Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lea Strandberg (fotograf lea strandberg)

Lea Strandberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det finns ett miljöparti och vi har även politik som överbryggar andra områden. Vi är de enda som har en klimatfärdplan samt ett djurpolitiskt program. Vi vill med vår politik stärka klimatarbetet, välfärden samt öka jämlikheten.

Presentera dig själv

Jag brinner för frågor som rör demokrati, jämlikhet samt social rättvisa utöver klimatfrågor.

Vad har du för yrke?

leg psykolog, leg psykoterapeut

I vilket land är du född?

Finland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att vi har maximalt inflytande för vår gröna politik. En rödgrön majoritetsregering vore bäst.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lea Strandberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Våra barn och ungdomars framtid ska ej bromsas in av vinstdrivande företag. Eleverna har rätt till en bra utbildning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Extra viktig Inte ett hållbart alternativ för framtiden. Dyrt, ej säkert, kommer inte heller att ge den billiga el som hushåll och företag egentligen önskar. Hellre satsa på mer hållbara energialternativ, som är förnybara och även effektivare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Vi ska inte börja dela upp människor eller områden i bättre eller sämre. Den här slags val av "aktion" skapar en grogrund för ökade spänningar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: RUT avdrag ska vara ett stöd i omställningen och för cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Extra viktig Med de kriser vi ser i världen, behöver vi öka förståelsen för hur vi alla och allt hänger ihop och är beroende av varann. Att INTE hjälpa andra, är att stjälpa sig själv. Miljöpartiet har tre solidariteter, och här får vi in dem alla.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Det är förlegat att inte låta alla individer välja sin framtid och sin plats i samhället och i sitt liv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Extra viktig Att sänka skatten på drivmedel är att bromsa in omställningen och de klimatmål som är satta. Även länder med lägre skatt har högre drivmedelspriser, så skatten är endast en del i kostnaden. Vi behöver hjälpa dem som behöver maskiner/bilar i sin vardag och yrkesliv, att ställa om, eller att få stöd i den omställningen. En skattesänkning nu, försämrar förutsättningarna på långsikt för samhället.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Bättre med en mer rättvis beskattning, en progressiv beskattning vore bättre.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Ett fritt kulturliv är viktigt i en demokrati.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Vi vill hjälpa kommuner att hitta tydligare "ramar" inför beslut om vindkraftsbyggen, det skulle underlätta processen och bli lättare(tydligare) för medborgarna och företagarna i kommunen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Hur vi tar hand om och bemöter de svagaste i vårt samhälle säger mer om oss, än den som behöver hjälp. Vår solidaritet med alla människor är en viktig del i hur vi möter våra medmänniskor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Vi ska inte tvinga in personer i förlegade uppfattningar eller teorier om oss människor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Vi vill öka jämställdheten, främja barns rätt till båda föräldrarna, då är detta ett sätt i det arbetet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Privata företag ska ej utarma den offentliga vården och minska tillgången till säker och beprövad vård. Det offentliga är något vi behöver värna. Skattemedel ska ej gå till privata företag och vinster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Ja! det ger trygghet och stabilitet vilket ökar chansen för snabbare integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Vi vill hellre satsa på att stärka upp Sveriges totalförsvar samt det nordiska försvarbetet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Trygghetssystemet ska vara inkluderande och stabilare. Medborgare som blir sjuka eller arbetslösa ska ej hamna mellan stolar. En gemensam försäkring för dessa grupper vore den bättre lösningen, ett sk samlat trygghetssystem.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Vi vill stärka allemansrätten samt genom att strandskyddet bevaras, skyddas även natur och djurliv.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Vi vill återinföra värnskatten så att de som har det bättre ställt, bidrar mer och de som har det svårare, inte ska drabbas lika mycket.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: I en demokrati är public service viktigt. Bör skyddas av grundlagen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Extra viktig Bilproducenterna har redan insett att det ej är hållbart. Vi ska hjälpa medborgare och företag att ställa om, så att de även får ta del av en bättre bilpark, både för miljön, klimatet och sin egen ekonomi.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Forskning visar att betyg i lägre årskurser ej är något positivt. Tidigast ska betyg ges i åk 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Systemet att jämna ut mellan kommuner behöver ses över. De kommuner som satsar/producerar förnybar energi ska tex få kompensation för det.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Straffen för våld mot kvinnor bör skärpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Risk att det skapar mycket högre hyror än idag är stor. Skulle leda till ökad segregation samt utslagning av de svagare.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Tåg som transportalternativ ska stärkas upp. Både för privatresor, affärsresor och transporter i Sverige och till kontinenten.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Det regionala ansvaret är viktigt att värna. Dock kan staten stötta upp tex rörande finansiering och stärka upp patientlagen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Karensdagen är ojämlik. De som har svagare ekonomi, saknar ofta möjlighet till tex distansarbete, medan de som har högre lön, ges den möjligheten. Det ger en orättvisa gällande möjligheten att "använda" karensdagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: En trygg arbetsmarknad är viktig. Arbetstagarnas trygghet är viktig., med tanke på hälsa, privatekonomi men även samhällsekonomin.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lea Strandberg: Om nya gruvor ska öppnas, ska de prövas mot strikt ställda miljökrav samt med hänsyn taget till tex rennäringen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lea Strandberg: Vi bor och lever i en global värld och tid. Rätten till asyl är en mänsklig rättighet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lea Strandberg: Vi behöver bekämpa den utökade gängkriminaliteten, samtidigt hitta en balans i mänskliga rättigheter samt personlig integritet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lea Strandberg: De rika har blivit rikare, de fattiga fattigare, denna utveckling behöver stävjas. De som har mer ska betala mer skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lea Strandberg: Extra viktig Med tanke på de klimatförändringar vi ser samt hur det påverkar arter, både i växt som naturliv, så är ett sätt att värna och skydda vår skog viktigt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lea Strandbergs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning