Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Alina Koltsova (fotograf null)

Alina Koltsova

Varför ska väljarna rösta på dig?

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet. Solidaritet med kommande generationer. Solidaritet med världens alla människor. Det är Miljöpartiets tre solidariteter - En stat som kan stå bakom dessa och verka för dem tror jag är något som är värt att eftersträva. jag kommer att kämpa för att Sverige ska vara en sådan stat, och tycker du som jag så bör du vill rösta på mig.

Presentera dig själv

Jag är en naturälskande boknörd till arkivarie boendes i de värmländska skogarna, som gärna tar ett dopp i det iskalla vattnet, både bildligt och bokstavligt.

Vad har du för yrke?

Arkivarie

I vilket land är du född?

-

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Flera, t.ex. Malala Yousafzai.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

På riks, helst mittenstyre med S, MP, C och L. Bara ett önsketänkande. Om inget annat så S och MP åtminstone. På region, gärna fortsatt Värmlandssamverkan (MP, C, L, M, KD och Sjukvårdspartiet). Kommunalt funkar det gott med S och V, men är öppen för förhandling med alla partier i Kommunfullmäktige utom SD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Alina Koltsova

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Extra viktig Skolans syfte ska vara utbildning - Aldrig vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Kärnkraften är dyr, farlig och tar lång tid att bygga ut. Mycket av uranet som används i svenska kärnkraftverk kommer dessutom från Ryssland, en fascistisk diktatur som utövar här och nu ett folkmordskrig i Ukraina.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Polisen har redan rätt att visitera dem de behöver, och visitationszoner kan vara väldigt stigmatiserande och utpekande för personer i ett visst område. Man är inte kriminell pga vilket område man bor i, kriminell blir man när man begår kriminella handlingar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Med tanke på att det är positivt för miljön och klimatet att spendera pengar på tjänster instället för konsumtion av varor bör RUT-avdraget ej avskaffas. Tanken med RUT är ett större fokus på cirkulär ekonomi och reparationer än vad vi har idag. RUT ska dock ej bli en subvention av välbärgades konsumtion av tjänster på bekostnad av mindre välbärgade, RUT ska gynna alla.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Inget rikt land bör överge den internationella solidariteten. Detsamma gäller också Sverige. I många utvecklingsländer där hungern redan är utbredd kommer Rysslands invasionskrig i Ukraina (även känt som Europas kornbod) skapa akut brist på vete. Matpriserna ökar. Det går att stå upp för internationell solidaritet och samtidigt bry sig om situationen hemmavid.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: På sikt bör monarkin helst avskaffas (dock med demokratiska medel, jag är ännu mer emot blodiga revolutioner än emot monarki), eftersom det är något motsägelsefullt att någon ska födas till ett offentligt ämbete i ett demokratiskt samhälle.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Extra viktig Det som behövs satsas på är ytterligare underlättanden för kollektivtrafik, cykel och elbil (särskilt ute på lands- och glesbygd). Sverige kommer ej nå sina klimatmål om skatten på bensin och diesel sänks. Dessutom kommer mycket av bensinen och dieseln från Ryssland, en diktatur som vi idag absolut bör bojkotta.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Beskattningen av tillgångar behöver vara mer enhetlig och rättvis än i nuläget. Det behövs ett system med progressiv beskattning för bostäder och andra fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Även om kultur inte ska styras strikt av politiker så är en kultur som drivs av kommersiella intressen dömd att bli smal och intetsägande. Ett fritt kulturliv utifrån konstnärlig frihet är rätt väg att gå. Avståndet mellan politiken och kulturen ska dock alltid vara starkt och tydligt!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Processen för etablering av ny vindkraft behöver ses över och bli mer strömlinjeformad. Kommunerna ska fortfarande bestämma, men när det beslutas och på vilka underlag behöver bli tydligare. Hänsyn till naturskogs och urskogs överlevnad behöver alltid finnas med i beräkningarna, så att vindkraften kan bli en äkta win-win för klimat, miljö och elförsörjning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Att uppriktigt be om hjälp ska aldrig räknas som något brott. Det går inte att förbjuda bort ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap. Tiggeriförbud leder dessutom alltid till att tiggeriet ökar på andra ställen, en dominoeffekt som vi ej ska upprätthålla.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Icke-binära har osynliggjorts länge och mycket nog, och detta osynliggörande bör brytas. En bra början där är att införa ett tredje juridiskt kön, anledningen till det är inte svårare än att det handlar om respekten för varje människas identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Samtidigt som den individuella friheten är en viktig del av vår politik så kan viss lagstiftning krävas för att bryta ner negativa strukturer som i längden stjälper just den individuella friheten. Därför vill vi se en tredelad föräldraförsäkring med en tredjedel öronmärkt till vardera vårdnadshavare samt en sista tredjedel att dela upp mellan dessa eller annan medlem av den närmsta familjen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Privata nätläkare har lett till att många uppsöker vård för mindre värdbehov vilket tär på den offentliga budgeten och kan leda till skattehöjningar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: En individ, och då i synnerhet barn, behöver i regel den trygghet och stabilitet som ett permanent uppehållstillstånd ger för att kunna engagera sig helhjärtat i integrationsprocessen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Tidigare var jag benhårt emot svenskt NATO-medlemskap och för den så kallade alliansfriheten, men det militära säkerhetsläget är ej mer detsamma som på 1990-talet. NATO har flera brister, men inget land tvingas in i NATO (beslut sker via den representativa demokratin) och i NATO ingår många demokratiska stater. Det går ej att säga detsamma om t.ex. den Ryska Försvarsalliansen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Välfärden ska inte monteras ner. Ingen vill bli för sjuk för att kunna jobba, eller förlora sin inkomst genom att bli arbetslös. En försämrad förmåga att försörja sig gör det inte lättare att komma in på arbetsmarknaden.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Extra viktig Strandskyddet finns för allas bästa. Med allas menas både människor, flora och fauna. Tack vare Strandskyddet kan även mindre ekonomiskt bemedlade också ta del av friluftsliv, utebad, fiske och natur, och tack vare Strandskyddet kan den biologiska mångfalden garanteras fortsatt gott liv både i vatten och på land. Därför ska Strandskyddet ej avskaffas, utan snarare beskyddas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Detta är varför Miljöpartiet föreslår återinförande av värnskatt för personer med högre inkomstnivåer, för att finansieringen av försvaret ej ska tvinga fram besparingar i välfärden samt ej ska drabba personer med ansträngd ekonomi. Svenska försvaret ska försvara alla oavsett socioekonomisk klass, och höjd skatt för upprustningen är där en bra början.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Public Service behöver bli starkt och brett för att kunna spegla alla aspekter och delar av Sverige. För att motverka politisk styrning av Public Service vill vi skydda verksamheten i grundlagen. Just idag ligger finansieringen av Public Service på en bra nivå, den är stabil och långsiktig, och så ska det fortsätta vara.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Extra viktig Det är absolut nödvändigt med omställning av transportsektorn. Idag är den igång för fullt, då nybilsförsäljningen domineras av elbilar och laddbara bilar. Bensin- och dieselbilar blir på sikt en stor förlustaffär för hushållen att köpa då det blir allt dyrare att köra med sådana. Dessutom måste Rysslands krigskassa, som finansieras av bl.a. bensin och diesel, stoppas. Också för Ukrainas skull.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Enligt forskningen har betyg i lägre åldrar negativ påverkan på lågpresterande elever (risk för att de tappar studiemotivation och självförtroende) samt ingen positiv effekt för de elever som klarar sig gott i skolan. Betyg bör enligt Miljöpartiet ges först från årskurs 7, då betyg inte är något dåligt i sig utan snarare tvärtom. Instrumentet betyg bör dock hanteras varsamt och ansvarsfullt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Den ekonomiska utjämningen mellan kommuner behöver ses över och bli mer rättvit. Detta gäller inte minst vid produktion av förnybar el.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Att utnyttja en annan person som ett objekt på ett sådant sätt är ett så allvarligt brott att det inte borde vara möjligt att slippa undan med endast en bot. Frågan är dessutom en del av det pågående arbetet mot mäns våld mot kvinnor, som Miljöpartiet arbetat med ihop med Socialdemokraterna.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Marknadshyror i sig är ett mycket dåligt förslag, då det skulle medföra höjda hyror. Just detta är en direktbiljett till ökad bostadsbrist för personer med låga inkomster, ökad segregation och på sikt också hemlöshet. Något som är väsentligt viktigt för alla människor är att kunna ha någonstans att bo, och att det är en garant som icke skall äventyras.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: För att klimatmålen ska nås krävs att vi reser mindre med flyg och mer med tåg. Det är lättast att flytta över trafiken från kort- och inrikesflyg, och för en hög standard och förberedelser inför framtiden krävs räls anpassat för höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Så långt det är möjligt bör beslut fattas nära de människor som det påverkar. Därför kan staten visserligen ta ansvar för finansiering och förtydligande av lagar relevanta för sjukvården, men verksamheten bör fortfarande ligga på regionnivå.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Karensdagen i sjukförsäkringen är dåligt för både välfärden, samhällsrättvisan och icke minst för folkhälsan. Den har gjort att lågavlönade tvingats gå sjuka till jobbet för att få ihop ekonomin, vilket vi under den nyliga pandemin sett kan leda till smittspridning av allvarliga sjukdomar. För ett mer rättvist, hälsosamt och säkert system i arbetslivet bör Karensdagen slopas helt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Arbetsmarknaden bör vara trygg för alla. Det blir den inte om det blir enklare för arbetsgivare att säga upp anställda, då många anställda samt sökande redan har höga trösklar till arbetsmarknaden trots att de gör allt rätt. Det är klart man ska få säga upp anställda som gång på gång missköter sig, men då ska orsaken till uppsägningen vara fastställd och ha saklig grund.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alina Koltsova: Med tanke på att naturen i Sápmi redan drabbas hårt av gruvprospekteringar bör det snarare vara tvärtom, genom att nya gruvor prövas mot höga miljökrav samt riksintresset för rennäringen. Dock är Miljöpartiet ej emot nya gruvor. Man kan exempelvis ge mer resurser till miljöprövande myndigheter och således effektivisera tildståndsprocesserna för gruvindustrin.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alina Koltsova: Extra viktig Ingen väljer att vara flykting. Däremot kan man välja att ta emot flyktingar och hjälpa dem så mycket som möjligt, oavsett var flyktingarna kommer från och flyr från. Det finns en vision som Miljöpartiet har där alla människor ska ha möjlighet att få flytta men att ingen ska tvingas fly. Det är inte svårare än att det handlar om medmänsklighet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alina Koltsova: Miljöpartiet stödjer kommande lagstiftning om preventiva tvångsmedel, och ska vi få bukt med den grova gängkriminaliteten bör vi utöka möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning för att förbättra möjligheterna att klara upp grova brott. Däremot måste vi hitta en bra balans, då vi fortsatt måste slå vakt om mänskliga rättigheter samt den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alina Koltsova: Såsom utvecklingen sett ut under de senaste årtiondena har rika blivit rikare och fattiga blivit fattigare. Det är rätt ut sagt skamligt för ett land som Sverige, som brukar hålla jämlikhetsfanan högt. Vi kan ej radera klyftor, det är orealistiskt, men klyftorna måste minska och skattesystemet måste bidra till ett rättvist samhälle med stark välfärd och hjälp för att uppnå klimat- och miljömålen.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alina Koltsova: Extra viktig Antalet naturskogar minskar kraftigt i Sverige samtidigt som artfattiga monokulturer breder ut sig. FN uppmanar dessutom att skydda minst 30% av land och hav. Detta mål har EU tagit också, och Sverige är i akut behov av att följa denna uppmaning då t.ex. de stora fjällskogarna är ett världsunikt arv att förvalta. Det är inte svårare än att vi bör rädda den biologiska mångfalden också hemmavid.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Alina Koltsovas val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning