Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Torbjörn Uddén (fotograf null)

Torbjörn Uddén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag anser att den liberala grundstenarna är en förutsättning för ett civiliserat samhälle: Politisk och religiös frihet, demokrati, ekonomisk frihet, rättvisa och solidaritet, jämställdhet. En röst på mig är en röst för ett liberaltSverige

Presentera dig själv

Född 1962. Gick med i Liberala ungdomsförbundet tidigt 80-tal och var engagerad i kommunpolitiken i Kalmar tills jag började studera i mitten på 80-talet. Flytt till Mönsterås på 90-talet och jobb, till jag fick frågan om jag vill engagera mig i kommunpolitiken 2014. Som gift med Eva, två bonussöner och tre barnbarn fördelar jag min fritid mellan familj, hus,båt och mc.

Vad har du för yrke?

Teknisk säljare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgelig regering med klar majoritet.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Torbjörn Uddén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Vinst är en viktig drivkraft för privat företagande, och om de som engagerar sig i en friskola inte kan få tillbaka något på sin investering, i tid och engagemang förutom ekonomiskt risktagande blir det bara penningstarka ideologiska aktörer kvar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Det rimliga sättet att balansera behovet av mer energi och ett hållbart sätt att producera.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Visitationszoner tillför inget när det gäller att stävja brott. Bättre att ge poilsen och rättsväsendet bättre verktyg för att lagföra brott, och snabba på rättskipningen. Det ska inte ta två år att få ungdomsvård för en bilstöld.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Hushållsnära tjänster är ett bra sätt att öka integrationen och ge flera en väg in på den svenska arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Vi som rik västvärldsnation har råd att stödja vår medmänniskor med riktade insatser som ger möjlighet till mat,skola och ett demokratiskt samhälle.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Jag anser att kungahuset är en förlegad instutition som möjligtvis har ett historiskt intresse, men ingen plats i en modern demokrati.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Även om en minskad användning av fossila bränslen är önskvärd, finns det inga rimliga alternativ för många av oss. Elbil är dyrt att köpa, kollektiv trafik finns inte överallt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Demokrati är jobbigt ibland.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Vi måste jobba på att få ett mer jämställt utnyttjande av föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Se över hur nätläkarnas ersättning ges. Att räkna på full ersättning för ett nätbesök är inte rimligt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Att arbeta måste vara bättre ekonomiskt än bidrag. Ersättningen måste givetvis justeras efter de kostnadsökningar som finns.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Att helt ta bort strandskyddet gynnar ingen. Att däremot lätta upp regelverket för vissa områden är bra.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: De samhällsfunktioner som vi väljer att prioritera måste kunna finansieras genom den normala skatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Det enda som händer med en sådant förbud är att segregationen ökar. De som inte har råd att köpa en elbil för 500.000 har färre möjligheter till arbetsresor, och att åka och handla etc.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Betyg är ju ett kvitto på hur bra inlärningen har gått. Att sedan betygskriterierna är flummiga minskar inte behovet av betygen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Fullständigt vansinne och slöseri med allmänna medel för att några tusen stockholmare ska åka snabbare till Malmö!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Uddén: Ersättningar till markägare måste ses över. Även miljökonsekvenserna måste kunna balanseras mot samhällsnyttan.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn Uddén: Det kommer alltid finnas kryphål för den som tjänar tillräckligt mycket pengar...

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Torbjörn Uddén har hoppat över denna fråga