Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidatpresentation

Pär Johnson (fotograf Hans Clausen)

Pär Johnson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en gedigen erfarenhet som ledande kommun och regional sjukvårdspolitiker som är en bra grund i rikspolitiken. Jag har varit ordförande i Skaraborgs sjukhus under pandemin och agerat för att trygga framtiden för våra fyra sjukhusorter. Efter att ha jobbat på bankkontor i flera av våra kommuner och även sedan 10 år förbundsansvarig för Skaraborg inom Liberalerna kan jag Skaraborg

Presentera dig själv

En diplomatisk ansvarstagande person som i alla lägen fokuserar på möjligheter. Ekonom med stort ansvar för omsorg om andra. Har personligen varit god man för ensamkommande och nu förvaltare för en person med behov år även rådgivare åt några företagare.

Vad har du för yrke?

Har jobbat på Nordea i 36 år och har nu ett eget konsultbolag.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Bengt Westerberg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalerna i en regering tillsammans med Moderater. Där blir vi garanten för tillväxt inte bara ekonomiskt utan även för den sociala tryggheten och omsorgen.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Pär Johnson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så tycker Pär Johnson: Det fria skolvalet är viktigt men begränsningar av vinstuttag är nödvändigt och självklart. Kan en friskola prestera en bra skola med bra undervisning och lärande till lägre kostnad än den kommunala borde den kommunala fundera på hur.

Kärnkraften ska byggas ut

Så tycker Pär Johnson: Extra viktig Sverige behöver en av Sverige kontrollerad elförsörjning. Dagens teknik gör att även jag svängt i frågan och anser att kärnkraft är en del av framtidens energiförsörjning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så tycker Pär Johnson: Vi måste på allvar ta itu med gängkriminalitet och skjutningar. Polisen behöver stöd i sitt arbete och då är detta ett exempel

RUT-avdraget ska avskaffas

Så tycker Pär Johnson: Extra viktig RUT tjänster tillför ett stort värde för många och dessutom en riktig arbetsmarknad för mängder av människor.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så tycker Pär Johnson: Sverige skall fortsatt hjälpa länder och personer i dessa länder till en bättre välfärd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så tycker Pär Johnson: Sverige som nation, exportindustrin och turism gynnas otroligt mycket av kungahuset. Dom gör ett ovärderligt arbete med marknadsföring av Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så tycker Pär Johnson: Omställningen till bättre miljöbränsle skall ske via teknikutveckling och inte genom att straffa bort bilåkande.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så tycker Pär Johnson: Extra viktig Det skall inte vara högre skatt för de som skuldsätter sig och köper eget boende i jämförelse med annat boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så tycker Pär Johnson: Föräldrar är duktiga på att ansvara för sin egen familj och ansvar. Staten skall inte gå in och styra .

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så tycker Pär Johnson: Extra viktig En politiskt oberoende Public service är oerhört viktigt för att säkra demokratin och måste därför ges utrymme och möjligheter.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så tycker Pär Johnson: Omställningen till miljövänligare bränsle behöver ta nästa steg och bilindustrin behöver tydliga signaler för sin forskning och utveckling. Men 2025 är något för tidigt med lagkrav. Jag tror att efterfrågan på bilar med andra drivmedel markant kommer driva på utfasningen även utan lagkrav redan i dag.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så tycker Pär Johnson: Dialogen mellan skola, elev och föräldrar behöver ökas på för att synliggöra och få en dialog om vad jag som elev är bra och mindre bra på. Fungerar bra på många skolor redan i dag men tyvärr inte på alla och då drabbar det dessa elever.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så tycker Pär Johnson: Det fungerar bra idag och det måste finnas incitament för varje kommun att i grunden klara sin självförsörjning

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så tycker Pär Johnson: I vissa delar av Sverige kan det vara en möjlighet men inte över landet som helhet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så tycker Pär Johnson: Extra viktig Kostnaden för höghastighetstågen knuffar undan möjligheterna till utveckling av annan uppgradering av spårtrafik såsom västra Stambanan och Kinnekullebanan,

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så tycker Pär Johnson: Extra viktig Det måste finnas ett system och organisation för en rättvis och jämlik sjukvård. MEN utan det lokala ansvaret kommer sjukvården att centraliseras på samma sätt som övrig statlig verksamhet. Närsjukhus och den nära sjukvård som medborgare vill ha kommer att försvinna.

Karensdagen ska avskaffas

Så tycker Pär Johnson: Det system vi tidigare haft utan karensdag gjorde att sjukfrånvaro under enstaka dagar ökade markant. Många är sjuka och har en tuff ekonomi men tyvärr missbrukas systemet allt för mycket.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så tycker Pär Johnson: Extra viktig Vi har ett fungerande system med LAS i dag och dessutom finns det alltid möjligheter för en arbetsgivare att säga upp personal även om det idag inte är lätt. Min inställning är att anställningstryggheten är viktig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så tycker Pär Johnson: Extra viktig Sverige har varit ett land som haft ett frikostigt och godhjärtat välkomnande av asylsökande. Men vi behöver i dagsläget ett antal år där vi jobbar med integration och ser till så att asylsökande blir en del av vårt samhälle innan vi kan ta emot flera

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så tycker Pär Johnson: Polisen skall få använda de verktyg som behövs för att vid brottsmisstanke samla in bevis för att få en fällande dom.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så tycker Pär Johnson: Sverige har redan i dag ett av världens högsta skattenivåer och det är viktigt att stimulera till arbete. Dagens nivåer mellan olika nivåer på inkomstskatterna är bra och behöver ej justeras.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så tycker Pär Johnson: Det är viktigt att vi har en långsiktighet för detta då det är en av våra naturtillgångar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Pär Johnsons val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Pensioner

Så tycker Pär Johnson: Även sjukvård, äldreomsorg och energipolitik är viktigt men fick bara välja tre så då fick det bli prioritering på det som skapar trygghet och tillväxt samt det självklara med rättvisa pensioner.