Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Svante Westin (fotograf Svante westin )

Svante Westin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

ett orädd styre som inte har stagnerat i förvaltning och istället brinner för utveckling

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Svante Westin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Svante Westin: Att förbjuda vinsten är ett dåligt förlag som inte egentligen har någon effekt. Det finns en möjlighet att driva sådana företag som aktiebolag med särskild vinstbegränsning vilket är ett bättre alternativ

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Svante Westin: Vi har problemet med energi nu. kärnkraften tar för lång tid att bygga ut. Vi måste tänka utanför lådan och hitta lösningarna nu

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Svante Westin: Det har gått för långt nu

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Svante Westin: Extra viktig Ett bra sätt att få människor i arbete i vita jobb avskaffning ger mera svartjobb och brottslighet

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Svante Westin: Jag har sett hur svenskt bistånd ger väldigt liten inverkan I ett u-land. vi måste vara effektiva och inte bidra till korruption. så länge vi inte lyckas med detta så finns det ingen mening med denna nivå

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Svante Westin: det är billig reklam för Sverige

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Svante Westin: Nivån är helt enkelt inte hållbar sänk reduktionsplikten till EU nivå

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Svante Westin: Vill vi ha en levande skärgård?

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Svante Westin: varför ska vi främja människohandel och brottslighet

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Svante Westin: Kan inte se behovet

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Svante Westin: Inte med den svårighet som finns att få tag på på folk idag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Svante Westin: det måste bli en lättnad i dessa absurda regler

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Svante Westin:

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Svante Westin: vi behöver investera i alla banorna i Sverige för att få mera gods till järnvägen istället

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Svante Westin: det är av nationellt intresse

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Svante Westins val:

  • Energipolitik
  • Integration
  • Lag och ordning