Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Thomsson (fotograf Fredrik Wennerlund)

Lars Thomsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kommer att fortsätta att fokusera på Gotlands tunga frågor i rikspolitiken. Klimatsmarta kommunikationer med både färja och flyg, bygga en tredje elkabel för att klara klimatomställningen i tid, slutföra Ö-faktor till öns sjukvård och möjliggöra landsbygdsutveckling genom att politiken tar tillbaka makten från myndigheterna. Jag erbjuder min kraft i riksdagen för Gotlands bästa.

Presentera dig själv

Jag är en energisk, envis och glad person som med åren blivit mera ödmjuk. Jag står tryggt i den gotländska myllan som fd mjölkbonde, kommunalråd och vindkraftsamordnare. Privat är jag en aktiv sportnörd som gillar skidor, löpning, cykel och pärk! Jag är 58 år ung, gift med Sofia Hoas och har sex barn och tre barnbarn. Jag brinner för att utveckla Gotland och Sverige i en klimatsmart riktning.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot

I vilket land är du född?

Sverige, med påbrå från Ukraina.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett brett och stabilt styre i mitten av det politiska landskapet. Där de riktigt stora politiska utmaningarna kring klimat, energi, säkerhet- och försvarspolitik, gängkriminalitet och personalförsörjning mm löses. Det finns många goda exempel på sådana upplägg både internationellt och lokalt. Efter valet 2022 behövs detta upplägg även nationellt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lars Thomsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Valfriheten för elever, föräldrar och personal kräver att vi har flera olika utförare av offentliga tjänster. På offentlig verksamhet så ställer politiken avkastningskrav, normalt 2 %. Det är därför helt rimligt med avkastningskrav även på privat verksamhet. Framöver är huvudfrågan hur offentlig sektor skall kunna attrahera personal. Flera utförare ökar intresset för branschen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Extra viktig Ny kärnkraft är inte svaret på klimatutmaningarna eller energiförsörjningen. Ny kärnkraft har alldeles för höga produktionskostnader och tar för lång tid att bygga. Industrin i Sverige kräver låga elpriser och en snabb utbyggnad, det leder till investeringar i förnyelsebar energi, främst vind- och solel. Befintliga reaktorer behöver producera maximalt fram tills nya reglersystem etableras.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Löser inte problemet med att få de som lever i utsatta områden att känna sig mera inkluderade i samhället. Juridiskt väldigt tveksamt förslag dessutom. Polisen har dessa verktyg redan idag, när de är i skarpa lägen. Lösningen framöver i dessa områden handlar om att bryta nyrekryteringen och förebyggande åtgärder. I kombination med fortsatt hög lagföring av gjorda brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: RUT-avdraget har varit en succé. Har gjort en svart sektor till vit. Har hjälpt till med integrationen av utlandsfödda. Och sänkt skattetrycket inom vissa branscher på ett positivt sätt vilket gett många nya företag. Dessutom har det skapat mångfald bland utförarna tex för äldreomsorgen, vilket stärker branschens konkurrenskraft.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Behovet av internationellt bistånd har aldrig varit större än nu. Det är rekordmånga på flykt, hungerkatastroferna står infördörren på grund av Rysslands agerande. Och klimatkrisen rullar på varje dag, vilket kommer att leda till många klimatflyktingar. Därför behövs biståndet mer än någonsin, inte minst för att trygga Sveriges framtid också.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Tycker att detta är en lite fråga i sammanhanget. Och tycker att kungahuset gör ett bra jobb att företräda landet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Jag vill istället sänka skatten på de förnyelsebara bränslena vid inblandning i de fossila bränslena. Och satsa stort för att bygga nya produktionsanläggningar för biobränsle och elektrobränsle i Sverige, med skogsbiprodukter som bas. Därmed sjunker kostnaden för drivmedel, klimatutsläppen sjunker, samtidigt som vi gör oss oberoende av Putin.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Jag tror inte på omfattande ökning av beskattningen på fastigheter. Men kanske ett skattesystem som gynnar landsbygdsboende mera. Och en förändrad skattesystem som bättre gynnar byggande av hyreslägenheter framöver.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Jag tror på en blandad finansiering av den viktiga kulturella verksamheten i vårt land. Där det offentliga, det privata och den civila sektorn tar ett delat ansvar. Totalt sett skall inte kultursektorn få mindre del av samhällskakan. Jag tror också på att kultursektorn skall få del av utvecklingsmedel mera än idag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Extra viktig Nej. Kommuner har idag dubbla chanser att påverka vindkraftsprojekt, dels via tillståndsprocessen och dels via tillåtlighetsprövningen, det sk vetot. Sverige är beroende av en extremt snabb klimatomställning, vilket kommer leda till många vindkraftverk. Kommun, närboende och markägare måste däremot kompenseras ekonomiskt för intrånget på liknande sätt som Finlands system.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Kluven i frågan. Tycker att vi skall motverka tiggandet på andra sätt än förbud. Det är inte rimligt att förbjuda fattigdom, den behöver byggas bort med reformer och arbete främst.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Kan vara motiverat eftersom vissa personer inte känner sig hemma varken som man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Tror att samhället skall kunna vara med och styra via tex pappamånader eftersom det annars lätt blir mamma som tar ett oproportionerligt stort lass för föräldraskapet. Ett jämt uttag av föräldraledighet är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna eftersom det ofta styr karriären och får effekter på pensionen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Jag är tveksam till dagens system där privata nätläkare ersätter kontinuerligt fasta läkarkontakter inom primärvården. Tror att huvudsystemet bör vara att bygga systemen kring sin fasta läkarkontakt, och möjliggöra digitala möten inom den ramen. Tror det behövs en omreglering här.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Ja. Jag ser att för att klara personalförsörjningen framöver så behöver alla som får uppehållstillstånd jobba i landet. Integrationen underlättas av permanenta uppehållstillstånd. Sverige kommer fortsatt behöva mycket folk utifrån för att klara vår tillväxt framöver, inom alla sektorer.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Extra viktig Ja. Alternativet finns inte, speciellt efter 24/2. Enda sättet att i praktiken höja landet säkerhet är ett NATO medlemskap. Att bygga vidare på enbart ett svenskt försvar skulle bli dubbelt så dyrt. Vi måste agera ihop med Finland, Sverige kan omöjligen stå ensamma kvar utför NATO i Norden, det skulle försämra vår säkerhet kraftigt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Det måste alltid löna sig att jobba framför att leva på bidrag. Det är en grundläggande princip som bygger det svenska samhället starkt. Alla måste bidra efter sin egen förmåga, och alla kan bidra bara de får rätt förutsättningar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Strandskyddet skall inte försvinna helt, men differentieras mera. Idag gynnas städernas utveckling av nuvarande lagar. Jag tror på att kommunalisera strandskyddet på samma sätt som byggloven är idag. Lokal makt ger ett lokalt ansvar, det skapar en balanserad utveckling.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: På kort tid fördubblas försvarsutgifterna drygt, från ca 55 mdr till ca 120 mdr. Huvuddelen av det bör finansieras via omprioriteringar inom statsbudgeten. Men jag utesluter inte att det kan behöva kompenseras med någon form av höjd beskattning också.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Public service har aldrig varit viktigare än nu. När alternativ media, extrema politiska krafter i kombination med främmande makts påverkanskampanjer så utmanas sanningen. Då behövs ett attraktivt Public service med ett brett programutbud, som motkraft till dessa trender.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Extra viktig Principiellt rätt tänkt men i praktiken slår det fel. Det kommer finnas ett behov av förbränningsmotorer, som kör på biobränsle och elektrobränsle även efter 2025. På sikt kommer de flesta fordonen elektrifieras, men långväga transporter och de med stora effektbehov behöver nog en förbränningsmotor även framöver.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Tveksamt till om det underlättar för eleverna, tycker att det är lite för tidigt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Extra viktig Jag har drivit på för att göra en total översyn av det kommunala skatteutjämningssystemet, om fått riksdagen bakom mig på det. Alla länder har behov av utjämning mellan olika kommuner, det är helt naturligt. Jag vill dessutom ha flera lokala skattebaser, där tex intäkter från gruvdrift och energiproduktion stannar lokalt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Generellt är detta viktigt för att motverka det ojämställda samhället vi har idag. Traffickingen ökar och är ett stort problem i världen.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Extra viktig Helt nödvändigt för att kunna bygga nya hyreslägenheter till rimligare hyror. Dagens gammeldags reglering skapar ett underskott på marknaden, vilket driver upp prisnivån för all nyproduktion. Jag förordar en omreglering i kombination med statliga subventioner, så att vi kan få rejäl fart på bostadsbyggandet. 209 av 290 kommuner har bostadsbrist idag i Sverige!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Sverige behöver nya stambanor eftersom dagens tågsystem är knökfullt. Däremot kanske inte de nya tågen behöver gå 320 kn/tim, om vi sänker kraven till 250 km/tim så räcker samma pengar till att rusta dagens regional tågnät också.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Extra viktig Ingenting som har en lokal koppling blir bättre av att förstatligas, det skapar bara byråkrati och tungroddhet. Däremot kan staten bidra med finansieringen samt att likställa vårdutbudet via tydligare lagstiftning. Ett förstatligande skulle dessutom skapa kaos i sjukvården under säkert 10 år framöver.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Tror att karensdagen trots allt behövs för att motivera folk att jobba, gärna på distans då det är möjligt, som mycket som möjligt. Bristen på arbetskraft kommer var det överskuggande problemet på arbetsmarknaden, därför måste systemen byggas för att gynna arbete.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Efter den nya Saltsjöbadsavtalet som slöts i början av sommaren mellan arbetsmarknadens parter. Och efter att riksdagen klubbat igenom detta avtal i riksdagens, så ser jag inga behov av att ytterligare underlätta för uppsägningar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Thomsson: Gruvdrift medför stora lokala ingrepp, det är därför naturligt med en noggrann prövning. Det avgörande är att denna prövning går betydligt snabbare än idag, samt att den är mera förutsägbar. Klimatomställningen kommer att kräva nya gruvor, om vi kan nyttja den inhemska berggrunden så minskar vi beroendet av tex Ryssland och Kina framöver vilket är en viktig säkerhetsaspekt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Thomsson: Tror verkligen att dagens strama asylpolitik kommer att bita oss i svansen. Sverige är i ett skriande behov av arbetskraft på grund av vår åldrande befolkning. Om vi skall klara vårt välstånd och personalförsörjning, både inom jordbruket, industrin och den offentliga välfärden behöver vi ökad invandring. Troligen både via asyl och arbetskraftsinvandring.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Thomsson: Polisen skall få det allra flesta av de verktyg de frågar efter för att knäcka gängbrottsligheten, det kan kräva ökade lagliga befogenheter jämfört mot dagsläget. Samtidigt är det viktigt att värna den personliga integriteten, och följa rättsstatens principer. Verktygen skall var effektiva och ändamålsenliga om de skall tillåtas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Thomsson: Balansgången är att det skall löna sig att utbilda sig och jobba hårt, i förhållande till att det offentliga välfärdssamhället måste kunna finansieras. Kravet på att vara en attraktiv arbetsgivare inom den offentliga sektorn kommer att öka, det kommer dra resurser. Jag bedömer att effektiviteten i den offentliga sektorn också kan öka, det kommer spara pengar.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Thomsson: Extra viktig Om vi mäter den skyddade andelen skog idag på samma sätt som tex Tyskland så har vi med råge uppnått de internationella åtaganden via har lovat. Skogen nyttjas bäst som aktiv kolsänka genom att bruka den enligt den skandinaviska modellen. Klimatomställningen kräver ett aktivt skogsbruk, inte ett passivt skogsbruk, eftersom skogsråvaran ersätter sämre fossila alternativ.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars Thomssons val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning

Så svarar Lars Thomsson: Extra viktig Landet försvars- och säkerhetspolitik är en grunduppgift för staten. Liksom lag och ordning inom landet. För att kunna fortsätta ha råd med en positiv utveckling av Sverige så krävs det maximalt hög sysselsättning, med fokus på att underlätta för de mindre företagen att växa. Klimatomställningen är mänsklighetens ödesfråga, det ligger otroligt högt upp på statens priolista.