Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gunilla Svantorp (fotograf null)

Gunilla Svantorp

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag aldrig ger upp det jag tror på och för att jag inte bara tittar på när något är orättvist utan ser till att försöka göra något åt det. Det viktiga är inte att det syns att jag varit inblandad, det viktiga är resultatet. Rättvisa, jämställdhet och lika möjligheter oavsett familjebakgrund driver mitt politiska engagemang.

Presentera dig själv

Jag är fyrabarnsmamma till vuxna barn, farmor till två, bokläsare, joggare och stickar ständigt raggsockor. Är genuint nyfiken på hur folk tänker kring olika saker, lyssnar hellre än snackar och är mån om allas delaktighet. Åker gärna till Frankrike när tid och möjlighet ges.

Vad har du för yrke?

Folkhögskollärare, fil.mag. i pedagogik

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Birgitta Dahl

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Magdalena är statsminister

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Gunilla Svantorp

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Extra viktig Våra gemensamma pengar som avsätts för skolgång ska stanna i skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Vi står bakom beslutet om 100 % förnybar energi men det motsätter inte utbyggnad av kärnkraft. Det står företag självklart fritt att bygga ut kärnkraften om man vill.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Polisen har redan idag stora befogenheter.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Extra viktig Vi har inget förslag om att avskaffa det men för mig är det viktigt att våra gemensamma pengar använda fördelningspolitiskt bra. Detta bidrag ger mest till de som redan fått mest, alltså helgons tvärs mot hur det borde vara så det borde i första hand få ett tak, i andra hand tas bort.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Vi står upp för att 1% av BNI ska användas till bistånd. Dessa medel gör stor skillnad och är en viktig satsning för solidaritet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: I grunden vill mitt parti ha republik men så länge vi har ett kungahus så måste det kunna representera Sverige väl.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Det är kämpigt för många nu p g a kriget i Ukraina och allt behöver göras för att underlätta de ekonomiska svårigheterna. Regeringen har redan sänkt skatterna men mer behövs.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Däremot behöver vi se över fördelningsprofilen på vissa skatter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Självklart är det bra om den privata sektorn bidrar mer men för att uppnå en mångfald av aktörer krävs nog en stark statlig och regionalt finansierad sektor

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Det kommunala självstyret är viktigt. Regeringen har lagt fram en plan för fortsatt vindkraftsutbyggnad.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Vi borde bekämpa fattigdom istället för de människor som hamnar i svårigheter

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Vi har under många år haft stor nytta av alla de är vi haft personnummer i vårt land och kunnat göra jämförelser. Det är unikt och värt att bevara. Nackdelarna med att förlora det överväger fördelarna med förändringen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Extra viktig Barn har idag med den fördelning av dagar som vi kan se inte lika rätt till båda sina föräldrar och jag vill att dagarna delas lika. Som ett steg på vägen kan en tredelning vara bra.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Digitala sjukvårdstjänster bör ingå som en del i den ordinarie sjukvården. Nätläkartjänster bör ingå i den allmänna sjukvården och även finansieras av regionerna och kvaliteten ska självklart vara hög.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Världsläget har gjort att detta blir nödvändigt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Fler ska få ersättning som motsvarar 80% av lönen

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Sverige ser olika ut och självklart måste det bli enklare att bygga i lägen där människorna är få och tvärtom. Allemansrätten ska självklart värnas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Självklart behöver de som har möjlighet bidra mer i det som ingår i våra gemensamma åtaganden såsom försvaret

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Tvärtom ska de ha ett brett uppdrag så alla kan hitta något som de är intresserade av

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Vi har infört ett system som premierar bilar med låga utsläpp

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Finns ingen forskning som motiverar ett beslut om betyg från åk 4.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Dagens utjämningssystem tar inte tillräckligt stor hänsyn till strukturella faktorer som är svåra för kommunerna att påverka. För mer jämlikhet behöver vi omfördela ännu mer.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Absolut. Att utnyttja andra människor ska alltid ge hårt straff.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Det bidrar inte på något vis till att det blir lättare att få en bostad. Snarare att hyrorna höjs och fler får svårare att faktiskt få en rimlig boendekostnad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Vi behöver öka likvärdigheten och då behövs kanske mer statlig styrning men ingen stor omorganisation

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Det behöver ses över hur systemet kan bli mer solidariskt. Alla kan inte jobba hemifrån när de blir sjuka och då slår det orättvist.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gunilla Svantorp: Gruvorna är viktiga i arbetet med klimatomställning men det måste ske i samverkan med andra intressenter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunilla Svantorp: Att söka asyl är en mänsklig rättighet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gunilla Svantorp: Idag betalar vi inte alls efter bärkraft, det behövs en rejäl översyn och förändring.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gunilla Svantorps val:

 • Skola och utbildning

Så svarar Gunilla Svantorp: Extra viktig Därför att lyckas vi inte med skola och kompetensförsörjning så lyckas vi inte med några andra områden. Det är helt avgörande att skolan är bra för alla barn, oavsett familjebakgrund