Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Annika Carlsson Wistedt (fotograf null)

Annika Carlsson Wistedt

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tänker jobba stenhårt för en omställning till ett hållbart samhälle där vi tillsammans med företag, myndigheter, föreningar, universitet och andra länder bromsar klimatförändringarna och stoppar artutrotningen så att våra barn och barnbarn också kan leva mätta och trygga.

Presentera dig själv

Jag engagerade mig i kommunpolitiken när barnen blev äldre och jag fick lite mera tid vid sidan av mitt jobb. Jag är ursprungligen från Stockholm men har bott i Sörmland, Skåne , Jämtland och Blekinge. Sedan 20 år bor jag i Kalmar stad. Jag har haft ett tryggt och bra liv och vill ge tillbaka till det samhälle jag har vuxit upp i.

Vad har du för yrke?

Specialistläkare i Klinisk mikrobiologi, Medicinskt ansvarig sjukhuslaboratorium

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ta ansvar och genomdriva så mycket som möjligt av den politik som vi går till val på. Därför vill vi ingå i regering även om det också ofta sägs vara dåligt opinionsmässigt. En regering efter valet bör bildas av alla de partier som ingår i regeringsunderlaget. Nuvarande styre där partier deltar i utformningen av regeringens politik men samtidigt står utanför den är inte bra.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Annika Carlsson Wistedt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Miljöpartiet var med och drev igenom friskolereformen. Det är bra att det finns alternativ till den kommunala skolan men de ska drivas för att utveckla skolan tex med en viss pedagogisk inriktning eller på fler platser än där kommunala skolor finns. I andra länder drivs friskolor utan vinstintresse som personalkooperativ eller stiftelser, så borde vi göra i Sverige också.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: För all framtid (100 000 år) måste de som kommer efter oss leva med vårt kärnavfall. Ingenstans i världen finns ännu fungerande slutförvar. Allt ligger i "mellanlager". Även nu finns stora risker, tex vid krig eller terror. Säkerhetskraven gör kärnkraft orimligt dyr. Energiöverenskommelsen 2016 (MP,S,M,C,KD) ger rimlig avveckling t 2040. Teknisk utveckling har gett oss många andra alternativ.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Organiserad brottslighet måste bekämpas bättre. Jag tror dock att generella regeländringar är bättre än att göra särskilda regler för stora grupper av människor beroende på var de bor och lever.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: MP vill minska skatt på tjänster och öka den på på kapital och resursförbrukning. Därför är RUT i grunden bra. Men RUT ska gynna omställningen till ett hållbart samhälle och underlätta reparationer och underhåll och inte bara gynna de rikaste.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Klimatförändringar och krig ökar hungern i världen. Sverige har också åtagit sig att ge klimatbistånd för omställningen. Att minska på biståndet just nu är en katastrofalt dålig idé.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Vi står inför en historisk omställning för att rädda miljö och klimat. De som har mest måste bidra mest. Annars finns ingen chans att lyckas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Vi måste sluta använda diesel och bensin och vi måste göra det snabbt. Både för klimatets skull men också för att olja gynnar krigförande skurkstater som Ryssland och Saudiarabien. Men inkomster från bensin/dieselskatten ska gå tillbaka till människor.. Vi föreslår sänkt matmoms, jordbruksavdrag, glesbygdsstöd, stöd till kollektivtrafik och garantipensionärer, studenter och till försörjningsstöd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Skatt på arbete måste ned. Skatt på tillgångar, kapital och resurser måster öka. Ökad fastighetsskatt föreslås av de flesta ekonomer. Men vi vill att skatten på kapital ska vara progressiv och att de som har mest ska betala mest, dvs har du bara huset du bor i kan inte skatten vara orimligt hög och hellre knuten till marken än till husets värde. Bör införas i små planerade steg.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Mycket av kulturen finansieras av privata aktörer. För att behålla bredd behövs också offentlig finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Det räcker med ett kommunalt veto i processen till skillnad från som nu två veto-tillfällen som gör att processerna är krångliga och tar orimligt lång tid.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Svår fråga. Tiggeri som försörjning är dåligt för den som tigger, för den som ger och innebär en risk för utnyttjande. I ett välfärdssamhälle där kommunen tar sitt omedelbara ansvar för folk i nöd borde inte tiggeri behövas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: En tredjedel på vardera föräldern och en tredjedel att fördela fritt mellan föräldrar eller andra anhöriga är en rimlig kompromiss mellan barnets behov av båda sina föräldrar och föräldrarnas behov av att kunna styra sin vardag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Nätläkarna har använt sig av det fria vårdvalet så att skattebetalarna inte alls kan påverka utbud eller prioriteringar och så går det inte att ha det. Privata utförare som arbetar direkt på uppdrag av den region de är verksamma i skulle däremot kunna bidra till utvecklingen av vården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Tillfälliga uppehållstillstånd ger otrygghet som ger sämre integration och det är dåligt för alla. Tillståndsprocesser måste också vara snabbare så att man inte behöver börja med att vänta i flera år. De som blir utvisade måste få veta det snabbt så att de inte slösar bort sina liv i en evig väntan.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Svår fråga. FÖR: Baltikums och Finlands akuta läge. Möjlighet att påverka NATO som vi redan samverkar med inifrån. Bättre samarbete i Norden. Putin är en galning i nivå med Hitler. EMOT: Kärnvapen i Sverige minskar vår säkerhet. Vilka svenskar ska slåss mot andra? (Vi har redan haft svenskar i helt fel krig som Afghanistan). NATO minskar möjligheterna för nedrustning långsiktigt (?)

