Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lennart Frostesjö (fotograf Kalle Prolok)

Lennart Frostesjö

Varför ska väljarna rösta på dig?

Ser ett samhälle där avståndet mellan generationerna krymper, där vi jobbar mot högre självförsörjning, att vi tidigt får ta del av odling, Skolträdgårdar. Städer skall till stora delar göras bilfria, då detta bejakar folkhälsan, både den fysiska och psykiska. Vi måste sjunga långsamhetens lov.

Presentera dig själv

Jag ser mig själv som en nyfiken individ, vill hela tiden lära mig nytt, samtidigt som jag bejakar kulturella värden och att vi har en långsiktig syn på samhällsutveckling. Gillar att odla, pröva nya grödor. Att vi odlar i gemenskap. Bejakar långsamhet, närhet i samhället, local is the future.

Vad har du för yrke?

Forskare , biologi, men just nu arbetsfri

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

rob hopkins , molly scott cato

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Miljöpartiet de gröna får styra i majoritet, tillsammans med vänstern.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lennart Frostesjö

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Lennart Frostesjö: Om friskolor skall finnas, skall de drivas av föräldrarkollektiv od. Aktiebolag är ej ngt som passar för detta, då denna form kräver utdelning/vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Lennart Frostesjö: En öppning är här viktig, men skall ej förorsaka att stränderna i sin helhet exploateras, mer att man ger dispens så att man får bygga närmare, dvs 100 m istället för 300 m.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Lennart Frostesjö: Viktigare är att nya stambanor, samt rusta befintliga, att de skall vara minst dubbelspåriga.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Lennart Frostesjö: Jag värdesätter decentraliseringen, för att så ha bättre koppling till platsen, men samtidigt är det bekymmersamt om vården blir ojämlik.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lennart Frostesjös val:

  • Energipolitik
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning