Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maya Arfvidson (fotograf null)

Maya Arfvidson

Vad har du för yrke?

Egen företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Gustav Fridolin

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Svar i valkompassen

:

Maya Arfvidson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Maya Arfvidson: Företag behöver gå med vinst, men jag vill att skolan ska återinvestera vinsterna så att eleverna får det bättre. Inte att enskilda personer blir rikare.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Maya Arfvidson: Extra viktig Kärnkraft är farligt för framtida generationer, vi kan inte räkna med att det alltid är fred eller fritt från stora naturförändringar. Det finns andra alternativ och då bör man använda dessa.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Maya Arfvidson: Jag tror att polisen i en tid som denna kan behöva använda sig av visitation. För att få bort droger och vapen, men inte som en enskild insats och inte som en permanent insats.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Maya Arfvidson: För de rikaste bör detta avdrag inte vara möjligt. Det är bra att vi konsumenter tjänster istället för produkter men just nu har de som har en tuff ekonomi eller försämrad hälsa ändå inte råd att använda sig av tex städhjälp.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Maya Arfvidson: Vindkraft ska byggas där de stör minst.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Maya Arfvidson: Nej!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maya Arfvidsons val:

  • Energipolitik
  • Integration
  • Skola och utbildning