Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Susanne Nordström (fotograf Tom Samuelsson)

Susanne Nordström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har ett stort samhällsengagemang, är nyfiken, gillar människor och har viljan och möjligheten att både påverka och förändra.

Presentera dig själv

Som person är jag målmedveten och uppfattas säkert som handlingskraftig, jag gillar verkligen när saker blir gjorda. Privat är jag road av enkel motion som simning, gym och cykling. Jag går gärna på teater, bio eller opera. Läser mycket – både skönlitteratur och faktaböcker. Självklart träffar jag mina vänner så ofta det går, gärna i samband med en god middag.

Vad har du för yrke?

Partiombudsman, Moderaternas riksorganisation (tjänstledig)

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher och Gunnar Hökmark

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerligt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Susanne Nordström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: All företagsverksamhet behöver gå med vinst. Vinsten gör det möjligt att investera (ger dessutom skatteintäkter). Friskolorna står under tillsyn av Skolinspektionen som har ansvar för att se till att de sköter sig. För oss är kvalitén i skolan det viktiga, inte att man gör vinst. Självfallet måste den vinst som tas ut samtidigt vara rimlig.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Vår omställning behöver kärnkraft. Det kommer att gå åt mycket el för att ställa om fordon och industrier. Vi måste förenkla och förkorta tillståndsprocesserna vilket inte bara gäller kärnkraften utan all förnyelse av industri och infrastruktur.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Det är ok, men det får inte bli permanent med visitationszoner, när det inte längre behövs så ska de upphöra.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: RUT-avdraget har visat sig vara en lyckad reform, svarta jobb har blivit vita, och det är en bra ingång till arbetsmarknaden. Tyvärr behövs den här typen av avdrag då skattetrycket generellt är för högt i landet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Det är dumt att låsa fast sig i en procentsats. Fokus för biståndet ska vara kvalité (demokrati och marknadsekonomi).

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Jag tycker att det är bra som det är idag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Det är ingen direkt miljöomställning att vilja ha sänkt skatt på drivmedel, men behövs för att hålla ihop stad och land, tills vidare. Vi tänker långsiktigt. Att slå undan benen för vanligt folk kommer inte att göra miljön bättre. Det kommer snarare att leda till en hämmad tillväxt och sämre möjligheter för en fossilfri omställning.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Höga skatter hämmar tillväxt och ger mindre pengar i plånboken.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Kultur är så mångfacetterat, och jag har inga problem med den finansieras av privata aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Jag värnar det kommunala självstyret.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Jag tycker att det beslutet ska tas av markägaren.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Det behövs inget juridiskt kön för att varje människa ska få leva som han eller hon vill. Man ska ha möjligheten att själv välja sin karakteriserande benämning.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Jag tycker att det är upp till föräldrarna att själva bestämma hur de vill ta ut sin föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Konkurrens bidrar till att utveckla vården och omsorgen genom att olika aktörer kan pröva olika lösningar. Det skapar också en bättre flexibilitet som kan bidra till att minska köerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Många år av hög asylinvandring i kombination med en illa fungerande integration har medfört allvarliga konsekvenser, inte minst för Sveriges kommuner. För att vända utvecklingen krävs under lång tid en mycket stram migrationspolitik, där ett permanent uppehållstillstånd inte är lösningen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Ett svenskt Natomedlemskap, är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Syftet med A-kassan måste vara att så snabbt som möjligt få ut människor i arbete. Om det lönar sig mindre att jobba än att gå på bidrag blir drivkraften alldeles för låg.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Att få bygga strandnära i mindre kommuner är ett förträffligt sätt för mindre kommuner att locka till sig fler boende. Fler invånare ger ökade skatteintäkter vilket gynnar de kommunala åtaganden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Höjda skatter i vårt land som redan har ett alldeles för högt skattetryck, inskränker på människors frihet. Dessutom är en av statens viktigaste uppgifter att försvara landets gränser.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Trenden är att färre personer, i synnerhet de yngre, tittar mindre och mindre på gammal-tv, därför att det bra om public service följer trenden och erbjuder färre program. Det är också enklare för public service att upprätthålla sitt oberoende om de är en mindre organisation.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Bensin och dieselbilar bör i längden fasas ut, men att binda fast sig för ett specifikt årtal, som ligger nära i tiden, ger inte alla möjlighet att på ett rättvist sätt kunna fasa ut fossila bränslen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Både barn och föräldrar behöver få en tidig indikation på kunskapsnivån. Annars blir det svårt att veta om eleverna behöver mer hjälp och stöd eller mer stimulans.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Generellt sätt behöver staten stödja svaga kommuner, men kommunerna måste också ta ansvar för sina utgifter.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Det är bra som det är idag.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: För att stimulera nybyggnation och öka antalet hyresrätter i fastighetsbeståndet behöver hyresvärdarna fullt ut bli kompenserade för kostnader.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Förr eller senare kommer vi att ha höghastighetståg, men nu tycker jag att det viktigaste att fokusera på är att tågen går i tid och att underhållet av rälsarna sköts.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Det kan aldrig bli bättre med staten som huvudman.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Susanne Nordström har hoppat över denna fråga

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Företagen måste kunna kunna anpassa personalstyrkan efter vilka färdigheter som behövs, i synnerhet under expansion eller under andra större förändringar på marknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Susanne Nordström: Bättre att vi i Sverige själva utvinner åtråvärda mineraler och metaller än att vi importerar de samma från länder i andra världsdelar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Nordström: Asylrätten ska värnas, även om ett volymmål ligger ska det ske en individuell prövning av asylansökan i enlighet med de regelverk och konventionsåtaganden som råder.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Nordström: Som läget är nu i Sverige behöver polisen få de verktyg de behöver för att snabbare kunna agera och få fast brottslingar.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Nordström: Det borde finnas ett skattetak på max 50%. Inräknad särskild löneavgift, kommunalskatt och statlig skatt är det redan ett fullt tillräckligt skatteuttag. Det ska löna sig att skaffa en utbildning, eller att jobba extra.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Susanne Nordström: Markägarna ska ges möjlighet att bruka sin skog i så stor utsträckning som möjligt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Susanne Nordströms val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi