Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Amanda Andersson (fotograf null)

Amanda Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är Miljöpartist för att jag tror på en framtid där vi inte bränner ut planeten eller människorna på den. Som representant för Miljöpartiet vill jag arbeta för att bygga det nya gröna folkhemmet. Det nya gröna folkhemmet bygger vi tillsammans genom att våga investera i det som är vårt gemensamma: i välfärden, i jämlikheten och i klimatarbetet.

Presentera dig själv

Jag heter Amanda och bor i den lilla trästaden Alingsås. Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och blev medlem i Miljöpartiet 2014. Till vardags arbetar jag som sjuksköterska och på min fritid, när jag inte engagerar mig politiskt, tycker jag om att uppleva naturen från hästryggen eller att läsa böcker.

Vad har du för yrke?

Sjuksköterska

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Alexandria Ocasio-Cortez

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Drömmen är ju såklart att MP får 51%. Men jag är realist och inser att det nog inte kommer att bli så och då vore det bästa för Sverige en rödgrön majoritetsregeringen (S,MP, C & V).

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Amanda Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Extra viktig Skolans syfte ska alltid vara kunskap och utbildning, aldrig vinst!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Extra viktig Kärnkraft är dyrt och tar lång tid att bygga. Sverige behöver billig el nu (t.ex vindkraft), inte dyr el om 20år.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Polisen har redan idag lagstöd att visitera de personer som de behöver kontrollera. Människor i socioekonomiskt utsatta områden skulle drabbas som grupp av visitationszoner, vilket skulle skapa otrygghet och spänningar i samhället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Om RUT-avdraget ska finnas kvar ska det främja den gröna omställningen, inte subventionera välmående gruppers konsumtion av tjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Sverige ska fortsatt stå upp för internationell solidaritet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Monarkin har ingen plats i ett modernt demokratiskt samhälle.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Extra viktig Priset på utsläpp ska öka, inte minska. Det som är bra för miljön ska vara billigt och det som är dåligt ska vara dyrt. Beroende av bil ska inte innebära ett beroende av bensin och diesel, fler bilar behöver köra på el och biogas! Dessutom fortsätter Sverige att finansiera Putins krig i Ukraina genom att sänka skatten på bensin och diesel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Vi behöver skapa en mer enhetlig och rättvis beskattning av tillgångar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Det offentliga ska ge stöd till kultursektorn, samtidigt som politiken ska hålla en armlängds avstånd för att säkerställa det fria kulturlivet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Kommunens veto måste reformeras, men kommunerna ska fortsatt bestämma var de vill ha vindkraft. Att föra tillbaka fastighetsskatten för vindkraft till kommunerna är ett sätt att öka intresset för vindkraft i alla kommuner.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Det är inte ett brott att be om hjälp. Människor slutar inte vara fattiga för att de inte får synas på offentliga platser, de får det bara ännu jävligare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Det är självklart att den som varken identifierar sig som man eller kvinna inte heller ska tvingas att göra det i juridisk mening.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Miljöpartiet vill främja barns rätt till båda sina föräldrar. År 2020 tog mammor ut 68,7% av dagarna med föräldrapenning. Jag och Miljöpartiet tycker att en tredjedel av dagarna ska användas av vardera förälder, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är en del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Extra viktig Vård och omsorg ska inte bedrivas i vinstsyfte. Skattepengar som går till välfärden ska stanna i välfärden. Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. En förstärkt vårdgaranti i primärvården bör införas, så att du inom max tre dagar kan få en medicinsk bedömning. Privata nätläkare har lett till att många söker för mindre vårdbehov och inte alltid nödvändig vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Permanenta uppehållstillstånd ger trygghet och stabilitet. Barn ska inte leva i ovisshet och rädsla om eventuell utvisning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Världen ska inte rusta upp, utan rusta ned. Sverige ska fortsätta värna mänskliga rättigheter och inte vara med i en kärnvapenallians som bygger på skrämseltaktik.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Alla kan drabbas av sjukdom eller arbetslöshet och då måste samhällets trygghetssystem ligga på rimliga nivåer.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Allemansrätten ska värnas. Genom ett starkt strandskydd garanteras friluftsliv och bad, samtidigt som goda livsvillkor för djur och växter, på land och i vatten, bevaras.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Genom värnskatten kan försvaret finansieras, utan att drabba människor med en ansträngd ekonomi.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Public service ska spegla hela Sverige och då behövs ett starkt och brett Public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Omställningen av transportsektorn är i fullgång och måste fortgå. En bil används i snitt i 18år. För att klara Sveriges klimatmål måste vi fasa ut fossila bränslen så fort som möjligt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Forskning visar att betyg i lägre ålder inte har någon positiv effekt för elever som klarar sig bra i skolan. Forskningen visar däremot att betyg i lägre ålder har negativ påverkan på lågpresterande elever.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Utjämningssystemet mellan kommuner måste bli mer rättvist. Kommuner bör även få kompensation för producerad förnybar el (resurser flyttas från stat till kommun). För att få fler anställda med högre löner inom vård och skola bör den statliga finansieringen öka.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Att köpa en annan människa bör självklart straffas med fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Marknadshyror riskerar att leda till ökad segregation och ökade klyftor i samhället.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: För att nå klimatmålen behöver vi åka mer tåg, inte mindre. Inrikesflyget mellan Stockholm-Göteborg-Malmö ska ersättas med tåg. Sverige behöver förutom höghastighetståg nya stambanor så att ännu fler tåg ska kunna rulla i vårt land.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Att låta staten ta över vården är en jättestor omorganisation som inte vården behöver. Däremot bör staten ta ett större ansvar för finansiering för att fler ska kunna anställas och för att lönerna ska höjas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Extra viktig När jag var liten gick alltid mina föräldrar till jobbet även om de var sjuka eftersom de inte hade råd att stanna hemma. Karensdagen leder till sjuknärvaro och orättvisa, då de med låg lön går till jobbet trots sjukdom och de med högre lön oftare har arbeten där man kan jobba hemifrån om man är ”småsjuk”.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Arbetsmarknaden ska vara trygg för alla.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Andersson: Ansökningar om gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen. Mer resurser behövs till miljöprövande myndigheter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Andersson: Alla världens människor ska ha en möjlighet att kunna flytta, men ingen ska behöva fly. Tyvärr är det idag fler människor än någonsin på flykt. Asylrätten är en mänsklig rättighet som Sverige måste försvara och stå upp för.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Andersson: Vi måste få bukt med den grova kriminaliteten, men det måste finnas en balans mellan att klara upp allvarlig brott och bevara den personliga integriteten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Andersson: Extra viktig Idag blir de som är rika rikare och de som är fattiga fattigare. Det är inte en bra utveckling. De som tjänar mest och äger mest ska betala mer i skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Amanda Andersson: Extra viktig För att vända krisen för våra skogar behövs ökat skydd. Tyvärr råder det idag stor brist på gammelskog samtidigt som artfattiga skogsplantager breder ut sig. Sverige bör lyssna på FN:s uppmaning och skydda minst 30% av land och hav. Den utökade nyckelbiotopsinventeringen måste införas igen!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Amanda Anderssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning