Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eva Weibull Larsson (fotograf null)

Eva Weibull Larsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är vindkraftsmotståndare. Djur- och människovän. Vill satsa på vården, pensioner och att svenska folket ska få det bättre. Vi behöver se över våra myndigheter och utlandsbiståndet, minska migration och skatter. Företagen ska få bättre villkor. Kriminaliteten, bidragsbrotten och hederskulturen ska bekämpas. En stark vilja och kämpaglöd för att få ordning på Sverige! Är hårdhudad om det behövs.

Presentera dig själv

Arbetsvetare som alltid varit samhällsintresserad, bestämde mig för att engagera mig politiskt under pandemin, märkte då att landet inte sköttes på bästa sätt. Har familj, bor i nybyggd villa, tycker om djur. Bilintresserad. Empatisk. Aktiv på sociala medier, politiska frågor mm. Modig & strategisk debattör, en stark vilja att förbättra! Arbetsmarknadsfrågor efter alla år som arbetsförmedlare.

Vad har du för yrke?

Jobbcoach eget företag, beteendevetare. Har arbetat med det mesta genom åren.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Jessica Stegrud på Sd

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M, Sd, Kd och L

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet
Miljöpartiet
Socialdemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Eva Weibull Larsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Jag tycker det är bra som det är, har inga förslag till förändringar, men följer Moderaternas vilja i denna fråga.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Extra viktig Det är helt nödvändigt för att vi ska klara vår energiförsörjning. Hade dock gärna sett den nya generationens kärnkraftverk där man återvinner avfallet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Bra förslag men helst bara om man misstänker gängkriminalitet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Nej, RUT ska vara kvar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Extra viktig Ja, Sverige behöver se över vad våra skattemedel går till och först och främst ska pengarna gå till att förbättra Sverige, vilket behövs efter så många år av slöseri med statens medel.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Nej, jag tycker det är lagom och ser inget behov av att minska, förutsatt att kungahuset fortsätter sköta sig och representera Sverige på ett bra sätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Extra viktig Ja, det är nödvändigt för hushållens, lantbrukens och företagens skull.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Extra viktig Absolut inte, inga fler skatter eller höjda skatter! Sverige har redan ett av de högsta skattetrycken i världen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Visst, det låter väl som ett bra förslag. Jag följer vad än partiet beslutar i denna fråga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Extra viktig Absolut inte, en mycket viktig fråga! Staten får inte köra över kommunerna. Vetorätten för kommunerna ska vara kvar!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Extra viktig Bra förslag, då det ofta är organiserad brottslighet som ligger bakom tiggarna. Ovärdigt att sitta och tigga utanför affärer t ex, nej det vill vi inte ha.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Nja, ingen viktig fråga för mig. Ej så betydelsefull fråga men helt OK om det är många som vill att det ska genomföras.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Ja, det ska de men en liten morot till papporna så att de tar ut mer av föräldraledigheten tycker jag inte är fel. Kanske jämställdhetsbonus?

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Jo, absolut ska de det. Valfrihet är viktigt!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Extra viktig Nej, Sverige måste se över migrationspolitiken, minska migrationen överhuvudtaget och utfärda färre PUT och medborgarskap. Medborgarskap ska också kunna återkallas vid misskötsel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Ja, ingen tvekan på det. Av säkerhetsskäl.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Nej, incitamenten för att arbeta måste förstärkas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Extra viktig Jag anser nog att vi behöver ett visst strandskydd för allemansrätten och den biologiska mångfaldens skull.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Extra viktig Jag säger blankt nej till fler skatter! Sverige dignar redan under ett högt skattetryck, som tvärtom behöver sänkas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Ja, Public service tar redan emot för stora summor av skattebetalarnas pengar. PS får inte heller driva en politisk propaganda, det måste vara helt förbjudet och ska regelbundet undersökas om så inte är fallet. De måste vara neutrala.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Extra viktig Nej, återigen, valfriheten för medborgarna är viktigast av allt!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Det räcker från årskurs 6 som det är idag.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Det säger jag nej till.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Ja, det låter som ett bra förslag. Även de som säljer sex ska kunna få rätt till skadestånd och ska räknas som brottsoffer.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Marknaden kommer att reglera hyrorna på ett naturligt sätt, tillgång och efterfrågan mm.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Extra viktig Ja, avveckla direkt! Alldeles för dyrt, bättre att lägga pengarna på att rusta upp nuvarande järnväg och underhåll av densamma.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Extra viktig Ja, åtminstone tycker jag att regionerna borde avvecklas eller omorganiseras på något sätt, mer pengar behöver gå till själva vården och inte till dyra lokaler, mellanchefer mm.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Nej, jag tror vi behöver behålla karensdagen men jag är öppen för att rösta ja till det om majoriteten så vill.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Det är på en lagom nivå som det är nu.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Weibull Larsson: Ja, det ska bli enklare att öppna gruvor i Sverige om det är av svenskt riksintresse, andra länder t ex Kina ska inte få öppna gruvor i Sverige. Dessutom måste naturvärdena beaktas först, rennäringen etc.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Weibull Larsson: Extra viktig Hade jag fått bestämma så hade vi stoppat all invandring till Sverige överhuvudtaget under en period förutom för människor från vårt närområde.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Weibull Larsson: Nej, inte utan brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Weibull Larsson: Vi behöver minska skattetrycket överhuvudtaget i Sverige.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Weibull Larsson: Jag tycker det är viktigt med biologisk mångfald i våra skogar, speciellt gammelskogen. Minska all byråkrati för skogsägarna.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eva Weibull Larssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi