Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johan Wikander (fotograf null)

Johan Wikander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är trött på politiskt käbbel, där man istället för att berätta vad man själv vill, slänger skit på varandra och talar om vad de andra har gjort och inte gjort. Jag vill bidra till ett värdigare politiskt klimat. Jag brinner för frågor kring barn, äldre och funktionssnedsatta.

Presentera dig själv

Jag är 59 år, med två fantastiska barn på 26 och 27 år. Har ett brinnande intresse för idrott och resor. Sitter idag i KF och som ersättare i KS. Är ordförande för Vårs- och äldrenämnden i Borås. Min far Lars Wikander är en stor förebild. Han har skrivit en mängd böcker kring äldrevården.

Vad har du för yrke?

Jag är ombudsman för lärarna sedan 24 år.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Bengt Westerberg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalt borgerligt. Dvs L,KD,M och C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Johan Wikander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Extra viktig Reglerna kring friskolorna är 30 år gamla. Vinster som görs skall investeras tillbaka till eleverna. Bör också se över kösystem och betygsinflationen. Dock är valfriheten viktig att värna!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Extra viktig År 2040 behöver vi dubbelt så mycket el som idag. Vi behöver satsa på sol- och vindkraft. Men vi behöver också satsa på ny kärnkraftsteknik. Elkraft som är tillgänglig även när det är mulet och inte blåser.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Att brottsmisstänka alla som bor i ett område blir förödande för tilltron till samhället. Däremot måste tryggheten återställas genom tex kameror, mer poliser och även sociala insatser på förebyggande planet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Detta har skapat mängder av arbeten som annars hade varit i en svart sektor. Det underlättar också vardagen för många människor.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Viktigt att Sverige fortsätter att stå upp för enprocent målet. Vi skall vara stolta över att vi bidrar till att lyfta människor ur fattigdom.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Jag står bakom dagens ordning. Ser dem som en tillgång för bilden av Sverige internationellt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Priserna är för höga för många hushåll och påverkar många företag. Det är viktigt att använda priset som ett miljöstyrande instrument men priset är re4dan för högt. När världsmarknadspriset är högt ökar skatten än mer.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Vi hade en period av fastighetsskatt som ledde till orimliga konsekvenser. Det kunde leda till att skatten i tex kustsamhällen blev orimliga för lokalbefolkningen att bo kvar. Fortsätt med en fastighetsavgift istället.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Kultur är viktigt för folksjälen och för folkbildningen. Den skapar också integration. Samhället måste därför vara en del av finansieringen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Vindkraft är en del av framtidens energiförsörjning. Men kan komma i konflikt med andra intressen. Kommunerna är mest lämpade att bedöma dessa intressen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Det går inte att förbjuda fattigdom. Dock måste vi arbeta mot exploatering och människohandel. Barn som tigger skall tas om hand av socialtjänsten. EU måste också vara en del av lösningen gentemot länder vars invånare känner sig tvingade att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Det krävs en ordentlig utredning kring detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Makten måste ligga hos föräldrarna. Reglerna måste underlätta valet genom att inte det ekonomiska skall vara en stor faktor. Man borde kunna välja på en kortare ledighet med högre ersättning och en längre ledighet med lägre ersättning.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Det är viktigt att det finns en god digital vård! Dock måste man se över ersättningssystemet så att de ekonomiska konsekvenserna inte drabbar den ordinarie sjukvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Vi har stora integrationsproblem. Jag tror att på sikt är det viktigt med permanenta uppehållstillstånd. Men då måste EU komma överens om fördelningen av reglerna.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Extra viktig Vi Liberaler har förespråkat NATO-medlemskap i årtionden och långt för andra partier. Vi har ett hot mot vår säkerhet och det hotet är Ryssland. Därför är ett NATO-medlemskap oerhört viktigt för vår nationella säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Johan Wikander har hoppat över denna fråga

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Det finns en god intention med strandskyddet. Dock är det för stelbent idag. Det finns mängder av glesbefolkade områden där strandskyddet kan bli mildare, Människor som vill bo vid en sjö skall få göra det.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Extra viktig I dagens säkerhetspolitiska läge är det av största vikt att upprusta. Dock har vi redan ett för högt skattetryck. Finansiera genom att prioritera. Tex genom att ta bort bidragshöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Viktigt att public service har ett brett utbud, att de är opartiska och att de är oberoende.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Jag tror att det är uppnåbart till 2030. Det krävs liknande regler i EU så att inte importen av bensinbilar ökar. Det kräver en stor satsning på ökad elproduktion och investeringar i laddstolpar för att det skall vara genomförbart.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Betyg löser inte skolans problem i sig. Men det ger möjlighet att sätta in stöd tidigare än idag. Idag sätts en orimligt stor del av stödet in i åk 9. Det är för sent! Stödet skall in tidigare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Vi har ett system som gör detta redan idag. Att öka detta är inte rätt väg att gå. Jag tror att vi behöver se över en ny kommunsammanslagnings reform för att lösa demografiska problem.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Jag står bakom att bötesstraffet har tagits bort ur straffskalan. Däremot kan jag tänka mig fotboja som straff för att sitta av ett fängelsestraff.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: På nya hyresrätter kan det vara rätt väg att gå. Allt som genererar fler hyresrätter är bra. Bostadsköerna är ett enormt problem i framförallt storstäderna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Jag är för en långsiktig investering i höghastighetståg. Det hjälper miljön och kan binda ihop nya bostads- och arbetsmarknader. Tex är sträckan Borås-Göteborg en pendlingssträcka som idag är tvåa i antal pendlingar. Idag används buss på denna sträckan. Vansinnigt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Jag tror att styrningen av sjukvården måste ske så nära medborgarna som möjligt. Statens uppgift är att se till att alla regioner har samma möjligheter att erbjuda en likvärdig vård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: När karensen var borttagen på 80-talet sköt sjukskrivningarna i höjden. Det måste finnas en självrisk i ett försäkringssystem.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: I mitt arbete som ombudsman för lärarna ser jag att det redan idag är lätt att säga upp. Anställningstryggheten är viktig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johan Wikander: Gruvnäringen är viktig i Sverige. Dock måste vi ha tuffa miljökrav på de som bedriver gruvdrift.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Wikander: Asylrätten måste värnas! Samtidigt måste vi fixa integrationen. De som fått avslag på asylansökan skall återvända till sitt hemland.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Wikander: Att den franska polisen knäckte encrochat har varit en "gamechanger". Mängder av brott kunde upptäckas och leda till fällande domar. Svensk polis måste få verksamma verktyg att göra detsamma.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Wikander: Höginkomsttagare betalar redan idag högre procentuell skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Johan Wikander: Gammelskogar bör skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johan Wikanders val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg

Så svarar Johan Wikander: Extra viktig Klimatet är vår stora framtidsfråga! Energiförsörjningen hänger ihop med den. Skolan för att det är vår framtid. Vi behöver rusta våra ungdomar för en kunskapintensiv framtid. Äldreomsorgen för att det är ett humant samhälles skyldighet att ha omsorg om den åldrande befolkningen.