Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jens Wennberg (fotograf )

Jens Wennberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag står upp för individens valfrihet och rätt att bestämma över sina egna val. De svagaste ska ha samhällets stöd så att de får ett bra och innehållsrikt liv. Skolan ska vara för alla och stöda de som har det svårt och är i behov av olika insatser för att kunna komma ut på den framtida arbetsmarknaden.

Presentera dig själv

Är en en bred politisk intresserad person. Alltid varit så. Tycker om att vistas i skog och mark. Jobbar politiskt i ca 14 år. Har arbetat inom äldreomsorgen, industrin. Från ca 27 år ålder har jag jobbat inom skolans värld.

Vad har du för yrke?

Studie- och yrkesvägledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Lez wahlaen stod upp för friheten.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en borgerlig regering. Där L, KD och M ingår. Jag hoppas att C kan ändra politisk inriktning och tänka sig ingå här också.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Svar i valkompassen

:

Jens Wennberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Framtida elbehov, miljöomställningen kommer att behöva mera kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Har visat sig vara bra avdrag och försvårat svartjobb och ökat skatteintäkterna.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Sverige har haft som mål att biståndet är 1% av bmp. Är ett bra värde, mått

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Vi behöver se över beskattningen av drivmedel. Det är väldigt många som är helt beroende av bilen för att kunna ta sig till sitt arbete.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Är öppen föra att titta över dagens fastighetsbeskattning. Dock ingen återgång till som det var tidigare.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Kulturen ska vara fri och inte beroende av privata givare. Det offentliga ska därför stöda den fria konsten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Det kommunala vetot väger tungt. Samtidigt ska vindkraft byggas där det behövs mer el.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Viktigt att föräldrarna själva får bestämma hur de vill fördela sin föräldraledighet. Men ett viss styrning så att även mannen tar ut dagar är viktig.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: De ska däremot måsta ha kontor i varje region där de är verksamma så att regionen inte behöver beta för utomlänsvård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Har visat sig inte fungera.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Stöder helt den NATO process som nu som pågår.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Jag vill verka för en arbetslinje. Bidrag har aldrig gynnat den.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Det måste bli mer flexibelt. Kommunerna själva ska få bestämma var de vill bygga attraktiva bostäder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Vi har råd att öka försvarsanaslegen utan skattehöjning. Går göra omfördelningar i budgeten för detta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Media ska vara fri och inte styras av staten.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Det finns i dag inget alternativ för många bilägare. Infrastrukturen för tex elbilar finns ej på plats. Därtill är dessa bilar för dyra för en vanlig löntagare.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Viktigt att få stämma av hur det går för barnet i skolan så tidiga insatser kan göras.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Det är viktigt att titta över detta med utjämningssystemet mellan kommuner/ skattebidrag. Här ska det även tas i beaktande var det är för skattetryck i den kommun som erhåller bidraget. Har du högt skattetryck får du bidrag. lågt skattetryck inget bidrag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Det kostar för mycket och kommer att ta resurser från andra viktiga infrastruktursatsningar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Kommer inte att lösa vårdens problem med köer och tillgänglighet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Har visat sig få ner sjukskrivningar. Så den fyller absolut ett syfte.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Viktigt att företag har en möjlighet att kunna behålla kompetenspersonal som de annars skulle måsta säga upp.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jens Wennberg: Vi behöver mineraler till miljöomställningen, batteriproduktion.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jens Wennberg: Vi ska följa EU och ligga på dess genomsnitt. Vi ska ej ha en fri invandring. Anhöriginvandringen ska även skärpas ang försörjningskravet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jens Wennberg: Vi har ett förändrar kriminellt samhälle, med nya sätt att begå brott. Detta kräver även nya bättre metoder för polisen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jens Wennberg: Det måste finnas ett incitament att kunna jobba mera och tjäna pengar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jens Wennbergs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Skola och utbildning