Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kenneth Max (fotograf Mikaela Engström)

Kenneth Max

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill jobba för ett starkt civilsamhälle. För detta krävs ett bra företagsklimat, en bra skola och en god äldreomsorg. Allra viktigaste uppgiften är få så många elever som möjligt att klara gymnasiet för att inte hamna i utanförskap. Samarbete skola-arbetsliv behöver förstärkas. Möjligheten att bygga på de fina platser som man bodde på förr kräver lättnader i riksintresse och strandskydd.

Presentera dig själv

Jag är 58 år och jobbar i eget skogsföretag när jag inte sysslar med politik i kommun eller region. För mig är individens frihet viktig. Jag vill att medborgarna ska ha större möjligheter att göra egna val. Jag anser att politikens uppgift är att jobba med förutsättningarna för detta. Inte att tala om för dem hur man ska leva sina liv.

Vad har du för yrke?

Egen företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

På riks önskar jag en regering som leds av Moderater med stöd av andra partier som har en vilja att få till en förändring och i majoritet kan lösa de samhällsproblem vi står inför. I regionen önskar jag en majoritet med Moderaterna i ledningen. I Vårgårda kommun vill se Alliansen styra med Moderaterna som största parti.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Kenneth Max

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Extra viktig Jag tycker det är ett dåligt förslag eftersom det tar bort fokus från det som verkligen är problem i svensk skola, nämligen att inte alla elever möts av en utbildad lärare med höga förväntningar på eleverna i ett klassrum där lugn och ro råder i en skolmiljö där man inte blir utsatt för kränkningar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Extra viktig Det behövs planerbar el för en fungerande energimix. Då behöver vi kärnkraften som också är fossilfri. Att kärnkraften i södra Sverige stängdes ner av ideologiska skäl har kostat hushållen stora pengar i höjda elräkningar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Vi behöver ta tag i gängkriminaliteten med alla tillgängliga medel.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: RUT-avdraget är mycket lyckat då det har gjort en svart sektor vit. Det är också en bra sektor att starta sitt första företag i. Så länge det inte genomförs en rejäl skattereform anser jag att avdraget ska vara kvar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Kungahuset gör en viktig insats för landet Sverige. Systemet med apanage anser jag ska var kvar. Vilken nivå det ska vara på kan någon bättre lämpad än jag räkna ut.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Extra viktig Resan mot fossilfria transporter måste fortsätta. Dock har priserna i Sverige rusat till den grad att folk knappt har råd att åka till jobbet. Priserna behöver harmoniseras med i alla fall kringliggande länder för att inte helt slå ut vår konkurrenskraft.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Svenskarna är högst beskattade i Världen. Ytterligare skattehöjningar kommer inte att gynna landet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Min grunduppfattning är att man ska betala för det man använder i möjligaste mån. Viss del statlig kultur måste vi dock alltid ha. Men gärna fler privata aktörer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Extra viktig Jag är emot att ta bort kommunernas vetorätt för vindkraftsetableringar. Vi måste vara kritiska och ställa oss följande frågor: 1. Vem bygger vindkraften? 2. Vem betalar? 3. Vart går förtjänsten? 4. Vem plockar ner den efteråt? Är svaret kinesiska staten är jag mycket skeptisk. Bättre vore att ändra förutsättningarna att bygga planerbar kraftproduktion.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Extra viktig Vi behöver vänner som kan hjälpa till och skydda vårt land om vi blir angripna. Det är tråkigt att släppa 200 år av alliansfrihet, men med det aggresiva Ryssland så nära är det det enda rätta.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Vi behöver få fler i arbete, inte större incitament till att inte arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Extra viktig I storstadskommuner bygger man för fullt trots generellt strandskydd. Låt landsbygdskommunerna själva förfoga över strandskyddsbestämmelserna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Extra viktig Nej! Vi får omprioritera statens utgifter istället. Ett sätt är att prioritera arbetslinjen före bidragslinjen. Ett annat är att minska på biståndet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Jag har en stor behållning av Public service. Det finns dock visst programutbud som likagärna kan tillhandahållas av den privata marknaden.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Vi måste givetvis fasa ut det fossila. Men att göra det så snabbt tror bidrar till att vi stannar hela Sverige. Utfasningen ska göras i den takt som det fossilfria kan komma på plats.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Betygen är en del i att ställa höga förväntningar på eleverna och jag tycker att fjärde klass kan vara en bra nivå att börja på.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Detta ska förstås ses över kontinuerligt. Efter den senaste justeringen av skatteutjämningen tycker jag att man har landat bra, En viktigare fråga är att fasa ut riktade statsbidrag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Bostadsmarknaden i Sverige fungerar dåligt och behöver en rejäl reform. Marknadshyror kan vara en del i en sådan reform.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Extra viktig När kostnaden för höghastighetstågen förs in i den nationella infrastrukturplanen skjuter den undan nästan allt annat. Bättre då att göra en rejäl satsning på upprustning av den befintliga infrastrukturen inklusive det mindre vägnätet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Jag är egentligen inte emot förslaget, men just nu när man jobbar så hårt i regionerna med att komma tillrätta med köer med mera, tror jag att det skulle ställa till mer problem än nytta.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Det som istället behövs är reformer för att fler ska arbeta.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kenneth Max: Om vi önskar att använda produkter som tillverkas av råvaror som tas upp ur gruvor får vi faktiskt släppa till våra egna naturresurser till detta .

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kenneth Max: Extra viktig En brukad skog tar upp mesta möjliga koldioxid.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Kenneth Max har hoppat över denna fråga