en del ställen bör det gå att lätta på skyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Vi har för hög skatt i Sverige. Försvaret är så viktigt att höjningen ska kunna göras genom prioriteringar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Public service skall vara fristående och själv fatta sina beslut.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Omställningen behövs, men måste göras i en takt som är rimlig. 2025 kan vara väl tidigt. Men eventuellt löser detta sig själv då fordonsindustrin nu ställer om till el-drift. Det kan vara så att ett förbud blir överflödigt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Extra viktig Betyg är viktigt. Det är den tydligaste återkopplingen till föräldrarna som finns. Sena betyg gör att tiden för att rätta till och komma i kapp blir alldeles för kort och då blir skolan en stressfaktor för barnen. betyg skall vara en naturlig del av skolgången.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: I Sverige bör i stället fattiga kommuner överväga att slå ihop sig med närliggande kommuner för att bli mer kostnadseffektiva. Om man alltid får pengar från rika kommuner så kommer inte den processen igång.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Vi måste få en fungerande hyresmarknad för att få igång byggandet. Reglerade hyror i nybyggen minskar incitamenten för nybyggnation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Pengarna behövs i första hand för att rusta upp det vi redan har.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Viss högspecialiserad vård kan vara bra att centralisera. Men den nära vården är viktig och styrs bäst på regional nivå.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Det måste löna sig att arbeta.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: Dagens system gör att arbetsgivare drar sig för att anställa då det är en stor risk. Det borde vara lättare för arbetsgivare att våga anställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Ekelund: I vissa fall måste vi också använda våra egna naturresurser och inte lita på att andra länder är beredda att förstöra sin natur. Men det måste ske med stor omsorg.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn Ekelund: Sverige har en rimlig nivå just nu.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn Ekelund: Kampen mot brottsligheten kräver tyvärr mer möjligheter för Polisen att verka.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn Ekelund: Vi måste ha skatt på inkomst. Men den får inte bli så hög att det inte lönar sig för höginkomsttagare att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn Ekelund: Vi har ett rimligt system idag som tar hänsyn till både skogsägare och natur.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Torbjörn Ekelunds val:

 • Lag och ordning

Så svarar Torbjörn Ekelund: Vi är på väg att förlora kampen mot brottsligheten. Det skapar ofrihet för så många medborgare att det måste tas på allvar.