Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Louise Mörk (fotograf Sanna Eriksson)

Louise Mörk

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att de vill ha en person i riksdagen som vet hur det är att bo på landsbygden, som brinner för utbildningsfrågor och som vill göra Sverige bättre och jämlikare.

Presentera dig själv

Jag är en ung, driven småbarnsmamma boende utanför Piteå med min man och vår dotter. Vill ha ett Sverige där vi tillsammans utvecklar samhället att bli ännu bättre. Kopplar av med pussel och hänger en del ute på gården med familjen.

Vad har du för yrke?

Ombudsman

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Anna Ekström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en Socialdemokratisk styrd regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Louise Mörk

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Mörk: Extra viktig Våra gemensamma skattepengar ska inte delas ut i vinst, utan de ska tillbaka till verksamheten och göra den ännu bättre.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Mörk: De senaste tidens händelser i världen har påverkat priset på drivmedel, även om skatten inte har ändrats har priserna gått upp. Det påverkar människor som bor på landsbygden, på platser där det inte finns kollektivtrafik och bilen är det enda alternativet. Samtidigt behöver vi tänka om kring användandet av bilen och inte uppmuntra att välja bilen framför en kollektivlösning.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Mörk: Det behövs en blandning av kultur och aktörer i hela landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Mörk: Fler kommuner behöver vara med i arbetet mot en fossilfri framtid. Idag är det vissa kommuner som fått ta ett större ansvar än andra.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Mörk: Tiggeriet ska upphöra helt, men dit når vi inte med att förbjuda människor att be om hjälp utan vi behöver göra insatser. Det kan vara att ge bistånd till andra länder eller på andra sätt hjälpa människor i andra länder.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Mörk: Extra viktig Ett barn behöver en nära relation till sina föräldrar och det är därför viktigt med ett jämställt uttag av föräldraledigheten. Bristen på jämställdhet blir tydligare när man får barn och än idag är det kvinnorna som arbetar deltid när barnen är små och som tar huvudansvaret för hem och familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Mörk: Det behövs en bättre reglering än vad som finns i dag. Patienternas vårdbehov måste alltid gå först – även på nätet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Mörk: Permanenta uppehållstillstånd som huvudregel är inte möjligt om inte så gott som alla andra EU-länder också har permanenta uppehållstillstånd som huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Mörk: Att kunna bygga strandnära i landsbygdskommuner kan bidra till attraktionskraften att flytta ut eller till landsbygden. Samtidigt behövs en reglering för att det inte ska hamna i att det enbart byggs fritidshus i attraktiva lägen i en kommun.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Mörk: När vi alla är med och finansierar Public service ska det också ha ett brett utbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Mörk: Extra viktig Betyg kan göra att elever anstränger sig extra, men det kan även leda till stress, låg självkänsla och en stämpel att inte vara bra nog. Ett omdöme om en elev når upp till målen eller behöver mer hjälp räcker i låga åldrar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Mörk: Om samhället ska ställa om ska det vara lätt att göra rätt val. Med höghastighetståg blir det en mindre tröskel att välja tåget framför flyget eller bilen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Louise Mörk: Blir sjukvården förstatligad tas besluten längre bort från medborgarna. Samtidigt behövs ett nytänk kring sjukvården och hur den ska fungera bättre.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Louise Mörks val:

 • Skola och utbildning

Så svarar Louise Mörk: Extra viktig Allting börjar i skolan. Inte bara lär sig barnen viktiga ämneskunskaper, de får dessutom testa nya saker och bejaka sina intressen. Skolan är en plats där barn får både kunskap och kompisar, och där läggs grunden för de individer som ska växa upp och bli demokratiska medborgare. En av de största faktorerna att inte hamna i utanförskap är en genomförd skolgång med godkända betyg.