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Ökande priser på grund av krig och höjda energipriser är svårast för de utan egen inkomst.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Extra viktig Stränderna är till för alla. Möjlighet för begränsad dispens i landsbygd finns redan (2009). Strandskyddet är grunden för allemansrätten för båtfarare, sportfiskare, vandrare, skridskoåkare och är dessutom viktigt för växter o djur. Även för den som har råd med strandtomt är det tråkigt att inte kunna röra sig utmed stranden. Bebygga mer stränder är helt tokigt oxå pga klimatförändringarna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Vi kan inte skära ner på skola eller vård eller polis. Skatten på låga arbetsinkomster är redan för hög. Återstår värnskatt på högre inkomster och helst också ökad beskattning av kapitalinkomster som dock tar längre tid att genomföra.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: SVT och SR P1-P4 är viktiga för allas rätt till oberoende information och nyheter i hela landet. Information i privatägda och reklamfinansierade medier och i sociala medier behöver public service som komplement.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Det kan väl ingen vara emot? Inte bilindustrin heller? Det är ju en urusel investering när fossila bränslen måste bort typ inom tio år.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Sluta hatta med betygen. Det är inte så vi gör skolan bättre. Betyg behövs som urvalsinstrument för högre studier men det ökar sällan motivationen hos dom som behöver det mest.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Det ska gå att leva i hela landet även om det är glest mellan invånarna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Vi har problem med segregation och bostadsbrist för de med låga inkomster. Marknadshyror skulle förvärra detta. Det är också viktigt att ha ett allmännyttigt bostadsbolag i varje kommun för att säkra tillgången på hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Sverige behöver mer järnväg. Spåren är nu så fulla att godstransporter flyttar från järnväg till lastbilstrafik. Utrymmet för regional/lokaltrafik på järnvägsnätet är också för litet Vi behöver nya stambanor och när vi ändå bygger bör vi bygga för framtidens farter. Men det är väldigt viktigt att vi också bygger och underhåller det mindre järnvägsnätet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Omorganisation är inte vad vården behöver. Ansvar och styrning bör vara lokalt. Staten behöver däremot ta större ansvar för finansierin, samordning och för expertfunktioner. Under pandemin blev det tydligt att Folkhälsomyndigheten hade blivit alldeles för liten, centralstyrd och begränsad i sitt uppdrag.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Miljökrav på gruvnäringen ska inte minskas. Däremot kan tillståndsprocesser bli snabbare. Ett huvudproblem för gruvor i Sverige är att vi tar alldeles för låga avgifter av den som använder våra gemensamma resurser.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Behoven är stora och kommer att bli större för människor att fly från omöjliga levnadsomständigheter. Sverige måste ta sin del av den Europeiska invandringen

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Vi måste underlätta polisens kamp mot den organiserade brottsligheten

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Skatteskalorna behöver vara mer progressiva, särskilt i en tid av samhällsomställning där de som har minst annars kommer att få det för svårt. Men på litet längre sikt bör vi ha lägre skatter på arbete och högre på kaptialinkomster, tillgångar och resursförbrukning.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Det finns knappt någon urskog kvar i Sverige. Vi måste också ta vår del för att spara livsutrymme för hotade arter. Dessutom behöver brukandet av skogen bli mera hänsynsfullt och diversifierat till exempel genom hyggesfria metoder.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Annika Carlsson Wistedts val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat

Så svarar Annika Carlsson Wistedt: Sjukvård, integration och skola är också extremt viktiga men är framför allt regionala och kommunala frågor.