Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per Schöldberg (fotograf Centerpartiet)

Per Schöldberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

1- Jag kommer arbeta för att stärka skogspolitiken. 2- Demokratifrågorna måste i en orolig tid utvecklas och stärkas. 3- Försvarskapaciteten i landet kommer stärkas, men det måste göras på rätt sätt. Till exempel måste civilförsvarsfrågorna snabbt byggas ut.

Presentera dig själv

Per Schöldberg, boende i Växjömed hustru, två döttrar och katt. Jag har en universitetsexamen i nationalekonomi och sociologi och har arbetat inom kriminalvård, bank, Näringsdepartement, Länsstyrelsen och Region Kronoberg. Engagerade mig ordentligt i politiken 2010 och blev kommunalråd i Växjö 2011 fram till 2018.

Vad har du för yrke?

Tjänsteman inom regional och statlig förvaltning

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En lösning där politiken lutar åt mitten. Gärna med Centern i en direkt roll. Utöver det måste uppgörelser som tar sikte på 2030 göras inom energi, Inhemsk trygghet (lag o ordning), Försvaret (NATO) och att klara en svag ekonomisk utveckling.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Per Schöldberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Det går inte att driva ett företag utan att ha vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Beror helt på vad man menar med byggas ut. I stor skala eller behålla befintliga och trimma dem, samt titta på små modulära reaktorer om det är en säker framtidslösning då är det ett ganska bra förslag. Oavsett så löser det inte energibehoven de närmaste 10 åren, minst. Vi behöver dubbla vår elproduktion, med hjälp av alla kraftslag, där vindkraft är det snabbaste.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Forskning visar på dess avsaknad av effekt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Ett bra sätt att göra en svart sektor vit och stimulera småföretagande samt ge människor som inte är etablerade på arbetsmarknaden chans till jobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Sverige är ett rikt land och skall ha en biståndsbudget som anstår just ett rikt land.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Är egentligen nöjd med den budget de har nu.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Det är tufft för många hushåll. Men skattesänkning på drivmedel som är biobaserade är OK, men hushållens ekonomi kan stärkas genom ökat reseavdrag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: I nationalekonomisk teori bra, men i praktiken svår. I nuvarande ekonomiska läget är det inte klok politik att lägga på ytterligare pålagor på fastighetsägare.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Det är bra om privata intressen vill stärka kulturen. Men den konstnärliga friheten måste säkerställas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Vi har sett hur kommuner blockerar utvecklingen. Samtidigt måste man förstå att det måste till nån form av återbetalning till orter. Till exempel en bygdepeng, eller regional skattebas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Jättesvårt att beivra. Polisen skall göra annat än jaga fattiga och utsatta människor. De syndikat som tros ligga bakom kan jagas på annat sätt än att förbjuda de som är utsatta.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Om läkare är privata eller offentliga eller om de är fysiska eller digitala skall de behandlas lika.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Extra viktig Mycket viktigt att den process vi nu är mitt uppe snabbt klaras av.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Extra viktig Strandskyddet måste reformeras. Det var obegripligt att partier som är för lättat strandskydd inte backade upp de reformer som låg på bordet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Extra viktig Vi skall ha ett oberoende, starkt public service. Det är en del av den kraftfulla liberala demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Inte realistiskt och drabbar vanligt hyggligt folk som inte kan köpa en elbil för 700 000.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Extra viktig Ett barn i fjärde klass skall lära genom lust och kreativitet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Extra viktig Rika kommuner som får arbetskraft utbildad i fattigare kommuner genom urbanisering skall vara med och jämna ut livsbetingelserna i hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Ett förslag vi stått bakom men som fälldes av andra borgliga partier.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Frågan skall beskrivas att vi måste investera i nya stambanor då resandet ökar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: Extra viktig Att dra igång en stor omorganisation av sjukvården är inte vad läkare, sjuksystrar och undersköterskor behöver. Staten är inte lösningen på frågan. Man kan ju inte påstå att Polisen är ett under av effektivitet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: MEN! det måste paras ihop med ett trygghetssystem för omställning, precis så som riksdagen nu beslutat.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Schöldberg: FRamförallt måste tillståndsprocesserna snabbas på.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Per Schöldbergs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi

Så svarar Per Schöldberg: Extra viktig Vi är på väg in i en ekonomisk nedgång. Då gäller det att hålla i ekonomin. Riksdagens partier måste staka ut de långsiktiga spelreglerna för ett stabilt energisystem. Polisen och domstolar måste öka sin förmåga att komma åt den organiserade brottsligheten.