Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Monica Holtstad (fotograf annie raivio)

Monica Holtstad

Varför ska väljarna rösta på dig?

Erfarenhet och många kontakter i olika branscher och grupper av människor. Mitt yrkesliv /livserfarenhet ger mig möjlighet att vara en politiker med fötterna i verkligheten . Politiken är ett engagemang och inte en karriärväg. Jag har stor erfarenhet av att arbeta politiskt sedan 2006 inom olika områden; folkhälsa, regional utveckling, kultur, sociala frågor. Är just nu vice ordf i socialnämnden

Presentera dig själv

Arbetat i landstinget och kommunen som sjukgymnast. Nu anställd som säljare i privat företag. Högskoleutbildad men med ett låglönejobb. Tre vuxna barn. Varit hemma länge med barn,arbetat deltid. Fritid; springer , åker skidor, är i skogen. Aktiv i politiken sedan 2006. Ensamstående .

Vad har du för yrke?

Säljare, sjulgymnast

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

marit poulsen

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Liberalt borgerligt

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Monica Holtstad

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Det centrala är inte huvudmannaskapet utan kvaliteten . Såklart måste det finnas gränser för vinster . Tror dock att om man säkerställer kvalitet med noggrann uppföljning och kravspecifikation minskar utrymme för alltför stora vinster .

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Extra viktig Sverige behöver stabil tillgång till el året runt oavsett väder och vind. Det behövs för att säkra även tillväxt och industrins behov. Vi behöver mer el för att bli mer miljövänliga !

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Om polisen bedömer att det är nödvändigt litar jag på polisens bedömning . Samma här; motiv ska finnas, uppföljning ska göras !

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Rut är bra för ffa kvinnors möjlighet till eget företagande . Varför är det ok med rot? Helt ologiskt . Att stimulera till företagande och frihet för människor att göra egna val är bra; både för den som köper och den som säljer.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Det verkar dumt. Bäst är väl att hjälpa människor får de befinner sig, inte att de ska behöva fly innan de får hjälp.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Om de kan motivera sina utlägg utifrån den plikt de ska utföra ; ok. Det är för mig tudelat. Medel för egen konsumtion känns tveksam till att höja.Medel till fastigheter/kulturarv är en annan sak men vet inte vad ni egentligen menar med frågan. Att effektivisera och optimera insatta medel till kungahuset är bra. Öppenhet är viktigt när många andra verksamheter får vända på varje krona.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Hela Sverige ska leva. Man ska kunna bo även utanför större städer med väl utbyggd kollektivtrafik. Människor ska kunna välja att bo i hela Sverige.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Det behövs ett fritt kulturliv men där staten tar ansvar för bredd, mångfald. Att inte enbart sånt som är Kommersiellt gångbart ska finnas. Vi behöver ett brett kulturliv och det behövs en statlig styrning . Tillgänglighet för alla inte bara för de som har råd.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Extra viktig Nej. Kommunalt veto är viktigt. Kommunen vet vad som är viktiga miljöer för sina innevånare . Kommunen ska ha rätt att stoppa!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Det går inte att förbjuda . Där emot viktigt att samhället kontrollerar så inte människohandel bedrivs .

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Valfrihet! Tro på att människor kan ta ansvar för sina egna liv! Vi är olika- låt oss vara det!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Inte så insatt men det låter som om det är alltför svårkontrollerat apropå kontroll och kravställan

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Svårt; det underlättar integrationen men problematiskt med tillgång till alla skattefinansierade förmåner . Inte en enkel fråga . Däremot måste processen påskyndas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Självklart.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Borde inte vara ett generellt förbud .Bör prövas från fall till fall. Svårt med generell förbud. Mer individuell prövning .

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Inte höja mer skatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Public service är viktig och viktigare än någonsin. Vi behöver fri och oberoende media för att säkra demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Betyg i skolan är bra. Alla kvalitets uppföljning är bra.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Har vi inte redan skatteutjämningssystem?

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: För dyrt i proportion till kostnaden . Underhåll och bygg ut nätet istället.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Monica Holtstad: Jämlik vård över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Monica Holtstads val:

 • Energipolitik
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Monica Holtstad: Staten ska ta över ansvar för skola och sjukvård.