Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Catarina Espmark (fotograf null)

Catarina Espmark

Vad har du för yrke?

Civilekonom, egen företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt Kamala Harris

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Catarina Espmark

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Catarina Espmark: Kvaliten och arbetsmiljön i skolan är viktig för elever och personal.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Catarina Espmark: Vi behöver bygga ett fossilfritt Sverige!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Catarina Espmark: Tryggheten att bo och leva i Sverige måste stärkas. Trygghet ger frihet.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Catarina Espmark: Det måste gå att bo, leva och verka i hela Sverige. Kollektivtrafik saknas i vissa delar. Vi måste kunna ta oss till jobb och skola.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Catarina Espmark: Kulturen innebär ett lärande om vår egen och andra kulturer. Det ör vuktigt för samhällsutvecklingen och förståelsen för varandra.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Catarina Espmark: SJälvklart - frihet och ansvar för familjen

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Catarina Espmark: Nätläkare kan fylla en viktig funktion i glest befolkade områden med lång väg till närmsta vårdinrättning - så dom ska finnas kvar.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Catarina Espmark: För snart, bra på sikt. Men vi behöver få fram alternativa energikällor innan vi kan ta det beslutet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Catarina Espmark: Extra viktig Vi behöver en fungerande tåg/spårtrafik i hela Sverige innan denna satsning görs.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Catarina Espmark: Om man menar viss specialistvård.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Catarina Espmark: Hänsyn måste tas till lokala förutsättningar och till de som bor på platsen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Catarina Espmark: Extra viktig Trygghet ger frihet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Catarina Espmark: Extra viktig Huvuddelen av Vi skogsägare tar mycket väl hand om våra skogar och avsätter på frivillig väg bestånd. Skogen bidrar med klimatnytta om den vår vara i produktion. Vi behöver skog som växer/helst som tonåringar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Catarina Espmarks val:

  • Lag och ordning