Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Robert Hall (fotograf null)

Robert Hall

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag försöker alltid leva som jag lär. Att leva ekologiskt, att vara human, att vara engagerad i samhället, att verka för fred och att värna om det demokratiska systemet är inte bara ord utan innebär konkret handling i mitt dagliga liv. Jag tror att vi står inför enorma utmaningar de kommande åren och tror att min breda erfarenhet kan vara till stor nytta.

Presentera dig själv

Jag är skild, trebarnspappa och driven av starka värderingar om hur vi ska leva och hur ett demokratiskt samhälle ska fungera. De senaste 14 åren har jag bott kollektivt på den gotländska landsbygden. Som tur är är jag ofta nyfiken och kan använda min nyfikenhet för att utveckla mig till ett nytt ämne. Jag har lätt för att anpassa mig till och kan förändra arbetsmiljö utan att tappa fokus.

Vad har du för yrke?

Internationell valobservatör

I vilket land är du född?

USA

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gandhi

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Samtidigt som jag vill se en riksdag fylld med olika nyanser av grönt, hoppas jag realistiskt sett på en församling som kan rösta fram en rödgrön regering med s + mp + v + c. Det är viktigt att begränsa inflytandet i riksdagen av illiberala krafter med antidemokratiska rötter.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Robert Hall

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Extra viktig Pedagogiska alternativ är viktiga eftersom vi alla är olika och vi lär oss på olika sätt och i olika takt. När jag var med och startade Gotlands Montessorifriskola på 90-talet, numera öns äldsta friskola, var det ett värderingsbaserat föräldrakooperativ, frivilligt administrerat och föräldrastädat. Nu har privata företags vinstjakt gått över styr. Förbjud vinstdrivande i välfärden!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Extra viktig Kärnkraft är inte hållbar, säker eller ekonomiskt försvarbar. Miljöpartiet vill satsa på förnybar energi, energieffektivitet och hjälpa alla att anpassa sig till ett mer givande, socialt rikt och hälsosamt liv.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: I dag har polisen redan rätt att visitera oss. Visitationszoner är fel väg att gå för att hantera problemen i områden där vi inte lyckats se till att alla har samma möjligheter och förutsättningar som befolkningen i stort.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: RUT-avdraget ska hjälpa alla att anpassa sig till ett mer hållbart liv. Vi borde få mer tid att umgås, leva och må bra och att dela och köpa tjänster av varandra är en del av detta. Reparationer och cirkulär ekonomi är viktigt för att komma bort från dagens slit- och slängsamhälle. RUT får inte vara något bara för de välbeställda.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Klyftorna i världen ökar precis som i Sverige. Bistånd är vårt instrument för att ge tillbaka till världens mest utsatta. Jag skulle inte vilja leva i ett land som isolerar sig i en bubbla där vi skyddar oss från människor som hanterar problem som vi på norra halvklotet varit med och skapat. Solidaritet med alla människor, andra levande varelser och kommande generationer är en självklarhet för mig

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Överallt i världen hotas demokratin. Därför måste vi satsa på att fördjupa demokrati, öka dialog och allas deltagande i hur vi styra samhället i Sverige och utomlands. Det finns inte plats i en modern demokrati för att ärva statliga ämbeten och skattefinansiera främjandet av ojämlikhet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Extra viktig Mitt i ett klimatnödläge är det extremt oansvarigt att föreslå att man minskar signalerna för att ställa om. Takten i Sveriges anpassning måste öka, inte sakta ner. Vi har redan svårt att hålla oss till målen i Parisagendan. Subventionera ett klimatsmart beteende som tryggar framtiden och inte kullkastar den.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Miljöpartiet vill ha en rättvis beskattning av tillgångar. Bostäder behöver beskattas, särskilt privata hus där ägaren inte registrerar sig. Boplikt på vissa attraktiva platser krävs för att förhindra spekulation och tomma kvarter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Varken politiker eller näringsliv ska styra över det fria konstnärliga skapandet. Kulturutövarna själva tolkar och uttrycker fenomen som samhället konfronteras med, och utan pekpinnar från kommersiella intressen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Demokratin måste fördjupas. Kommunens veto mot utbyggnaden av vindkraft är viktigt för att stärka den lokala demokratin. Miljöpartiet vill däremot öka transparensen kring användningen av det kommunala vetot för vindkraftsprojekt. Vetot måste reformeras så att vi får mer ordning i tillståndsprocessen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Att vara fattig är inte ett brott. Att be om hjälp bör aldrig förbjudas. Många gånger är det inte ekonomisk fattigdom som tvingar människor utomlands att tigga, utan maktlöshet på grund av social orättvisa och rasism. Vi måste sätta press på regeringar att ta mer ansvar och ge deras myndigheter möjligheter att lösa oacceptabla situationer genom bl a EU stöd.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Alla ska kunna vara och identifiera sig som hen vill. Att vi bara har två juridiska kön idag är en onödig begränsning. Miljöpartiet vill därför införa ett tredje juridiskt kön. Det handlar om att skydda allas mänskliga rättigheter.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Jämställdhet mellan män och kvinnor är en prioritet. Barn ska få ha kontakt med båda sina föräldrar och båda föräldrarna ska ha tid med sina barn. Föräldraledigheten ska anpassas till dagens familjekonstellationer. Antalet öronmärkta dagar bör öka så att minst en tredjedel används av varje förälder.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Digitalisering inom vården är bra, men privata företag med nätdoktortjänster online snedvrider samhällets resursprioritering. Skattemedel förbrukas genom mindre akuta vårdinsatser på bekostnad av högprioriterad sjukvård. Vi har inte råd med vinstjakt inom vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Alla förlorar på migrationsbeslut tar mer än ett år och nyanlända hålls i ovisshet. Ju snabbare du kan få PUT desto snabbare vill du satsa på att ta plats i ditt nya samhälle, lära dig språket, få ett jobb, vidareutbilda dig och börja bidra till samhällets utveckling. Ännu känsligare blir det om man kommer till Sverige som ensamkommande flyktingbarn.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Extra viktig NATO-medlemskapet ger oss inget mervärde, bara nackdelar. Vi har redan principen om EU-solidaritet, Natos värdlandsavtal och Storbritanniens Joint Expeditionary Force, ett slags mini-NATO. Genom att hålla oss utanför Nato undviker vi att delta i Natos tvivelaktiga krigföring i Afrika och Asien, blir inte involverade i Natos kärnvapenhot och samordnar inte vår politik med auktoritära stater i Nato

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Grundersättningen i a-kassan bör höjas och omfatta alla som förvärvsarbetar. Miljöpartiet vill se ett heltäckande trygghetssystem, en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet som täcker alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Strandskyddet säkerställer att vi alla har tillgång till och ansvar för Sveriges kust och stränder. Låt inte företag och välbärgade privatisera stränder som i delar av Medelhavet. Högt exploaterade områden längs den svenska kusten behöver skyddas från ännu mer skada. .

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Miljöpartiet föreslår att Sverige återinför en värnskatt för personer med högre inkomstnivåer för att finansiera försvaret och utan några besparingar i välfärden på grund av upprustningen. Vi behöver mer fokus på ett verkligt totalförsvar där vi ser till att lokalsamhällen kan organiseras för att försvara sig och se till att invånarna har tillgång till vatten, mat och värme i krissituationer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Miljöpartiet vill att public service skyddas i grundlagen mot politisk styrning. En stark och bred public service ska spegla Sverige och ha en stabil och långsiktig finansiering.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Extra viktig Världen har i Paris 2015 kommit överens om att fasa ut fossila bränslen. Ett köpförbud är ett etiskt sätt att skydda konsumenten. Att köpa en bensin- eller dieselbil 2022 är en dålig affär för hushållen och därför bör ingen luras att köpa en ny fossilbil. .

