Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Krister Azelius

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är ny i politiken, men har alltid varit intresserad. Nytt blod är ofta ett pluss och det står jag för Demokratifrågar i högt och lågt är viktiga för mig. Jag anser att valfrihet under ordnade former passar de flesta individer. Jag tror att alla vill ha den friheten och denna kan förväntan kan mötas oberoende av inkomstförhållanden. Det kommer jag att slåss för.

Presentera dig själv

59 år med familj (hustru och 3 + 3 barn). Gillar att resa, gärna med ett fiskespö i handen. Förflutet inom idrotten, inte som utövar men som styrelseledamot i Helsingborgs IF, FC Helsingborg (innebandy), Innebandyförbundet och Vasatorps GK.

Vad har du för yrke?

Advokat på affärsjuridiskt rikstäckande advokatbyrå.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Mauricio Rojas

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig minoritetsregering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Krister Azelius

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Extra viktig Jag står helt bakom konceptet med friskolor och den valfrihet det medför. Det är svårt att se hur detta skulle kunna fungera om privata aktörer inte skulle få ha ett vinstsyfte. Konkurrens är bra för att öka kvalitet. En annan sak är att vinstsyftet inte får leda till försämrad kvalitet, men detta får kontrolleras och hanteras i en annan ordning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Extra viktig Energiförsörjningen och miljön behöver kärnkraft. Jag tillåter mig tro att det är möjligt med utbyggd kärnkraft utan säkerhets- eller miljörisker.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Jag inser att det kan finnas ett sådant behov, men tycker av rättssäkerhetsskäl att det kan var riskabelt. Klarar man av att hitta en lösning med visitationszoner som inte resulterar i en godtycklig användning kan jag tänka mig att stödja ett sådant förslag.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Jag tror att avdragsmöjligheten skapar arbetstillfällen och minskar antalet "svartjobb".

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: De s.k. I-länderna måste vara lojala med och hjälpa länder i tredje världen när sådant behov uppstår. Det är dock viktigt att alla I-länder ställer upp solidariskt och att man säkrar att biståndet används på rätt sätt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Vi är en monarki och ska den upprätthållas måste kungahuset finansieras på ett vettigt sätt. Självklart måste behovet kontrolleras och skulle det vara så att tilldelning är högre än ett rimligt generöst behov, kan jag tänka mig att stödja en minskning.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Förslaget är "ganska dåligt" eftersom jag inte tror på idén att bryta ut en enskild skattepost ur det stora skattesammanhanget. Om omständigheterna i det enskilda fallet - såsom nuläget med den ryska invasionen av Ukraina - leder till orimliga prishöjningar är jag inte emot att stödja en temporär sänkning.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Logiken bakom fastighetsskatten är - som beträffande många andra skatter - svår att förstå. Gällande fastighetsskatten bör man iaktta särskild försiktighet eftersom den kan leda till minskat byggande och minskad rörlighet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Det är ett "mycket bra förslag" om man kan attrahera privata intressen. Det är dock viktigt att kulturens grundpelare inte slås undan om den inte kan finansierats privat. I sammanhanget vill jag peka på att jag talar annan kultur än idrotten som ska leva med andra spelregler än annan kultur. Det är viktigt att inte blanda samman dessa områden.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Extra viktig Vindkraft är miljövänligt. Solidariteten kräver att vindkraftsverk måste få byggas på de lämpligaste platserna även om det "skymmer utsikten" eller något liknande i den enskilda kommunen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Friheten att försörja sig måste värnas om. Det är dock beklagligt att människor behöver tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: För mig känns det självklart att medborgarna ska friheten att inte identifiera sig som man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Extra viktig Återigen håller jag friheten att välja högt. Varför skulle myndigheterna kunna avgöra frågan om fördelningen av föräldraledigheten i det enskilda fallet bättre än föräldrarna själva?

