Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åsa Hartzell (fotograf )

Åsa Hartzell

Varför ska väljarna rösta på dig?

De som kan jobba skall göra det och vi behöver ett bidragssystem som inte kan utnyttjas på det sätt som görs idag. Ett bidragstak samt att kvalificera sig in i de Svenska systemen är två vägar att gå. Skatterna ska vara effektiva och inte vara högre än nödvändigt. Offentligt slöseri i alla former ska bekämpas.

Presentera dig själv

Jag har en utbildning i ekonomi och har drivit företag i olika former i snart 30 år samt är fritidspolitiker. Jag har i flera år varit aktiv i Region och Kommunpolitiken, med många ledande positioner inom olika nämnder och bolag. Enligt den kommunala valberedningen så har jag skött dessa uppdrag utmärkt, även vad det gäller samarbetet med andra partier.

Vad har du för yrke?

Egen företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ingen är perfekt men många är bra!

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderaterna, KD och L

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Åsa Hartzell

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Åsa Hartzell: Extra viktig Vinsten är inte problemet. Istället bör en deposition lämnas till staten som garanterar skolans fortsatt verksamhet. Först därefter kan vinst tas ut.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Åsa Hartzell: Tills vi hittar ett bättre och miljövänligare alternativ.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Åsa Hartzell: En genomgång bör göras för att se att se effekterna.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Åsa Hartzell: Kungahuset är en del av vårt kulturarv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Åsa Hartzell: Beror på vad det kostar att införa detta, men om det är viktigt för enskilda individer och inte påverkar säkerheten på något sätt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Åsa Hartzell: Beror på rollen de tilldelats av regionen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Åsa Hartzell: Att återinvandra till sitt ursprungsland efter tex. ett krig är viktigt samt att kunna skicka tillbaka personer som inte sköter sig.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Åsa Hartzell: Extra viktig Vi är starkare tillsammans.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Åsa Hartzell: Endast om A-kasssan ifråga har råd med detta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Åsa Hartzell: Viktigt att varje kommun har beslutanderätt om detta. Vissa restriktioner skall självklart finns kvar som i Naturskyddsområden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Åsa Hartzell: Extra viktig Vi betalar tillräckligt redan idag.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Åsa Hartzell: Självständighet är viktigt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Åsa Hartzell: Men mer ansvar skall utkrävas av de kommunpolitiker som sitter i ledningen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Åsa Hartzell: Fotboja är ett bättre förslag.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Åsa Hartzell: Extra viktig Galet att behöva bygga ny banvall till höghastighetstågen, speeda upp de tåg vi har idag istället.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Åsa Hartzell: Blir inte bättre av det, likvärdigheten kan garanteras genom lagförslag istället.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Åsa Hartzell: Först skall vi se till att migrationen fungerar sedan kan vi bli generösare igen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Åsa Hartzell: En del naturreservat kan avvecklas då den skyddade biotopen inte längre finns kvar. Gör en genomgång.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Åsa Hartzells val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Sysselsättning