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Vetenskapliga studier konstaterar att betyg för högpresterande yngre elever inte har någon positiv effekt på deras skolgång. Men betyg har en negativ inverkan på yngre lågpresterande elever. Miljöpartiet vill att betyg ska sättas från och med årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Utjämningssystemet mellan kommuner måste reformeras för att bli mer rättvist. Det bör kompletteras med andra styrmedel för att stärka kommunernas och regionernas ekonomi, särskilt i glesbygden. Kompensation ska ges för kommunernas förnybara elproduktion Miljöpartiet vill se att det kommer mer statliga medel till kommunerna för att förbättra anställningsvillkoren inom välfärden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Miljöpartiet sedan länge velat att straffet för sexköp ska skärpas. Det ingår i Miljöpartiet och Socialdemokraternas 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Vi har redan ett enormt problem med växande klyftor i samhället. Miljöpartiet är emot marknadshyror som leder till ökad segregation och spänningar i samhället.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: För att nå klimatmålen måste vi hålla oss till landtransporter. Höghastighetståg gör inrikesflyg överflödigt i längden. Vi måste investera i långsiktig och klimatsmart infrastruktur.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Demokratin måste fördjupas med en långtgående decentralisering av offentligt ansvar. Välfärden ska vara i lokala händer, nära medborgaren. Med tanke på den moderna sjukvårdens komplexitet är regionalt ansvar en bra lösning. Staten måste dock ta ett större ansvar för finansieringen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Karensavdraget gör att många lågavlönade går sjuka till jobbet. Alla kan inte jobba hemifrån när de är sjuka. För rättvisans skull bör karensdagen helt avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Alla har rätt att känna sig trygga och det ska inte vara så lätt att hota en persons eller en familjs inkomst. Vi måste arbeta för alla erbjuds en fast anställning och får därmed den trygghet som behövs i livet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Robert Hall: Extra viktig Vi ska i princip leva på de resurser som finns i vår biosfär och inte ta något från jordskorpan. Detta är en grundprincip som kommuner i Sveriges ekokommuner har förbundit sig till. Den svenska minerallagen är förlegad och uppmuntrar till kortsiktig utvinning istället för långsiktig resurshushållning. Utländska företag, och inte Sveriges befolkning, åtnjuter minerallagens generositet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Hall: Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och Sverige bör möjliggöra denna rättighet, inte försvåra. Sverige ska, precis som alla EU-länder, ge skydd åt flyktingar. Alla människor ska ha en möjlighet att flytta, ingen ska tvingas fly och ingen flykting ska tvingas gömma sig.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Hall: Grov gängkriminalitet måste stoppas. Polisen behöver utöka möjligheterna till avlyssning och övervakning. Mänskliga rättigheter och personlig integritet måste dock skyddas. Det är svårt att hitta rätt balans och det krävs noggrann uppföljning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Hall: Klyftorna i samhället har blivit enorma och skapat sociala spänningar och orättvisor. Skattesystemet måste omfördela och säkra sammanhållningen. De som har haft mest nytta av dagens spelregler är höginkomsttagare och rika. Skatter är till för att täppa till klyftorna och ge oss ett tryggare och mer jämlikt samhälle.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Robert Hall: Sverige bör skydda minst 30 procent av land och hav i linje med både FN och EU. Produktionsskogar har skapat artfattiga plantager, monokulturer utan biologisk mångfald. Vi har skyddat för lite av den artrika gammelskogen. Kallhyggesbruk borde förbjudas till förmån för skonsammare uttag av virke.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Robert Halls val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Robert Hall: Extra viktig Utan tvekan är miljö- och klimatförändringar millenniets utmaning som vi inte kan prioriteras för mycket. Om inte Sverige tillsammans med omvärlden åtgärdar dessa problem kommer kommande generationer att få betala dyrt för vår obeslutsamhet och sen handling.