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Tillåter vi privata alternativ, vilket jag står bakom, känns det märkligt att exkludera nätläkare om medborgarna vill utnyttja den möjligheten. Det minskar såklart belastningen på den offentliga sjukvården. Som alltid måste vi dock se till att kvaliteten även på detta område är tillräckligt hög.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Om man bortser från reglerna om tillfälligt arbetstillstånd (som är en annan fråga) så tycker jag att permanent uppehållstillstånd ska vara huvudregeln. Människor som tillåts komma hit måste nämligen på ett eller annat sätt kunna inrätta sin tillvaro med någon typ av trygghet. Permanent uppehållstillstånd skulle hjälpa till att skänka sådan trygghet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Extra viktig Jag är precis som liberalerna för ett svensk NATO-medlemsskap. Det är lite frustrerande att andra partier plötsligt ansluter sig till denna tanke "bara" för den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Har man inte förstått att detta kan hända även i Nordeuropa? Anslaget från andra partier blir för populistiskt för min smak.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Ett sådant förslag måste tänkas igenom mycket noggrannare. A-kassa får inte vara ett statiskt begrepp utan måste anpassas till situationen och kraven i det enskilda fallet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Att avskaffa strandskyddet vore fel helt fel. Däremot måste strandskyddsreglerna kunna anpassas till de enskilda kommunerna eller fallen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Extra viktig Det råder såklart ingen tvekan om att försvaret måste vara skattefinansierat, men det måste kunna hanteras av det nuvarande skattetrycket (som är ett av världens högsta) genom omfördelningar och effektiviseringar av stadsbudgeten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Extra viktig Vi har gått från en miljö där svensk radio och TV hade monopol till att det nu är fritt fram för andra aktörer, vilket är bra. Svensk public service måste kunna agera på motsvarande villkor som övriga aktörer samtidigt som man tar samhällsansvaret för en allsidig belysning. Uppdraget ska alltså vara brett och ansvarstagande.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: I grunden är jag positiv till idén med elbilar som en miljöbesparande åtgärd. Problemet med förslaget är att jag har svårt att se hur vi skulle kunna trygga elförsörjningen för bilar på så kort tid. Privatekonomin kommer förmodligen drabbas hårt för många när efterfrågan på deras icke eldrivna bil går ner. Ett sådant förslag måste alltså vara mycket väl genomarbetat vilket inte går innan 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Jag är positiv till att betyg ges i yngre åldrar. Betyg ger en hänvisning om läget för eleven, vilket i sin tur gör att förutsättningar för att identifiera behov av eventuellt stöd ökar. Detta är viktigare än risk för betygshets eller elitism, svåra frågor som skola och föräldrar ändå måste kunna hantera.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: I lojalitetens tecken är det rimligt att rikare kommuner stöttar mindre rika kommuner. Hanteringen av ett sådant förslag kan dock leda till svårigheter, men även sådana svårigheter måste sam hållet kunna hantera.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Förbudet mot köp av sexuella tjänster står jag bakom, men straffskalan måste ses i ett större sammanhang. Straffet måste vara proportionerligt i förhållande till andra brott. Vill man höja straffet i avskräckande syfte så kan det fungera men där är vi ännu inte i svensk rätt. Alternativet böter eller fängelse känns mest närliggande för mig.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Marknadskrafterna måste få styra. Detta gäller också för boende även om boende är viktigare för privatekonomin än nästan allting annat. Man får inte heller glömma att konkurrens mellan fastighetsägarna kan leda till lägre hyror, i vart fall utanför de mest attraktiva områdena.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Det är ingen tvekan om att det vore det tacksamt om höghastighetstågen kunde komma på plats, inte minst miljömässigt. På sikt kan det nog bli så varför jag tror att det vore fel att avveckla planerna. Det är dock otroligt viktigt att infrastrukturen planeras noggrant och att de ekonomiska förutsättningarna värderas lika noggrant. Där har vi en lång resa kvar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Extra viktig Staten har redan ansvaret, men om frågan betyder avveckling av privata alternativ är jag direkt motståndare. Enn effektiv sjukvård underlättas om det finns kompetenta privata alternativ.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Jag menar att det är bra med karensdagen, om kontrollen över dess efterlevande fungerar,.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Godtycke på arbetsmarknaden är inte acceptabelt, men det är inte heller acceptabelt att inte kunna avveckla arbetstagare som på objektiva grunder inte fungerar i miljön. Dagens regler om turordning, omplacering, arbetsbrist, personliga skäl duger inte (särskilt inte för mindre företag), men återigen - jag tar helt avstånd från godtycke från arbetsgivarens sida.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Krister Azelius: Idén med "enklare" gillar jag, men frågan om hanteringen av svenska naturresurser är så mycket större än så. Det är helt enkelt svårt för mig att ha en uppfattning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Krister Azelius: Alternativen som ges är allt för numeriska. Det är inte fråga om numerär. Jag är för och tycker att vi har en skyldighet att ta emot asylsökande. Vad som är viktigare är att vi måste hitta strukturer som gör att vi kan ta hand om och integrera dem på ett mänskligt sätt. Svårigheten med detta vilar helt på våra axlar och får aldrig användas som ett alibi för att inte ta emot dem.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Krister Azelius: Den personliga integriteten är viktig. Det är lätt att säga "har man inget att dölja så ....", men de flesta medborgarna vill nog inte bli avlyssnade. Däremot kan jag tänka mig att sänka graden på "misstanke" och t.ex. säga "risk" eller "befarad anledning" eller något liknande.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Krister Azelius: Extra viktig Det enkla svaret är att skattenivån ska motsvara det som krävs för att upprätthålla ett sunt samhälle. Väl sagt det så kan jag tycka att de nuvarande skattesatserna och det allmänna skattetrycket (båda som är bland de högsta i världen) måste resultera i bäst återbetalning till medborgarna när det gäller bl.a. skola, sjukvård och trygghet. Där är vi inte ens nära i dagsläget.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Krister Azelius: Jag kan för lite om skogsvård och effekterna av avverkning för att ha en välgrundad uppfattning, men frågan är såklart betydelsefull.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Krister Azeliuss val:

 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning

Så svarar Krister Azelius: Extra viktig Man vill ju klicka på alla områden, men om vi kan hantera de områden som jag valt så kommer många av de andra områdena "följa med" om man gör rätt.